Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskOptimalizace konverzního poměru (CRO)A/B testování a multivariantní testování (MVT) – efektivní, snadné, rychlé

A/B testování a multivariantní testování (MVT) – efektivní, snadné, rychlé

Plánujete udělat na svém webu nějaké změny? Bojíte se, že změny na vašem webu nebudou mít patřičný dopad? Váš strach je oprávněný! Zvláště v dnešní době, kdy na webu rozhoduje každý detail, je zbytečné riskovat. Neriskujte a každou změnu testujte. Nevíte jak? Slouží k tomu A/B testování a MVT (neboli multivariantní testování).

A/B testování a MVT jsou velmi efektivní nástroje, jak neplýtvat prostředky a neriskovat zbytečně. Díky těmto nástrojům dostanete jasná data o tom, jaký dopad budou vaše změny mít.

Na základě našeho A/B testování jsme zvýšili konverze webu Abax.cz o 101%. Přečtěte si vyjádření marketingového ředitele firmy o výsledcích našeho A/B testování.

Co je to A/B testování

A/B testování je binárním testem, kdy proti sobě stojí dvě varianty – varianta A a B (lze rozšířit i o další varianty). Podstatou A/B testů je testování na reálných uživatelích ve stejném čase. Příchozí uživatelé jsou náhodně nasměrováni na určitou variantu a je měřena úspěšnost stanovených metrik. Výsledky jsou pak vyhodnocovány na základě statistické významnosti.

A/B testování se označuje také jako split testing nebo v češtině zkomoleně jako AB testování, „A B“ nebo A B testování.

Co je to MVT

MVT (multivariační testování, multivariantní testování) je technika, která umožňuje porovnat více prvků na jedné stránce najednou. Nejčastěji se testují:

Navrhne se tedy několik změn a sleduje se, která kombinace změn má nejvyšší procento konverze, neboli je neúčinnější.

Multivariační testování vám odpoví na otázky typu:

Je vhodnější modrý text na bílém pozadí nebo černý text na modrém? Přesvědčí návštěvníky ke koupi produktu více obrázek produktu nebo obrázek s osobou používající produkt? Upoutá více pozornost nadpis Times New Roman nebo Garamond?

Díky MVT budete přesně vědět, že nejvíce ke koupi produktu přesvědčí návštěvníky modrý nadpis Times New Roman s obrázkem produktu, zatímco stránka s nadpisem Garamond a obrázkem osoby návštěvníky ke koupi nepřesvědčí.

MVT se využívá spíše na úrovni elementů k doladění detailů. Nevýhodou tohoto typu testování je náročnost na návštěvnost a metriky webu. Bývá tedy časově mnohem náročnější. Z těchto důvodů se využívá podstatně méně než A/B testování.

A/B testování a váš web

Při zvyšování výkonnosti vašich webů se s velkou pravděpodobností nevyhnete větším či menším úpravám na vašem webu. Ne všechny změny mohou (a dost často ani nemají) takový efekt, jako jste očekávali.

Ač vás váš developer bude přesvědčovat, že přesně ví, co vaši zákazníci potřebují, často tomu tak není. Můžete se tak paradoxně dostat do stavu, kdy investujete do něčeho, co konverzní poměr nejen nezvyšuje, ale dokonce snižuje.

Místo dohadování a polemizování je vhodnější přistoupit k testování, a získat tak relevantní výsledek. Pozor však! Spousta věcí již byla testována, avšak každý web má svoje specifika, a tak není vhodné generalizovat. Co fungovalo na jednom webu, nemusí fungovat na druhém.

Proč testovat?

Protože na A/B testování nelze prodělat! Je-li A/B testování správně zpracováno a zahrnuto ve vašich procesech, můžete na něm jen získat. Navíc pokud změny nejsou příliš náročné, lze je naklikat přímo v testovacím nástroji a do procesu tak není nutné zatahovat celý IT tým.

Proč nelze prodělat? Rozhodnete-li dělat na vaše webu změny a ty testovat, mohou nastat tři případy, jak testování dopadne:

Co říkají odborníci

Podle výzkumu agentury Forrester dokáže včasné testování vydělat mnoho peněz. Často se totiž stává, že i drobné úpravy vedou k velkým ziskům.

Jak vám můžeme pomoci při testování

Naše firma RobertNemec.com vám připraví kompletní testování:

  1. rozpracuje vaše hypotézy či hypotézy, které vyvstanou během CRO auditu,
  2. připraví hypotézu na nasazení na web,
  3. nasadí testovanou verzi, nastaví testovací nástroj
  4. provede testování,
  5. za pomocí analytického softwaru vyhodnotí testování,
  6. sepíše závěrečnou zprávu.

Nechcete již riskovat, že plánované změny nebudou mít dopad? Nebo chcete pouze na školení o A/B testování? Domluvte si konzultaci níže.

Pro veřejnost pořádáme i školení, kde se naučíte sami provádět A/B či MVT testování, v případě zájmu vám připravíme i individuální školení nebo individuální konzultaci.