Kde jste: Hlavní stránkaPřípadová studie: Testováním jsme zvýšili konverzní poměr Vykupto.cz o 22 %

Případová studie: Testováním jsme zvýšili konverzní poměr Vykupto.cz o 22 %

Během týdne se podařilo zvýšit konverzní poměr o 22 %. Ze změny bude Vykupto.cz těžit do budoucna.

Vykupto.cz

O Vykupto.cz

Vykupto.cz je server hromadného nakupování a dnes je druhým největším slevovým serverem na českém trhu. Založen byl již v roce 2010 a půl milionu svých zákazníkům ušetřil více než 1 miliardu Kč.

Jak probíhalo testování

Před samotným testováním jsme si určili 11 výzkumných hypotéz. Ty jsme mimo jiné získali také „pohovory s maminkami“. Pozorovali jsme méně
zkušené uživatele při testovacích scénářích a zjišťovali, jaké problémy na webu mají, a ty se poté snažit během testování opravit.

Po vzájemné domluvě odborníků z RobertNemec.com a týmu Vykupto.cz jsme vybrali pět nejvhodnějších hypotéz, které jsme následně testovali.

Zaměřili jsme se pouze na produktovou šablonu, která je hlavním krokem v konverzním trychtýři Vykupto.cz. Poté jsme vytvořili jednotlivé varianty šablony a
pomocí A/B testování ověřovali samotné úpravy.

Protože jsme testovali i úpravu specifické funkcionality produktové šablony, která se vyskytuje pouze u části nabízených slev, rozdělili jsme všechny
produktové stránky na dvě množiny.

Nástroj pro testování

Pro testování jsme zvolili nástroj Optimizely. Ten umožňuje snadnou úpravu testované stránky ve vestavěném
editoru. Výhodou je to, že lze spoustu věcí upravit i bez velké znalosti HTML a programovacích jazyků.

Optimizely nám také pomáhalo s vyhodnocením testu. Díky real time datům jsme průběžně sledovali, zda jsou testované varianty horší nebo lepší než
originální verze.

Výsledky testu

Abychom dosáhli statistické významnosti testu, probíhalo testování po dobu jednoho týdne. Během něho jsme jednotlivé varianty otestovali na 75 000
návštěvnících.

Vítězná varianta nejúspěšnější hypotézy dosáhla zvýšení konverzního poměru o 22 % oproti originální (kontrolní) verzi.

Ani jedna testovaná varianta si nevedla hůře než původní verze šablony
, čili všechny vygenerované hypotézy mířily správným směrem

Na grafech níže je uveden konverzní poměr jednotlivých variant. Konverzní poměr je v tomto případě vypočítán z návštěvníků, kteří navštívili produktovou
stránku a následně nakoupili.

Zvýšení konverzního poměru Vykupto.cz agenturou RobertNemec.com

Zvýšení konverzního poměru Vykupto.cz agenturou RobertNemec.com

Vývoj konverzního poměru jednotlivých variant během testování

Vítězná varianta byla implementována a je již nasazena na produkční verzi webu a podílí se tak na zvyšování zisků Vykupto.cz.

Shrnutí

Jednoduchými úpravami jedné šablony se nám podařilo během jednoho týdne zvýšit její konverzní poměr o 22 %. Z této změny bude Vykupto.cz
těžit do budoucna.

S Vykupto.cz nadále spolupracujeme v dalších oblastech digitálního marketingu.

Chcete rychle zvýšit konverzní poměr vašeho webu?

Hlavní výhodou použité metody testování je její nenáročnost a rychlost. Vše od generování hypotéz, implementaci změn do webu, až po vyhodnocení výsledků
může být hotovo do dvou týdnů.

V jednom testu je zároveň možno ověřit více hypotéz nebo testovat více šablon webu.

Doporučte tento článek přátelům

Martin se věnuje SEO a digitální analytice. Věří, že být dohledatelný na internetu je pro firmy zásadní. Pracoval pro klienty jako je Saxo Bank, London Theatre Direct, Česká Mincovna nebo Dovolená.cz. Přednášel na opakovaně na SEO restartu, Digisemestru, případovou studii na Marketing Festivalu a dalších akcí. Vede SEO workshop pro veřejnost. Vaří a pije pivo.

[contact-form-7 id="728" title="Příspěvek - Rychlý kontakt"]
Martin Šimko

Martin Šimko