Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskDigitální analytika

Digitální analytika

Vše měříme. A podle toho, jestli něco vydělává, nebo ne, každý den optimalizujeme marketing našich klientů. Data nám dávají vhled a my podle nich rychle jednáme.

Podpořte svůj digitální marketing pomocí digitální analytiky. Digitální analytika není jen reportování čísel nebo monitorování online a offline aktivit.

Co je digitální analytika?

Digitální analytika je nástroj pro hledání a nalézání nových příležitostí napříč celým digitálním marketingem. Zjistěte, co vaše zákazníky zajímá a o jaké produkty mají zájem. Na základě toho potom budete dělat správná a zisková rozhodnutí.

Digitální analytika má dva hlavní cíle:

 • Zjistit, kde můžete ušetřit.
 • Zjistit, jakým způsobem můžete vydělávat více.

S digitální analytikou můžete vyhodnocovat PPC kampaně, výsledky SEO aktivit nebo návštěvnost webu. Stejně dobře se ale můžete zaměřit na offline aktivity jako jsou TV spoty, reklama v rádiu, inzerce v printu a mnoho dalších. Pomůže vám pochopit spojitost mezi jednotlivými kanály a způsob, jak spolu interagují (zda se potlačují nebo se efekt na cílovou skupinu společným působením více kampaní umocňuje).

Proč je digitální analytika důležitá

V době digitálního marketingu, kdy investujete do kampaní v online i offline světě, potřebujete správně přerozdělovat investice. Kdo by investoval svůj čas a peníze do kampaní, které v porovnání s náklady nic nepřináší?

Právě digitální analytika vám pomůže sledovat všechny kampaně od A do Z a dá vám přesná data, na jejichž základě se budete moci spolehlivě rozhodovat o dalších marketingových aktivitách. Zodpovíte si například: které aktivity jsou pro vás nejziskovější? Které nejsou natolik výnosné, ale posílí vaši obchodní značku (brand)? A které se naopak vůbec nevyplatí?

Potřebujete vylepšit starý web, aby byl více lákavý pro zákazníky? Chcete vytvořit záchrannou síť pro odběratele newsletteru, kteří se z odběru chtějí odhlásit? Díky digitální analytice víte, co máte dělat. Podívejte se například, jak naše agentura díky A/B testování zvýšila konverzní poměr webu Abax.cz o celých 101 %.

Co díky digitální analytice získáte aneb Malá ochutnávka analýz

Naše portfolio obsahuje široké spektrum analýz. Nabízíme:

 • Analýzy pravidelné (opakované, v intervalech): Pravidelně obměňujete sortiment dle sezónnosti? My vám řekneme, jak měnit obsah vašeho webu, které produkty/kategorie dát do popředí a které naopak potlačit, na co se kliká, jak upravit menu a další užitečné tipy.
 • Analýzy jednorázové: Potřebujete vylepšit web? Řekneme vám, které stránky vašeho webu jsou nejdůležitější vzhledem ke konverzi a jak je upravit, ale také jak vylepšit průchod nákupním košíkem. Vyhodnotíme váš cross-sell nebo up-sell. Dozvíte se také, jaké skupiny návštěvníků chodí na váš web, čím se od sebe liší a jak s nimi individuálně pracovat, abyste zvýšili tržby.

Pokud máte konkrétní představu, vytvoříme vám analýzu na přání.

Příklady nejčastějších analýz

Analýza Co se analyzuje Jaký to má dopad na klienta
O co mají návštěvníci z různých zdrojů zájem Na jaký typ reklamy reagují návštěvníci na konkrétních inzertních plochách, částech webu,… Na každý web, kde se zobrazují reklamy, pouštíme právě ty, které maximalizují váš zisk. Návštěvníci z různých zdrojů reagují na různé typy reklam. Díky analýze budete vědět, jak své kampaně optimalizovat.
Optimalizace konverzního tunelu Každý krok nákupního procesu (košíku) vyhodnotíme samostatně. Zjistíme, kde jsou jeho slabiny a jak je vylepšit, aby se maximalizoval počet konverzí (nákupů, registrací, stažení,…). Zvýší se procento úspěšnosti průchodu konverzním tunelem. Pokud např. dříve do nákupního procesu vstoupilo tisíc návštěvníků a dokončilo ho třicet, po optimalizaci může počet dokončení narůst i o 100 % (podívejte se na naše případové studie).
Analýza stránek navštívených před objednávkou Zjistíme, na jaké stránky chodí vaši návštěvníci předtím, než udělají objednávku a co na nich dělají. Pomůžeme vám je vylepšit. Přesně víte, které stránky webu jsou navštěvované před samotným nákupem a co na nich máte změnit, aby nakoupilo více lidí.
Analýza interního vyhledávání Budete vědět:

 • kolik % uživatelů používá vyhledávání na vašem webu a co hledají,
 • co po vyhledávání našli a zda byl nalezený obsah relevantní k jejich dotazu,
 • je-li po použití vyhledávání vyšší míra konverze,
 • co návštěvníci hledají a nenachází to.
Tím, co návštěvníci vašeho webu hledají, vám sami říkají, o co mají zájem.Budete vědět, jaký obsah doplnit na váš web, jak upravit interní filtraci a pojmosloví, ale také co potřebují různé skupiny návštěvníků v různou dobu, nebo jak upravit architekturu webu.

Jak při digitální analytice postupujeme

 1. Pečlivě vás vyslechneme: jaké máte problémy, co plánujete do budoucna, kde si myslíte, že máte své silné stránky a slabiny.
 2. Společně si vydefinujeme vaše cíle a zjistíme jejich dosažitelnost.
 3. Navrhneme vám vhodné řešení, jak cílů dosáhnout. Můžeme vám také pomoci cílů dosáhnout.
 4. Nastavíme Google Analytics nebo jiný měřicí software, aby vhodně sledoval všechny dimenze a metriky, které potřebujete.
 5. Analyzujeme získaná data.
 6. Zpracujeme výsledky a ve srozumitelné podobě je předáme vám nebo vašemu IT oddělení.

 

V čem se naše digitální analytika liší od konkurence

RobertNemec.com Běžné digitální agentury
Poskytujeme analytické služby napříč celým digitálním marketingem Nevadí, když část kampaní vedete online a část offline. Ať už se zaměřujete na weby nebo mobily, pomůžeme vám vyhodnotit každý kousek digitálního marketingu samostatně. Často sledují pouze online aktivity a špatně vyhodnocují efekty různých kampaní, pokud je více kampaní puštěno souběžně (např. bannery a TV spoty dohromady).
Ve výstupech zohledňujeme i náklady, marže a další položky z vašich interních systémů Při vyhodnocování kampaní bereme v potaz i data z vašich CRM systémů, vaše náklady, marže a vypočítáme vám návratnost investic (tzv. ROI) pro každou kampaň/zdroj samostatně. Běžné digitální agentury pracují pouze s výší tržeb, která je pro kampaně dohledatelná v Google Analytics či jiném měřicím systému. Takto získané výsledky ale neodráží skutečnou výnosnost kampaní.
Aplikujeme nejnovější poznatky z ekonometrie včetně predikčních modelů Chcete vědět, jak by se chovaly konkrétní ukazatele výkonnosti vašeho podnikání v dalších měsících? Potřebujete data očistit o odlehlá pozorování nebo zanalyzovat sezónní či náhodné složky? Náš tým odborníků vám vše naprogramuje dle požadavků! Většina digitálních agentur tuto službu vůbec neposkytuje.

Jaké značky využily našich služeb

 • TC Business School logo

Už jen krůček a můžeme pomoci i vám!

Kontaktujte nás!