Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskAudit marketingových investic

Audit marketingových investic

Finance investované do marketingu tvoří významnou část rozpočtu téměř každé firmy. Máte ale jistotu, že jsou využívány skutečně efektivně a smysluplně? To znamená tak, aby opravdu směřovaly k naplnění vašich byznysových cílů?

Audity a plánování marketingových investic

Představte si řekněme 10–20 % vašeho marketingového rozpočtu v tisícikorunových bankovkách. Leží jen tak v igelitové tašce na vašem stole. Máte? A teď si představte, jak je vezmete, vysypete do záchodové mísy a prostě spláchnete.

Bizarní představa? Co když ale přesně tohle každý měsíc děláte, aniž byste to byť jen tušili.

Opakovaně se setkáváme se situací, kdy firmy zakládají své úvahy a rozhodování ohledně investic do marketingu spíše na daty nepodložených dojmech či na pocitech, že “tohle bychom měli dělat taky, když to dělají všichni” nebo “takhle jsme to dělali vždycky, tak proč to měnit“. Přicházejí tak ale často o nemalé peníze, ztrácejí konkurenceschopnost, jejich cíle se vzdalují v nedohlednu.

Audit marketingových investic odhalí neefektivní nebo nevhodné vynakládání prostředků a navrhne jasné kroky pro optimalizaci rozpočtu.

Potenciální efekt auditu a plánování na byznys

Konkrétní příklad z praxe

Klient se silně prorůstovou strategií začal výrazně navyšovat investice do některých marketingových kanálů. Následně sice došlo k nárůstu celkových tržeb, nicméně byl tento nárůst nižší než očekávaný. Navíc se výrazně snížila ziskovost, což mohlo vést k provozním problémům a výraznému narušení stability celého byznysu.

Důkladnou analýzou jednotlivých kanálů jsme identifikovali problém – v nákupní cestě se vyskytovalo neobvykle mnoho placených kanálů a některé se navíc mnohokrát opakovaly. Klient tak platil za každou objednávku víc, než by bylo efektivní. S nárůstem investic se celý problém zvýraznil. Řešením bylo upravení alokace prostředků do jednotlivých kanálů a výrazné omezení problémových kanálů. Navíc došlo k odhalení dalších skrytých problémů v marketingu. Výsledkem byl kýžený růst tržeb při zachování potřebné ziskovosti.

zkoumání investic do marketingu

Jak pracujeme

V typickém případě nejprve auditujeme marketingové investice a hledáme problematická místa. Poté následuje plánování a dlouhodobé řízení marketingových investic.

V bodech:

Jak vypadá výstup

Chcete si nechat vypracovat audit přístupnosti?

Domluvte si s námi konzultaci. Zkontaktujeme vás a pobavíme se o vaší situaci. Následně vám předložíme nezávaznou nabídku na audit použitelnosti.

Jsme otevřeni výběrovým řízením.