Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskEmailový marketing

Emailový marketing

Poradíme s výběrem technického řešení. Připravíme vám strategii, segmentaci, scénáře, automatizaci a šablony. Klienti, kteří nám svěří kompletní správu, mají z emailingu 20 až 60 % obratu.

Podle analýzy 7 104 107 návštěv na 14 českých e-shopech a webech cestovních kanceláří byl e-mail marketing ziskovější než SEO, PPC kampaně, bannerová reklama nebo správa sociálních médií, což se nám v praxi potvrzuje dodnes. Ať už si jej spravujete sami, ve spolupráci s jinou agenturou nebo jste se do něj dosud nepustili, konzultujte emailový marketing s námi – 100% se vám to vyplatí (kromě speciálních případů, na které vás však dopředu upozorníme).

Např. pro SEVT jsme během pěti měsíců zvýšili meziroční obrat z email marketingu o 176 % (podívejte se na případovou studii). Emailový marketing je nástroj, jak dlouhodobě pečovat o vaše zákazníky a budovat si s nimi vztah. Náklady na získání nového zákazníka jsou vysoké – vyplatí se starat o lidi, kteří u vás už nakoupili a důvěřují vám.

Proč je e-mailový marketing důležitý

Správně vedený emailing vám umožní budovat s návštěvníky vašeho webu dlouhodobý vztah. Poznávejte je, pečujte o ně a snažte se jim nabídnout obsah přesně podle jejich potřeb. Oni vás za to na oplátku odmění loajalitou a opakovanými nákupy.

Kromě dobrých vztahů a kupní síly pro vaše produkty či služby získáte také pravidelnou návštěvnost na váš web a tím pádem zdroj potřebných dat, které využijete při optimalizaci stránek nebo pro další marketingové kanály.

E-mailový marketing je navíc skvěle měřitelný. Díky tomu můžete testovat různé šablony, texty, obrázky, předměty a spoustu dalších věcí. Testování vám pomůže vaše kampaně neustále vylepšovat a vydělávat na nich víc.

Co díky e-mailovému marketingu získáte

Emailový marketing je kanál s nejvyšší návratností investic.

Řekněme, že jste střední e-shop, který bude posílat newslettery dvakrát týdně. Polovinu práce na e-mailovém marketingu outsourcujete do naší agentury.

U některých firem a e-shopů se emailový marketing nevyplatí. Jedná se ovšem o minoritní podíl firem a na takový případ bychom vás předem upozornili.

Jak při e-mailovém marketingu postupujeme

 1. Vypracujeme strategický plán, kde stanovíme, jaký bude obecný postup, co budeme zasílat a kde a jak budeme legálně získávat e-mailové adresy (ve strategii zohledníme segmentaci a automatizaci procesů).
 2. Navrhneme datovou strukturu pro přenos dat a následnou segmentaci kontaktů.
 3. Vybereme nejvhodnější systém pro emailing (např. MailChimp, Mailkit, Active Campaign, Leadhub atd.) a pomůžeme s jeho implementací a propojením dat.
 4. Zajistíme proces legálního získávání e-mailových adres, které si přejí dostávat váš newsletter (nárůst databáze e-mailových adres) a jejich přenos do systému.
 5. Rozsegmentujeme zákazníky a další kontakty, které klient v minulosti získal.
 6. Vypracujeme kalendářní plán, kde definujeme, jaké newslettery s jakým obsahem budeme kdy komu zasílat a jak budou vypadat cílové stránky (landing pages – stránky, na které se uživatel z newsletteru proklikne).
 7. Vytvoříme obecné wireframy newsletterů, grafické šablony a zajistíme jejich převod do HTML.
 8. Postupně podle kalendářního plánu vytvoříme konkrétní emaily pro všechny naplánované rozesílky a automatické kampaně. Vybereme obsah, připravíme grafiku, napíšeme veškeré texty a předměty.
 9. Zajistíme technicky správné provedení newsletteru (kompatibilita s nejpoužívanějšími emailovými klienty, responsivní design, zahrnutí slevových kupónů/kódů akcí, UTM parametry).
 10. Výsledné HTML implementujeme do programu na rozesílání newsletterů, nastavíme podmínky pro odeslání a rozesílku provedeme.
 11. Pro každou rozesílku vytvoříme nebo optimalizujeme landing pages.
 12. Zanalyzujeme, co fungovalo a nefungovalo, aby další emailing byl ještě ziskovější.
 13. Reportujeme vám pravidelně výsledky a navrhujeme, jak e-mailový marketing kontinuálně zlepšovat.

Jaké techniky používáme

Interní databázi klienta budujeme nejen z adres nasbíraných na webu, ale i ze všech dostupných systémů, které klient při svém podnikání využívá (CMS, CRM, atd.). Kontakty dále segmentujeme podle široké škály kritérií, což nám umožňuje posílat každé skupině příjemců vhodný obsah.

V e-mailech využíváme personalizaci. Personalizovaný emailing představuje e-maily, které jsou uzpůsobené na míru – u obecnějších kampaní jednotlivým cílovým skupinám, u více zacílených oslovujeme příjemce jménem a dodáváme jim personalizovaný obsah. U vysoce zacílených kampaní je každému příjemci vygenerován naprosto unikátní obsah.

U kampaní provádíme A/B testování. Postupným testováním a analýzou neustále vylepšujeme newslettery klienta. Víme tak, na jaké předměty zákazníci reagují nejvíce, jaký obsah je zajímá, který nejvíce vydělává, v kolik hodin mailing rozesílat, v které dny rozesílat atd. Protože je e-mail marketing součástí direct marketingu (psáno i jako direkt marketing), je snadné toto vše měřit a analyzovat.

Navrhujeme smysluplnou automatickou komunikaci. Opakující se emailové kampaně pomocí systému pro emailový marketing pro klienta automatizujeme a šetříme tak čas a peníze. Kromě obvyklých automatických kampaní, jako je například uvítací program, opuštěný košík či doporučení dalších produktů, hledáme oblasti s potenciálem pro automatizaci. Příkladem jsou různé vzdělávací kaskády, organizace eventů nebo výběrová řízení při náboru nových zaměstnanců.

Při e-mailových kampaních vždy vytváříme knowledge base sdílenou s klientem, která nám umožňuje připravovat dokonalé e-mailové kampaně na míru. Takto budete mít přehled o všech poznatcích, které se vašich zákazníků týkají.

V čem se náš e-mailový marketing liší od konkurence

 

RobertNemec.com Běžná digitální agentura
Zkušenosti s e-mailovým marketingem E-mailovému marketingu se věnujeme od roku 2003 (viz případová studie). Během těchto let jsme nasbírali zkušenosti s různými klienty. V souvislosti s e-mail marketingem jsme citováni v médiích jako je Marketing & Media nebo MediaGuru. Emailingu se věnuje okrajově a upřednostňuje oblasti jako je SEO či PPC reklama. Práce s emailovými adresami přitom bude mít zásadní vliv na budoucí podobu digitálního marketingu.
Orientace na výkon Úspěch neměříme mírou otevření nebo prokliku. Soustředíme se na růst zisku. SEVTu jsme během pěti měsíců zvedli meziroční obrat z e-mail marketingu o 176 %. Slibuje zvýšení míry otevření či prokliku. Obrat či zisk z kampaně nepovažuje za nejdůležitější metriku.
Technické znalosti Jsme experti na emailingový software. Pomůžeme vám s výběrem vhodného řešení a jeho implementací. Nejsme vázáni žádnými smlouvami a za doporučení konkrétního systému nebereme od dodavatelů provize. Nemá dostatečné technické znalosti, tudíž není schopna najít nejvhodnější systém právě pro vás. Často spolupracuje s jedním dodavatelem, jehož systém vám bude chtít prodat.
Komplexní služby Budeme vám spravovat e-mailový marketing od A do Z. Navrhneme strategii, vybereme software, vytvoříme obsahový plán, postaráme se o šablony a grafickou stránku newsletterů a naplánujeme marketingové akce. Budeme spravovat vaši databázi, realizovat veškeré kampaně, vyhodnocovat jejich výsledky a kontinuálně pracovat na zlepšení jejich výkonu. Propojíme emailing s dalšími digitálními i offline kanály. Jediné, co musíte udělat vy, je přečíst si naše pravidelné reporty. Nabízí menší rozsah služeb nebo práce dále outsourcují. Při srovnávání agentur se ptejte, jak budou při realizaci emailingu postupovat konkrétně ve vašem případě. Chcete-li vidět kvalitu odvedené práce, přihlaste si k odběru newslettery společností, jejichž e-mailový marketing vámi vybrané agentury spravují.
Pokročilé techniky U všech našich klientů používáme techniky pokročilého emailingu, jako je důkladná segmentace, personalizace a automatizace. Ve většině případů realizuje neefektivní hromadnou rozesílku (souvisí s volbou systému pro emailing).

Pro jaké značky jsme e-mailový marketing dělali

 • Zámek Loučeň
 • sanatoriumhelios.cz

Jaké služby v oblasti e-mailového marketingu nabízíme

 • Vypracování strategie pro růst databáze
 • Vypracování strategie emailového marketingu
 • Správa e-mailového marketingu

Potřebujete-li zásadně zvětšit nebo vybudovat od nuly vaši databázi, navrhneme vám strategii sběru adres. Ve strategii zohledníme segmentaci, vybereme nejvhodnější místa na vašem webu pro sběr adres, vymyslíme motivační faktory pro vložení emailové adresy, vybereme vhodný formulářový nástroj či připravíme podklady pro vaše programátory a dohlédneme na průběh realizace technických úprav. V případě, že sbíráte adresy a data o návštěvnících na mnoha místech (vícero souvisejících webů, vícero datových systémů), připravíme pro vás podklady pro vybudování jednotné centrální databáze, kterou následně pro emailing využijeme.

Strategie emailového marketingu úzce souvisí se strategií sběru adres a dalších dat o vašich kontaktech a také na finálním technickém řešení pro rozesílání kampaní, s jehož výběrem vám rádi poradíme. Navrhneme pro vás komunikační schémata, obsah a náležitosti jednorázových i automatizovaných kampaní, připravíme emailové šablony, obsahový plán a harmonogram rozesílek. Časová náročnost práce na strategii včetně podoby šablon závisí na složitosti plánovaných kampaní a vašich individuálních potřebách.

Správa emailového marketingu obnáší implementaci nového či úpravu nastavení vašeho stávajícího nástroje pro rozesílání emailů v souladu se strategií. Během ladění nástroje zajistíme také nakódování potřebných šablon a nastavení automatických kampaní. Poté přejdeme k přípravě obsahu jednotlivých kampaní a realizaci rozesílek dle navrženého harmonogramu. Výkon realizovaných kampaní následně monitorujeme, vyhodnocujeme a reportujeme klientovi. Implementační (startovací) fáze zahrnuje jednorázové činnosti, následná měsíční správa emailového marketingu časově závisí na intenzitě našeho zapojení do tvorby obsahu a zvolené frekvenci emailové komunikace.

Na čem závisí rychlost návratnosti investic (ROI)

Na návratnost investic mají velký vliv produkty, které nabízíte. Druhým důležitým faktorem je celková user experience (UX) vašeho webu (nebo-li, zda-li uživatelé web snadno a rádi používají k dokončení konverzí). Proto se nejprve zaměříme na tyto dva faktory (ať už z hlediska analýzy, abychom propočetli návratnost investic, nebo z hlediska zlepšení). Nemá totiž smysl přivést zákazníky na váš web, pokud by následně nevěděli, nedokázali nebo nechtěli udělat objednávku.

Třetím faktorem je vaše aktuální velikost databáze. Zde záleží na typu webu. Pro klasické e-shopy by měla být alespoň v řádech desítek tisíc, aby začala rychle vynášet. Někteří z našich klientů mají stovky tisíc legálně získaných a funkčních e-mailových adres. Nemáte-li dostatek e-mailových adres, musíme začít pracovat na jejich sběru. To může oddálit návratnost investic o několik měsíců a znamenat další náklady.