Kde jste: Hlavní stránkaJak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu

Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu

Naučíte se, kolik peněz investovat do marketingu a kam. Zjistíte, jaké metriky sledovat a jak odhalovat podvody.

Poslední aktualizace školení proběhla v lednu 2024.

Obsah školení

 • Výměna zkušeností mezi účastníky ve skupinkách:
  • Jak stanovujete firemní rozpočet?
  • Jak stanovujete rozpočet na marketing?
  • Jak kontrolujete rozpočet na marketing?
  • Jaké metriky a kdy používáte na kontrolu firmy?
  • Jaké metriky a kdy používáte na kontrolu marketingu?
 • Vztah mezi množstvím investic do marketingu a výnosy
 • 80 % dělá úhel pohledu aneb jak pracovat s časem ve financích
  • Kdy započítávat náklady a kdy výnosy
  • Jak počítat odpisy a amortizace v marketingu a reklamě
 • Opakování z vysoké školy
  • Tržby, tržbyZVS, obrat, výnosy, příjmy, náklady, výdaje
  • Zisk, přímé náklady, nepřímé náklady
  • Hrubá marže, operační marže, čistá marže, přírůstková marže
  • Net Present Value, Internal Rate of Return
 • Podvod jménem ROI
  • Co všechno dávat do zisku a nákladu při počítání ROI
 • ROMI – Return on Marketing Investment
  • Jak spočítat, kolik mi vynese jedna koruna investovaná do marketingu na marži
 • 30 faktorů, které ovlivňují zisk/tržby/marži
 • Jak vlastně funguje marketing a reklama
 • Za jak dlouho vyhodnocovat různé investice do marketingu
  • Od změny strategie a positioningu, přes změnu brandingu a reklamní kampaně, SEO, PPC, social, e-mail marketing, direct mail, display, televizi, rozhlas a OOH, až po A/B testování a public relations.
 • Další marketingové metriky
  • Churn
  • Customer Lifetime Value (CLV)
  • Return on Advertising Spend (ROAS)
  • Podíl nákladů na obratu (PNO) – a proč je to nesmyslná metrika
  • Míra konverze
  • Cena za konverzi, cena za klik, cena za zhlédnutí
   • Na co si u těchto metrik dávat pozor
  • Bounce rate
  • Počet fanoušků/followerů na Facebooku, Instagramu a YouTube počet zhlédnutí videa na YouTube
  • Jak snadno měřit brand awareness
 • Na co si dát pozor:
  • Brand awareness
  • Brand consideration
  • Umělé farmy, které generují provoz na sociálních sítích
 • Jak stanovit rozpočet na marketing
  • Co dělat, když nemáme data
  • 11 detailních kroků, jak si stanovit rozpočet na marketing
  • Jak stanovit rozpočet na akviziční marketing
  • Jak definovat rozpočet na udržovací marketing
  • Jaký poměr investic by měl jít do akvizičního a jaký do udržovacího marketingu
  • Jak vytvářet persony
  • Jak customer journey map
 • Benchmark: Kolik investují jiné firmy v našem oboru do marketingu
  • Kolik z tržeb a kolik z marže
 • Jak stanovit, do kterých marketingových kanálů budeme kolik investovat
  • Rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními daty
  • Jak stanovovat businessové hypotézy a jak je ověřovat
  • A/B testování a MVT
  • Jak sestavit marketingový mix a jak rozhodnout, kolik půjde kam peněz
 • Praktický workshop: Sestavte si vlastní rozpočet na marketing
 • Jak získávat data o veškerých nákupech a akcích zákazníků
  • Jak získávat data i o offline nákupech (na kamenných prodejnách, přes telefon, přes katalog atd.)
  • Jak získávat online data o offline reklamě (televize, radio, print, billboardy)
  • Přehled základních systémů na trhu, jejich výhody a nevýhody
  • Zkušenosti s implementací měřicích systémů a na co si dát pozor
  • Jak párovat záznamy v databázi
  • Co dělat, když chceme sledovat zákazníky vždy a všude, ale oni nám mažou cookies, mění e-mailové adresy nebo to objedná někdo jiný z rodiny.
 • Multikanálový marketing
  • Jak se chovají zákazníci v reálu
  • Co je to atribuce
  • Jak používat atribuční modely
  • Atribuční modely vs. globální pohled
 • Jak na post-buy analýzu
 • Jak vyhodnocovat investice do offline marketingu
  • Jak měřit a vyhodnocovat efektivnost televizní reklamy
  • Jak zjišťovat efektivitu outdoorové reklamy (OOH)
  • Jak měřit investice do reklamy v rádiu
  • Jak měřit investice do reklamy v printu (novinách a časopisech)
  • Jak měřit efektivitu direct marketingu
  • Jak změřit brand awareness snadno a rychle
  • Share of voice
  • Brand awareness vs. brand consideration
 • Jak vyhodnocovat investice do online marketingu
  • Jak vyhodnocovat efektivitu SEO
  • Jak zjišťovat ziskovost PPC
  • Jak měřit efektivitu display kampaní
  • Jak vyhodnocovat přínos sociálních sítí
  • Jak měřit e-mailový marketing
  • Jakou hodnotu má tvorba obsahu (na vašem webu, na YouTube atd.)
 • Jak propočítávat náklady a výnosy
 • Zavádějící metriky
  • Návštěvnost
  • Počet shlédnutí
  • Počet fanoušků na Facebooku a Instagramu
 • Jak reklamní a mediální agentury okrádají své klienty
  • Orientace na trhu
  • Základní špinavé triky agentur
  • Okrádání na procentech ze spendu
  • Okrádání na hodinových sazbách
  • Okrádání při výkonnostních modelech
  • Okrádání při paušálech
  • Okrádání při nákupu médií
  • Okrádání při PPC
  • Okrádání při SEO
  • Okrádání při display kampaních
  • Okrádání při e-mailovém marketingu
  • Okrádání pro social media marketingu (Facebook, Instagram, YouTube)
  • Okrádání při používání různých marketingových systémů
  • Okrádání při různých platebních modelech (výkonnostní model, účtované hodiny, procenta z obratu/spendu)
  • Okrádání při outdoorové reklamě
  • Okrádání při televizní reklamě
  • Okrádání při reklamě v tisku
  • Jak se tomu bránit
  • Jak správně vybrat reklamní nebo digitální agenturu
 • B2B marketing vs. B2C marketing
 • Agilní rozpočtování
  • Jak přejít z ročního plánování na čtvrtletní až měsíční

Které firmy se již zúčastnily tohoto kurzu:

Alza.cz, Invia, OKAY Elektro, Barum Continental, Omnicom Media Group, Racio, Pivovary CZ Group, (Litovel, Holba, Zubr), Oktagon MMA, FitHam, Tipa, Reda, eMan a desítky dalších.

Budeme probírat právě vaši firmu

Naším cílem je, abyste opravdu odcházeli s know-how „jak lépe stanovit rozpočet na marketing na rok 2024 a jak změřit, že byl opravdu optimální“.

Prosím čtěte, toto je důležité:

Na druhou stranu, různé firmy a různí lidé mají různé potřeby a v jejich případě je potřeba přistupovat ke stanovování rozpočtu různě.

 • B2B a B2C,
 • malá, střední a velká firma,
 • firma s jedním produktem, s deseti, se stovkou a s 50 000 produkty,
 • firma, která prodává napřímo a firma, která prodává přes prostředníky (např. řetězce nebo dealery),
 • firma, která investuje jenom do online marketingu a firma, která inzeruje i v televizi,
 • firma, která si platí vše sama a firma, která dostává peníze od dodavatelů,
 • firma, která má stabilní rok a firma, která musí využívat příležitostí, které se neplánovaně objevují v průběhu roku,

každá z nich musí sestavovat rozpočet jinak.

Navíc jinak se na problematiku bude dívat majitel, jinak finanční ředitel a jinak marketingový ředitel.

Proto, máte-li zájem, pošlete prosím nejpozději týden před školením lektorovi na adresu [email protected] základní informace o vaší firmě a problémy, které řešíte při stanování rozpočtu na marketing a reklamu a při vyhodnocování efektivity. Lektor tak bude mít čas promyslet řešení vašeho problému, který vám zodpoví na školení.

Jedině tak budete odcházet ze školení s pocitem, „ano, tohle mi výrazně pomohlo v řešení mých problémů“.

Navíc na začátku školení se všichni představí a mohou říci, co je nejvíce trápí při stanovování rozpočtu na marketing a reklamu a vyhodnocování efektivity. Lektor se pak pokusí aplikovat probíranou látku na přítomné firmy. Kdykoli je navíc možné se na cokoli zeptat.

Na druhou stranu, především u velkých firem, není možné si myslet, že jednodenní školení pro více firem vyřeší veškeré vaše problémy se sestavováním rozpočtu a stanovováním a kontrolou KPI. Od toho je zde naše služba datová a business analytika.

Ukázka toho, co dostanete:

Malou část toho, co budeme na školení probírat, zmínil Robert Le Veneur v jedné ze svých přednášek:


Když porovnáte video s obsahem školení uvedeným výše, zjistíte, že školení je mnohem obsáhlejší. Přednáška je na půl hodiny, školení bude trvat sedm hodin čistého času (+ přestávky a oběd).

Navíc budeme na školení probírat, v případě vašeho zájmu, i vaši firmu.

Budete se učit od sebe navzájem

Školení bude co nejvíce interaktivní s cílem, aby se účastníci naučili od sebe navzájem a získali zkušenosti a informace, jak danou věc řeší v jiných firmách.

Součástí školení budou i malé workshopy, kde budou účastníci přicházet za pomoci ostatních na řešení problémů ve svých firmách. Školení je primárně pro ředitele, takže se můžete těšit, že vám ostatní ředitelé řeknou, jak by to řešili oni.

Ještě větší důraz na praktické osvojení si schopností

Od listopadu 2023 výrazně měníme toto školení. V novém bloku si budou účastníci školení sestavovat marketingové rozpočty svých firem na základě nově získaných znalostí. Lektor jim k tomu poskytne přímo na místě zpětnou vazbu.

Ještě méně účastníků

Od listopadu 2023 také stanovujeme maximální množství účastníků na sedm. Je to z toho důvodu, že na školení si budete zkoušet sestavovat rozpočet. Přímo na místě vám k tomu bude lektor poskytovat zpětnou vazbu. Zkontrolovat marketingové rozpočty více než sedmi účastníků by bylo časově

Následná konzultace vašeho marketingového rozpočtu zdarma

Dva měsíce po skončení kurzu se vám lektor ozve a nabídne vám, zda-li chcete během jedné hodiny zdarma prokonzultovat, postupujete-li při sestavování marketingového rozpočtu a jeho kontrole správně. Můžete probrat i problémy, na které jste narazily při implementaci znalostí a dovedností z kurzu sestavování marketingového rozpočtu.

Konzultace probíhá před video hovor.

Běžná hodina konzultací stojí aktuálně 4 175 Kč. Vy ji budete mít zdarma.

Konzultaci zdarma můžete využít dva až šest měsíců od data školení strategie. Konzultaci zdarma je nutné využít v časových slotech, které vám lektor Robert Le Veneur zašle. Dovolujeme si upozornit účastníky, že někdy jsou sloty na konzultace zdarma zabrané i na dva měsíce dopředu. Proto je vhodné si je rezervovat co nejdříve.

Jaké znalosti potřebujete a jaká je úroveň kurzu

Kurz je určen pro nejvyšší vedení: CEO, CFO, CMO, majitele firem apod., kteří potřebují dělat základní rozhodnutí a zpětně kontrolovat své podřízené a reklamní, mediální a digitální agentury. Nebudeme tedy probírat např. dotazy v SQL nebo jak upravovat skripty pro Google Analytics.

Díky kurzu budete vědět např. „že Google Analytics měří špatně, zhruba o kolik a proč“ a že máte zadat svým podřízeným nebo agentuře, aby to dali do pořádku.

Celé školení je v češtině.

Lektor

Školení povede Robert Le Veneur, který již 21 let vede strategickou reklamní agenturu RobertNemec.com. V rámci ní osobně pracoval pro klienty jako je T-Mobile, MasterCard, Kaufland, Invia, Parfums.cz, CZC.cz, STUDENT AGENCY, Fann, Česká mincovna, DATART, Sonnentor, iDNES.cz, Mountfield, NOKIA a další.

Pět let vyučoval předmět „Webová analytika“ na Masarykově univerzitě v Brně, kterou také vystudoval. Kromě toho studoval na Stanfordu a Yale.

Školení trvá zhruba sedm hodin. Začátek je v 9:30 a konec v 17:30. Samozřejmě, diskutujeme s vámi tak dlouho, jak máte zájem. Školení se konají v prostorách vybavených bezdrátovým WIFI připojením k internetu. Notebooky nejsou k dispozici.

Termín a místo

 • Úterý 14. května 2024 – Brno, Lidická 20
 • Čtvrtek 16. května 2024 – Praha, Opletalova 55 (u Hlavního nádraží)

Honorář za celodenní školení + materiály

7 777 Kč + DPH

V ceně školení je také zahrnuto:

 • Společný oběd v restauraci (výběr z poledního menu),
 • certifikát o účasti na školení,
 • tištěné materiály se všemi slidy, které s vámi budeme probírat,
 • zdarma konzultace rozpočtu po skončení kurzu s lektorem po telefonu, Skypu nebo Hangoutu.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané proforma faktury.

Školení probíhá v češtině.

Hodnocení účastníků školeníNa vrchol stránky

Jakub Heidelberk – OKAY, s.r.o.

„Z pohledu finančního analytika byla přínosná hlavně část věnující se sestavení marketingového rozpočtu a možnosti měření výkonnosti. Obsahově bohaté, místy mimo můj range (není chyba přednášejícího).“

Dominik Dolejš – Alza

„Velmi dobrá úroveň prezentace.“

Tomáš Ćermák – eMan s.r.o.

„Školení mi pomohlo utřídit si v hlavě pojmy a metriky spojené s přípravou marketingových rozpočtů. Druhá část pomohla upozornit na nekalé praktiky v reklamní branži.“

 

Potřebujete individuální školení sestavení a kontroly marketingového rozpočtu?

Přestože se věnujeme na školeních každému účastníkovi individuálně a příklady rozebíráme na konkrétních webech, často poskytujeme také samostatné školení pro firmy nebo jednotlivce. Individuální proškolení je ideální, máte-li například vysoce důvěrná data, nebo pokud potřebujete specializované informace. V takovém případě domlouváme datum, délku, i obsah školení pouze podle vašich potřeb.

Cena za jeden školicí den (8 hodin) je 49 000 Kč. U školení mimo Prahu nebo Brno se k cestě ještě připočítává doprava.

Máte-li zájem o individuální řešení školení nebo konzultaci, kontaktujte nás prosím na emailu [email protected].

Čas: 9:30 – 17:30

Tištěná prezentace pro vaše poznámky

Oběd + občerstvení po celý den

Wi-fi a elektrické zásuvky k dispozici

Registrujte se na školení

Kde se školení koná Na vrchol stránky

 • Praha

  Opletalova 55
  11000 Praha 1

  Firma Agathis, 4. patro

 • Brno

  Lidická 20
  60200 Brno

  kanceláře RobertNemec.com

Všechna naše školení se konají v prostorách vybavených bezdrátovým WIFI připojením k internetu. Upozorňujeme, že notebooky nejsou k dispozici.