Kde jste: Hlavní stránkaŠkolení strategie a managementu 1

Školení strategie a managementu 1

Strategie je promyšlený, propracovaný a realistický plán, jak dosáhnout mimořádné marže.

Strategie není jenom o stanovování cílů. To představuje jenom asi 5 % strategie. Strategie také není stanovování rozpočtů nebo seznam nahodilých úkolů.

Strategie je především o budování konkurenčních výhod. O tom, že vaše firma funguje naprosto jinak, než jiné ve vašem oboru. Díky tomu budou zákazníci platit více za vaše produkty, vy je budete získávat laciněji a snáze získáte ty nejlepší talenty. Díky tomu budete dominovat na vašem trhu.

Níže uvedené školení vás naučí klást a zodpovídat tyto otázky:

 • Kam se chceme dostat?
 • Proč se tam chceme dostat?
 • Jak se tam dostaneme?
 • Jak se musí naše firma změnit, aby se tam dostala?
 • Co se musíme naučit nebo co získat, abychom se tam dostali?
 • Jaké procesy budeme muset ve firmě změnit, zrušit nebo zavést, abychom se tam dostali?

 

 • Jak bude vypadat náš byznys model?
 • Jak nastavíme naše finance, abychom byli ziskoví?
 • Na čem budeme nejvíce vydělávat?

 

 • Jak vypadá trh?
 • Je na něm pro nás příležitost?
 • Proč je na něm příležitost?
 • Proč si nikdo jiný této příležitosti zatím nevšiml?
 • Jakým zákazníkům budeme prodávat?
 • Jaké zákazníky budeme odmítat?

 

 • Jak se budeme odlišovat od konkurence?
 • Máme vůbec zmapovanou konkurenci?
 • Proč bychom měli uspět?
 • Nebo si vytvoříme zcela nový trh?
 • Jaké jsou předpoklady, aby byl ten náš byznys model úspěšný?
 • Máme to spočítané?
 • Víme vůbec, kam se celý trh ubírá?
 • Je ten trh vůbec zajímavý?
 • Jaká je ta zásadní věc, díky které budeme napřed před konkurencí a substitucí?
 • Jaké budou naše konkurenční výhody?
 • Jak na nich budeme dlouhodobě pracovat?
 • Jsou to konkurenční výhody, které jsou dlouhodobě udržitelné?
 • Jak budeme inovovat?
 • Jak budeme naše konkurenční výhody bránit?
 • Nemůže se stát, že na trh přijde konkurence?
 • Jak se budeme bránit?
 • Jaký je náš positioning?
 • Jaká je naše value proposition?
 • Jak máme promyšlený náš value chain?
 • Co musíme ve firmě dělat?
 • Co nesmíme dělat?
 • Jaké produkty/produktové řady/pobočky/země… podpoříme?
 • Které zavřeme?
 • Jak bude vypadat ten detailní plán krok po kroku?

Naučte se lépe řídit svoji firmu na školení, jehož poslední aktualizace proběhla v lednu 2024.

Nově školení obsahuje také poznatky o tom, jak řídit firmu v době krize.

Zjistíte, že byznys strategie je koordinovaný a integrovaný set kroků, postojů, schopností, rozhodnutí a dalších “assets” pro to, abyste získali výraznou konkurenční výhodu nad vašimi konkurenty a díky tomu zvítězili na daném trhu. Firma by měla vždy usilovat o to, aby jejím cílem bylo vítězství na určitém trhu.

Můžete zvítězit dokonce i tehdy, když jste přišli na trh “pozdě”. Google byl 18. vyhledávač. Facebook 20. sociální síť. Tesla vznikla 116 let po založení první automobilky. Mimochodem tu první, Panhard, dnes naopak skoro nikdo nezná.

V tomto kurzu se naučíte (stručná verze):

 1. proč je pro vaše přežití a mentální pohodu tak nezbytné chtít vítězit,
 2. co odlišuje úspěšné firmy od neúspěšných,
 3. jak si stanovit vítěznou strategii,
 4. jak si vytvořit byznys plán,
 5. jak si udržet dobytou vedoucí pozici,
 6. a co je ještě důležitější: jak to všechno prakticky zrealizovat krok po kroku.
 7. Nově: Jak řídit firmu v době krize.

Strategie převedená do praxe

Obsahem kurzu není “jak by to mělo být podle Kotlera a Portera”. Cílem kurzu je naučit vás, jak strategii přetavit v každodenní praxi.

Za prvé, celým kurzem vás bude provázet Robert Le Veneur

Robert Le Veneur je praktik a pragmatik. Nejenom, že za posledních 23 let implementoval strategii v mnoha firmách. Ale co učí, zároveň denně praktikuje na pozici ředitele (CEO) ve své vlastní strategické reklamní agentuře RobertNemec.com. A protože denně jedná s řediteli, podnikateli a majiteli firem, dobře ví, na co naráží ve své denní praxi. Proto bude mít hluboké pochopení pro praktické problémy, se kterými se denně setkáváte při řízení vašich firem.

Za druhé, během kurzu strategie proběhne několikrát malý workshop, kde si budete ve dvojicích (z jiné firmy) nebo ve skupinkách maximálně po čtyřech povídat o tom, jak si stanovujete a realizujete business strategii ve vašich firmách, na co narážíte nebo jak byste nyní postupovali na základě toho, co jste se právě naučili.

Za třetí, odnesete si manuál v papírové i digitální podobě, podle kterého pak můžete zavádět strategii ve vaší firmě.

Obsah školení byznys strategie a strategického managementu

Školení je rozděleno do čtyř základních částí, které se konají ve dvou rozdílných dnech:

A. Proč vítězit (kompletně v první části)

 1. Proč mají trhy tendenci směřovat k oligopolu až monopolu
 2. Kolik firem se uživí na trhu
 3. Proč jste byli zrozeni k vítězství – to vážně není motivační bullshit
 4. Proč byste měli chtít zvítězit kvůli vaší rodině, vašim zákazníkům i vašim zaměstnancům
 5. Proč je tak důležité dosáhnout výrazné konkurenční převahy
 6. Jak vám orientace na vítězství pomůže získat ty nejlepší zaměstnance, investory, úvěry a zákazníky
 7. Jaké firmy vítězí na dnešních trzích
  1. Výzkum Columbia Business School
  2. Výzkum Michigan Ross School of Business

B. Strategie (první část, v prvním dni)

 1. Proč strategie není stanovování cílů ani rozpočet
 2. Jaké znaky mají dobré strategie
 3. Jaké jsou příznaky špatných strategií
 4. Praktické poznatky ze zavádění strategií
 5. Proč je SWOT analýza plýtvání časem a energií
 6. 3 + 4 základní typy strategií – asi nejdůležitější část.
  1. 3 strategie podle Michaela Portera
  2. 4 strategie podle Boston Consulting Group (NEjedná se o BCG matrix)
 7. Proč je stanovování mise a vize nesmysl
 8. Jak zhodnotit, zdali se pouštět na trh, pomocí modelu osmi sil (jedná se o vylepšený Porterův model pěti sil)
 9. Proč je výzkum pro strategii nezbytný
 10. Jak udělat kvalitní kvalitativní i kvantitativní výzkum – klidně svépomocí
 11. Proč si stanovit poslání – aneb proč vaše firma existuje
 12. Velký, děsivě odvážný cíl (Big Hairy Audicious Goal) – Číňané plánují na 20 let dopředu
 13. Jak si prakticky udělat segmentaci
 14. Jak si prakticky stanovit cílení
 15. Jak využít data při rozhodování se, na jaké segmenty se zaměříme
 16. Jak cílení přetavit v persony
 17. Mentální positioning vaší značky
 18. Value proposition
 19. Value chain
 20. Strategický princip

C. Jak řídit firmu v době krize – nový modul

 1. Jak inteligentně snižovat náklady
 2. Čtyři fáze restrukturalizace firmy
 3. Pasti na firmy v krizi
 4. Chyby při řízení firem v krizi
 5. Jak jsem provedl svoji firmu třemi velkými krizemi a zachránil ji před bankrotem

V tomto bodě končí první část kurzu. Kurz pokračuje druhou částí v jiný den, kterou je potřeba objednat zvlášť.

Kdy absolvujete druhou část záleží na vás. Můžete ji absolvovat za týden, za měsíc, za tři měsíce nebo nikdy. Druhou část si také můžete objednat až později podle vašeho rozhodnutí a času.

Obsah druhé části školení:

B. Strategie (druhá část)

 1. Co chcete vyhrát?
 2. Kde chcete hrát?
 3. Jak zapojit do rozhodování o vstupu/zůstání/odejití z trhu makroekonomické a mikroekonomické ukazatele
 4. Tyranie S-křivky
 5. Proč je produkt to nejdůležitější ve vašem byznysu a jak jej stále inovovat
 6. Jak použít data při rozhodování spuštění nebo ukončení produktu.
 7. Jak chcete vyhrát?
 8. Jaké schopnosti musíte získat, abyste vyhráli?
 9. Jaké procesy a systémy musíte získat, abyste vyhráli?
 10. Jak si stanovit USP (Unique Selling Proposition, unikátní konkurenční výhoda)
 11. Proč je nutné stanovit si i ESP (Emotional Selling Proposition, emoční konkurenční výhoda)
 12. Jak si stanovit systém aktivit
 13. Jak získat peníze na realizaci strategie pomocí Bostonské (BCG) matice

C. Strategické řízení/strategický management (druhá část)

 1. Jak bojovat s denní operativou aneb “kameny”
 2. Jak získat pro vaši strategii kolegy
 3. Jak komunikovat strategii vašim zaměstnancům
 4. Jak proměnit váš marketing a vaši reklamu na základě změny vaší strategie
 5. Proč je vhodné zavést ve firmách, obzvláště těch rodinných nebo s jediným majitelem, Code of Conduct – a proč je to potřeba pro uvedení strategie do praxe
 6. Jak zařídit to, aby se vaši podřízení rozhodovali podle vaší strategie, aniž byste je musel(a) kontrolovat
 7. Jak rozhodovat ve firmách na poradách rychle
 8. Představení systému OKR (Objectives and Key Results) aneb jak realizovat strategii v praxi
 9. Jak každý týden kontrolovat, zdali se vaše strategie realizuje
 10. Proč jsou pro realizaci strategie nezbytné sdílené dokumenty
 11. Proč je nutné mít cíle, průběžnou realizaci a dashboardy na zdech
 12. Jak kontrolovat výsledky pomocí parametrů “kde hrát” a “jak vyhrát”
 13. “Co to konkrétně znamená” – hlavní otázka, kterou byste si měli z kurzu strategie odnést

Interaktivní učení

Na kurzu nebudete jenom poslouchat, ale aktivně se zapojíte. V průběhu školení budete několikrát rozděleni do dvojic nebo malých skupin, budou vám dány materiály/podklady a budete mít za úkol vyřešit nějaký úkol.

Řešení pak budete prezentovat před celou skupinou a dostanete i zpětnou vazbu od lektora.

Školení se účastní maximálně sedm účastníků. Jedině při tomto počtu je zaručeno, že se budeme moci bavit dostatečně do hloubky firmě každého z účastníků.

Komu je kurz určen

Školení strategie a strategického managementu je orientováno na ředitele (generální, výkonné, provozní, obchodní, marketingové, technické), podnikatele, majitele a jednatele firem, členy představenstev a dozorčích rad a každého, kdo chce firmám pomoci stát se a udržet na vedoucí pozici.

Je prospěšné, pokud se kurzu zúčastní alespoň dva členové na C-levelu (CEO, CMO, COO, CIO apod.). V případě zájmu je možno uspořádat kurz přímo ve vaší firmě za 49 000 Kč.

O lektorovi

Kurzem povede Robert Le Veneur. Robert Le Veneur vystudoval psychologii a politologii na Masarykově univerzitě a absolvoval studijní pobyty zaměřeně na business a angličtinu na Stanfordu a Yale.

Posledních 20 let vede strategickou reklamní agenturu RobertNemec.com. V této agentuře pracoval osobně pro klienty jako T-Mobile, Invia.cz, Mountfield, Notino, Česká mincovna, Student Agency, Saxo Bank, MasterCard, ING Pojišťovna, AAA Auto, 4home a mnohé další.

Jeho kurzů a školení se zúčastnily firmy jako Alza.cz, Invia.cz, HP, CZC.cz, OKAY, Kaufland, Barum Continental a další.

Robert Le Veneur přednáší na konferencích u nás i v zahraničí. Rozhovory s ním přinesla média jako Česká televize, TV Nova, Hospodářské noviny, BBC, Seznam Zprávy, Ekonom, Aktuálně.cz, Český rozhlas Radiožurnál, MF Dnes, Lidové noviny, slovenské Hospodárské noviny nebo Extra.cz.

Hospodářské noviny o něm napsaly: „Patří mezi nejcitovanější české autory v oblasti strategie, marketingu, cenotvorby a spotřebitelského chování.“

Mimo toto školení Robert Le Veneur školí také Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu a Jak vytvořit brand.

Robert Le Veneur bude školit v češtině.

Co si ze školení odnesete

 1. Budete vědět, pokud absolvujete obě části, jak si zodpovědět tři otázky:
  1. Vím, co máme udělat, abychom byli nejlepší na trhu a vydělali podstatně více peněz než konkurence.”
  2. “Vím, na co si mám dát pozor.”
  3. “Vím, jak to celé zrealizovat.”
 2. Vytištěné slidy ze školení (z každé části zvlášť).
 3. Manuály, jak si stanovit byznys strategie, v papírové i digitální podobě (z každé části zvlášť).
 4. Poznatky, jak řeší strategii v jiných firmách (z každé části zvlášť).
 5. Kontakty na další ředitele/ředitelky (z každé části zvlášť).
 6. Papírový certifikát (z každé části zvlášť).

Hodinová individuální konzultace strategie dva měsíce až šest měsíců po školení zdarma

Jedním ze základů marketingu je učení se a zapomínání. Abyste si osvěžili znalosti, které se na školení strategie naučíte, domluví si s vámi, v případě vašeho zájmu, zhruba dva měsíce po kurzu Robert Le Veneur individuální video konferenci. Na té si znovu proberete základní vědomosti, které jste se na školení strategie naučili. Zároveň s Robertem Le Veneur proberete, na jaké problémy jste narazili při implementaci poznatků ze školení strategie a jak je vyřešit.

Běžná hodina konzultací stojí aktuálně 4 175 Kč. Vy ji budete mít zdarma.

Konzultaci zdarma můžete využít dva až šest měsíců od data školení strategie. Konzultaci zdarma je nutné využít v časových slotech, které vám Robert Le Veneur zašle. Dovolujeme si upozornit účastníky, že někdy jsou sloty zabrané i na dva měsíce dopředu. Proto je vhodné si je rezervovat co nejdříve.

Reference na školení strategie

„Skvělé. Plné příkladů z praxe.“

Dagmar Schleserová, Festa Servis, generální ředitelka

„Velmi inspirující a záživné školení, příklady z praxe, užitečné, doporučuji!“

Veronika Hladová, Technovit, Managing Director

„Absolvoval jsem první část školení Strategie, které vedl Robert. Byla to osvěžující prezentace hlavních přístupů k tvorbě strategie včetně získání šablon pro její vytvoření.“

MUDr. Zdeněk Jankových, Pharmonia, General Manager CZ & SK

„Super školení a spousta praktických informací.“

Martin Macháček, Cloud 150, CEO

„Velice inspirativní školení pro každého, kdo tápe ve své strategii.“

Michal Brada, Maveb, CEO

„Děkuji za sdílení bohatých osobních zkušeností pana Le Veneur a za konkrétní doporučení pro naši firmu, stejně tak za příjemně strávený čas s podobně naladěnými lidmi ze zcela odlišných oborů podnikání. Inspirující, nabíjející.“

MVDr. Jiří Jahoda, Medipet, CEO

„Skvělé školení!“

Jan Noah, Vitalvibe, jednatel

„Výborné, srozumitelné školení! Díky!“

Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická, ředitel

„Přínosné školení strategického managementu, dobře a jednoduše podané info.“

Jakub Havelka, Arecenze, CEO

„Bylo to velmi přínosné. Děkujeme.“

Stanislav Pík, SmartStavby, Sales Manager

„Školení strategie u Roberta Le Veneur mi oživilo informace již dříve získané. Získal jsem nový pohled na strategii a aktualizoval jsem si nové postupy definice strategie. Doporučuji!“

David Janda, Beer Academy, Ředitel provozu

„Zúčastnila jsem se školení strategického managementu. Školení bylo pro mě inspirativní a těším se až něco z toho implementuji do praxe.“

Žanet Krasnecová, StartOnline, CEO

Termín a místo

 • úterý 18. června 2024 – Bratislava, DoubleTree by Hilton
 • středa 19. června 2024 – Brno, Králova 9 (Žabovřesky, na začátku Minské)
 • čtvrtek 20. června 2024 – Praha, Opletalova 55 (u Hlavního nádraží)

Honorář za celodenní školení + materiály

7 777 Kč + DPH

Garance 100% vrácení peněz

Pokud byste byli kdykoli do sedmi dnů po skončení kurzu nespokojeni, řekněte nám a my vám vrátíme celou částku za školení.

Praktické informace:

Školení trvá zhruba sedm hodin. Začátek je v 9:30 a konec v 17:00. Samozřejmě, diskutujeme s vámi tak dlouho, jak dlouho máte zájem. Školení se konají v prostorách vybavených bezdrátovým WiFi připojením k internetu. Notebooky nejsou k dispozici.

V ceně školení je také zahrnuto:

 • společný oběd v restauraci (výběr z poledního menu),
 • certifikát o účasti na školení,
 • tištěné materiály se všemi slidy, které s vámi budeme probírat.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané proforma faktury.

Školení probíhá v češtině.

Čas: 9:30 – 17:00

Tištěná prezentace pro vaše poznámky

Oběd + občerstvení po celý den

Wi-fi a elektrické zásuvky k dispozici

Registrujte se na školení

Kde se školení koná Na vrchol stránky

 • Praha

  Opletalova 55
  11000 Praha 1

  Firma Agathis, 4. patro

 • Brno

  Lidická 20
  60200 Brno

  kanceláře RobertNemec.com

Všechna naše školení se konají v prostorách vybavených bezdrátovým WIFI připojením k internetu. Upozorňujeme, že notebooky nejsou k dispozici.