Kde jste: Hlavní stránkaPřípadová studie Abax.cz: s AB testováním o 101 % konverzí více

Případová studie Abax.cz: s AB testováním o 101 % konverzí více

Už pár hodin po spuštění testu byly výsledky ohromující. Nová varianta generovala o 100 % objednávek více.

servisního centrum Abax.cz

Testovali jsme pro servisní centrum Abax, které se zabývá opravou a servisem notebooků. Podmínkou spolupráce bylo vymyslet rychlé a levné řešení, díky kterému bude web servisního centra generovat více objednávek než doposud. Řečeno ústy analytika, měli jsme za úkol vylepšit webové stránky klienta tak, aby se zvýšil konverzní poměr.

AB testování vám řekne, co na webu skutečně funguje

Abychom zjistili, co na stránkách skutečně funguje a ovlivňuje návštěvníky, zvolili jsme otestovat několik verzí hlavní stránky webu. Pro testování jsme vybrali metodu A/B testování.

AB testování je technika, kdy vytvoříte dvě a více verzí jedné stránky (v našem případě se jednalo o tři podobné verze hlavní stránky). Tyto varianty jsou pak náhodně zobrazovány návštěvníkům stránky v poměru, jaký si určíte. V případě Abaxu byly všechny tři varianty stránky zobrazovány rovnoměrně, tzn. třetina návštěvníků viděla původní návrh a další dvě třetiny viděly upravené varianty.

První testování, které bylo zároveň nejúspěšnější ze všech, jsme zahájili již ke konci roku 2009. Testované varianty byly původně pouze dvě a na první pohled vypadaly stejně. Lišily se pouze v jediném prvku, který jsme vytipovali na základě výsledků analýzy dat z Google Analytics. Z chování návštěvníků jsme odhalili, který prvek může způsobovat problémy, a tak jsme ho okamžitě pozměnili a začali testovat. Přitom se jednalo o změnu, která na první pohled není na stránce zřejmá.

Skvělé výsledky již od prvního dne

Již několik hodin po spuštění testu byly výsledky ohromující. Varianta s pozměněným prvkem hlásila o 100 % vyšší míru konverze, neboli generovala o 100 % objednávek na servis více.

I v průběhu dalších šesti dní generovala nová varianta stránky o neuvěřitelných 100 % objednávek více! Po této době nám sám testovací nástroj ohlásil, že je testování u konce a absolutním vítězem se stala nově vytvořená varianta s pozměněným prvkem.

A/B testování na Abax zvýšilo konverze o 101 %

Nárůst konverzí o 100 % již první den.

Dle dohody se servisním centrem Abax nemůžeme kvůli konkurenci uvádět, o jaký prvek se v testování jednalo. Můžete si však na našem webu přečíst referenci na testování od marketingového manažera společnosti, Bc. A. Jakimova.

Po prvním úspěchu stále testujeme

První úspěch s testováním nám ukázal, že je na webu stále co vylepšovat. A tak jsme se rozhodli testovat dále. Výsledky již nebyly tak skvělé, ale testování i v dalších případech pomohlo zvýšit konverze.

Dalším AB testem jsme chtěli odhalit, zda návštěvníci servisních stránek více reagují na obrázky nebo na text a zda se vyplatí více investovat do grafiky.

Připravili jsme tedy tři verze hlavní stránky: původní verzi, grafickou verzi bez jakéhokoliv textu na stránce a grafickou verzi s textem pod obrázkem.

A/B testování na Abax zvýšilo konverze o 101 %

Původní verze

A/B testování na Abax zvýšilo konverze o 101 %

Grafická verze bez textu

A/B testování na Abax zvýšilo konverze o 101 %

Grafická verze s textem

Tři verze jsme testovali po dobu tří týdnů. V grafu vidíte barevné křivky, které znázorňují míru konverze každé z variant. Míra konverze zde udává procento návštěvníků, kteří přišli na stránku a učinili objednávku vůči celkovému počtu návštěvníků stránky. Čím vyšší je míra konverze, tím lépe.

Nejhorších výsledků dosahovala grafická verze stránky s přidaným textem, původní verze (modrá křivka) se stále držela uprostřed. Nejlepších výsledků pak dlouhodobě dosáhla čistě grafická verze bez textu (oranžová křivka), která vykazovala v průměru o 1 – 1,5 procentního bodu vyšší konverzi.

A/B testování na Abax zvýšilo konverze o 101 %

Vývoj míry konverze u testoavných variant.

Výsledky testování hovořily jasně, přesto však nebylo možné nahradit původní verzi stránky verzí grafickou. Hlavním argumentem je právě chybějící text, který by zajistil dostatečnou dohledatelnost ve vyhledávačích.

Proto jsme pokračovali nadále v testování, kde jsme grafickou verzi bez textu obohatili o část textu, který jsme umístili pod obrázky. Text tak návštěvníky neobtěžoval a zároveň dokázal nasytit vyhledávače. Ke konci testování pak tato varianta předčila původní verzi o dalších 1,6 procentních bodů.

Tři důvody, proč bylo testování tak úspěšné

  1. Před zahájením testováním jsme provedli audit a nastavení Google Analytics, abychom dostali relevantní data.
  2. Provedli jsme analýzu na základě dat z Google Analytics. Ta nám řekla, na jaké objekty na stránce se máme zaměřit a ukázala nám problémová místa webu.
  3. Navrhli jsme změny, které byly okamžitě implementovány a my jsme mohli začít testovat. Na základě výsledků prvního testu jsme plynule navrhli nové testy a ty byly okamžitě spouštěny bez zbytečných prodlev.
Doporučte tento článek přátelům

Klára klientům pomáhá v oblasti digitální a zákaznické analytiky. A protože i GDPR je o datech, stala se také od roku 2017 certifikovaným odborníkem na GDPR a pověřencem pro ochranu osobních údajů. Z rozhodnutí Krajskéhou soudu v Brně je také soudní znalec ad hoc a může psát odborná vyjádření v oblasti dat a internetového/digitálního marketingu pro soudy.

[contact-form-7 id="728" title="Příspěvek - Rychlý kontakt"]
Klára Boháčková Kunová

Klára Boháčková Kunová
Konzultantka