Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskZvýšení míry konverze (CRO)

Zvýšení míry konverze (CRO)

Díky optimalizaci konverzí můžete v krátké době výrazně zvýšit své zisky, aniž byste zasahovali do ostatních složek vašeho marketingu.

Optimalizace konverzního poměru

Zvyšování návštěvnosti není jediný způsob, jak zvýšit obrat vašeho webu. I při zachování stejné návštěvnosti lze dosáhnout vyšších zisků, a to právě optimalizací konverzního poměru – zkráceně CRO z anglického Conversion Rate Optimization. Váš web vám bude vydělávat více i bez dalších investic do marketingu.

Co je konverzní poměr a jak se počítá

Konverzní poměr je procento návštěvníků webu, kteří dokončí požadovanou akci (například nákup v e-shopu, zaslání poptávky apod.), tzv. provedou konverzi/zkonvertují. Konverzní poměr se udává v procentech a spočítá se jako

(počet zkonvertovaných návštěvníků / počet všech návštěvníků)*100.

Čím vyšší konverzní poměr váš web má, tím více vám při stejné návštěvnosti vydělává.

Proč se vám investice do optimalizace konverzního poměru vyplatí

CRO je nejmocnější nástroj digitálního marketingu. Díky němu můžete až několikanásobně zvýšit vaše zisky. Zdánlivě bezvýznamná změna na vašem webu může znamenat zvýšení konverzního poměru i o desítky procent.

Modelový příklad

Dejme tomu, že váš web má 10 000 návštěv za měsíc, konverzní poměr 2 % a průměrná hodnota konverze/objednávky je 1 000 Kč. Pomocí CRO vám zvýšíme konverzní poměr o 25 % na hodnotu 2,5 %. Díky tomu se zvýší váš obrat o 50 000 Kč měsíčně. Tento případ ilustruje tabulka níže.

Návštěvnost Konverzní poměr Průměrná hodnota objednávky Obrat
10 000 2 % 1000 Kč 200 000 Kč
10 000 2,5 % 1000 Kč 250 000 Kč

Zvyšování konverzního poměru má velice krátkou návratnost investic. Ta se vám může vrátit už v řádech týdnů nebo měsíců, protože dále již nemusíme nic investovat jako například v případě reklamních kampaní.

Co díky optimalizaci konverzního poměru získáte

Více konverzí. Více objednávek a více zakázek. Zvýšení obratu je primárním cílem optimalizace konverzního poměru. Často to ale znamená i zlepšení webu pro vaše návštěvníky a zákazníky, aby se jim na stránkách lépe orientovalo.

V rámci příprav hypotéz pro testování vymyslíme více testů, než zvládneme v prvním kole zrealizovat. Pokud se tedy rozhodnete s námi nepokračovat v CRO po prvním kole, budete mít podněty k dalšímu testování. To si můžete například i díky našemu školení dále realizovat sami.

Jak při zvyšování konverzního poměru postupujeme

 1. Vybereme šablony, u kterých se budeme věnovat zvyšování konverzí.
 2. Provedeme tzv. „maminkovský test“ – s méně zkušenými uživateli si projdeme danou šablonu vašeho webu a sepíšeme si, kde mají uživatelé problém, jak na stránce reagují a co by změnili.
 3. Na základě maminkovského testu připravíme sadu hypotéz.
 4. Společně s vámi určíme priority hypotéz.
 5. Připravíme vše potřebné – upravené texty, obrázky, případně wireframy.
 6. Nastavíme analytické nástroje (mimo Google Analytics používáme například Optimizely, Crazy Egg, MouseFlow a další) a cíle definované v hypotézách.
 7. Spustíme definované testy a průběžně je sledujeme.
 8. Po nasbírání statisticky významného vzorku dat test vyhodnotíme a zjistíme, jestli se nám potvrdila daná hypotéza.
 9. Pokud se hypotéza potvrdila a došlo ke zvýšení konverzního poměru, okamžitě připravujeme zadání pro úpravu dané šablony.
 10. Test uzavřeme, zdokumentujeme a opakujeme celý postup znovu.

Co od vás budeme pro spolupráci potřebovat

 1. Přístup do nástroje pro webovou analytiku (například Google Analytics, IBM Digital Analytics, apod.).
 2. Krátkou schůzku, kde probereme obchodní model vašeho webu a případné změny, které jste již testovali.
 3. Rezervovaný čas vašeho programátora a grafika. Pro některé úpravy na webu budeme potřebovat jejich pomoc.

V čem se v optimalizaci konverzního poměru lišíme od konkurence

RobertNemec.com Konkurence
Výsledky Konverzní poměr jsme zlepšili velkým i menším webům. Například slevovému serveru Vykupto.cz jsme dokázali zvýšit konverzní poměr během pár dní o 22 % a webu Abivia.cz dokonce o 703 %. Žádné nebo nejasné výsledky a případové studie.
Nástroje Za několik let, co se věnujeme CRO a digitální analytice obecně, jsme si osvojili ty nejlepší nástroje. Díky nim máme k dispozici data, na jejichž základě se můžeme fundovaně rozhodovat. Omezené používání nástrojů.
Vzdělávací činnost Digitální analytiku, testování a zvyšování konverzního poměru pravidelně školíme. Nepořádá žádné školení.
Upřímnost Ne každý provedený test vám zvýší konverzní poměr. Stává se, že navržená změna naopak konverzní poměr zhorší. Nebudeme vám slibovat, že se nám vše povede na první pokus nebo zkreslovat data, aby hrála v náš prospěch. Vždy ale testujeme více věcí, abychom dosáhli společného cíle – zvýšení vašeho zisku. Sliby, že se vše povede na první pokus.
Cena První kolo optimalizaci konverzního poměru u nás stojí 50 000 Kč. Často neuvádí cenu.

Klienti, kteří již využili našich služeb

 • Vykupto.cz
 • ceskamincovna.cz
 • abivia.cz
 • Abax logo