Odstranění penalizace a banu

Pokud se váš web prudce propadl v návštěvnosti z vyhledávačů, nebo na některá slova není vůbec dohledatelný, pravděpodobně je penalizovaný nebo zabanovaný.

Penalizace nebo ban je trest za to, že se web nedržel některých z doporučení pro webmastery, která vydal GoogleSeznam nebo jiný vyhledávač. Jedná se tedy o použití nedovolených SEO technik neboli black hat SEO.

Penalizace je snížení pozic. Může se jednat o snížení pozic na některá klíčová slova nebo na všechna slova. Jedná se o trest za méně až středně závažné porušení pravidel. Hovoříme např. o penalizaci -40, -60 nebo -100 pozic. To znamená, že váš web se na dané slovo (výraz) objevuje o čtyřicet pozic níže, nežli by se umísťoval bez penalizace („propadl se“).

Ban znamená, že váš web nejde ve vyhledávači dohledat vůbec, z vyhledávání na Seznamu nebo Googlu zcela zmizel. Když zadáte do vyhledávače název vašeho webu nebo klíčové slovo, na které jste se dříve objevovali, a nikde ve vyhledávači neobjevíte váš web, jedná se o ban. Vyhledávač může váš web stále indexovat, ale nezobrazí jej ve výsledcích vyhledávání (není v hlavním indexu) – web je nedohledatelný.

Je to trest za velmi výrazné porušení pravidel nebo za porušení několika menších pravidel zároveň.

Penalizace i ban mohou být automatické, ruční (manuální) nebo automatické a zároveň ruční. U automatické sníží hodnocení vašemu webu počítač na základě algoritmu, u manuální administrátor Googlu nebo Seznamu na základě svého posouzení.

Penalizace postihla už i velké weby jako je například eBay nebo Walmart. Nevyhýbá se ani českým webům. Penalizaci jsme odstraňovali například i pro přední české e-shopy.

Proč je nutné věnovat pozornost odstranění penalizace nebo banu

Každý den, kdy je na váš web uvalena penalizace nebo ban k vám chodí podstatně méně návštěvníků z vyhledávačů.

Uveďme si příklad. Z vyhledávače Google jste měli návštěvnost 10 000 za měsíc, konverzní poměr 2 % a průměrnou hodnotu objednávky 1 000 Kč. Google vašemu webu udělil ban a návštěvnost tak klesla na nulu. Každý měsíc přicházíte o 200 000 Kč v tržbách. Za rok přijdete o 2 400 000 Kč. To už je důvod, proč se věnovat odstranění penalizace nebo banu.

Když navíc neodstraníte problémy, které vašemu webu penalizaci nebo ban způsobily, budou trvat i nadále. Penalizace ani ban sám od sebe nezmizí. Pokles vašich tržeb se tedy bude každým dnem horšit.

Za co může váš web postihnout penalizace nebo ban

Důvodů může být celá řada, mezi nejčastější patří:

Vy nebo vaše agentura jste nakupovali zpětné odkazy

Mezi zakázané techniky patří jakýkoli nákup zpětných odkazů, včetně odkazů z patiček, lištiček, PR článků, placených článků, odkazových farem, sítí pro budování zpětných odkazů atd. Vysvětlení najdete v nápovědě Googlu a Seznamu.

Pokoušeli jste se získat lepší pozice ve vyhledávačích, nežli by odpovídalo vašemu webu, pomocí odkazů

Tyto odkazy nemusí být koupené (placené), ale vyhledávače je označují za nepřirozené odkazy (unnatural inbound links). Jedná se např. o odkazy z komentářů pod články (komentářový spam), z diskuzí, z masivního budování odkazů z katalogů, odkazových lišt (zahrnuje i některé systémy výměny odkazů) nebo jiné odkazy, které byly vybudovány jinak, než přirozeně (někdo na vás chtěl odkázat).

Na penalizace kvůli odkazům z nekvalitních článků a webů se zaměřil algoritmus Google Penguin.

Vysvětlení v nápovědě Googlu a Seznamudruhé vyjádření Seznamu.

Máte na webu duplicitní nebo podobný obsah

Toto je případ, kdy obsah (nemusí se jednat o obsah celé stránky), který je na jedné stránce (na jedné URL), lze najít i na jiné stránce (URL), ať už stejného nebo jiného webu.

V nejhorším případě se jedná o kradení (kopírování) obsahu. Google i Seznam ale postihují i případy, kdy se na vašem webu objevují jenom části článků z jiných webů (typické např. pro agregátory zpráv, počasí, kurzů atd.).

Hodnocení se vám snižuje i v případě, kdy se text objevuje na jednom webu (např. dovozce) a váš web jej kopíruje (typické pro mnohé e-shopy).

Penalizace vás postihne i za semi-duplicitní texty, kdy měníte jenom některé části textu. (Např. věty Los Angeles je pěkné město, kde vám zařídíme ubytování a New York je pěkné město, kde vám zařídíme ubytování.) Viz článek Dušana Janovského, konzultanta vyhledávání ze Seznamu.

Pro e-shopy je třeba vyřešit duplicity vzniklé řazením zboží. Seřadíte-li produkty od nejnižší a nejvyšší ceny, objeví se stejný obsah, jenom jinak poskládaný. Vyhledávač to ale považuje za duplicitu (Vysvětlení na Googlu, vyjádření Dušana Janovského (Yuhů) ze Seznamu.)

Vytváření nekvalitního obsahu na vašem webu

Toto výrazně postihuje penalizace Google Panda (Farmer) (přesněji řečeno je Google Panda jenom „update“, aktualizace). Zahrnuje i články, které nejsou kvalitní, a které jsou dělané s účelem získat místa ve vyhledávačích. Samozřejmě sem patří techniky jako indexování interních výsledků vyhledávání nebo umělé zvyšování počtu stránek na vašem webu.

Nekvalitní obsah vytvářený uživateli (user-generated spam)

Pokud si nehlídáte obsah, který na vašem webu vytvářejí uživatelé, může to pro vás znamenat penalizaci nebo ban. Typicky se jedná o komentáře pod články, recenze u produktů na e-shopu, uživatelské profily apod. Vysvětlení v nápovědě Googlu.

Google v roce 2013 manuálně penalizoval web Mozilla.org pouze kvůli tomu, že se na jedné stránce nacházely komentáře, které obsahovaly automaticky generovaný obsah a odkazy na externí weby.

Další důvody penalizace:

 • Váš web odkazuje na stránky s nevhodnou tematikou nebo na stránky s jiným tématem (na toto se zaměřuje penalizace Google Penguin).
 • Na váš web odkazují nevhodné stránky.
 • Váš web obsahuje příliš velké množství reklamy, nebo velké množství reklamy nad foldem.
 • Váš web je  přeoptimalizován pro vyhledávače (typické pro penalizaci na základě Google Panda).
 • Váš web nemá kvalitní obsah, je dělaný především pro reklamu.
 • Na váš web vedou odkazy stále se stejným anchor textem (typické pro penalizaci Google Penguinem).
 • Odkazy na váš web vedou především na hlavní stránku a několik podstránek (penalizace na základě Google MayDay).
 • Na vašem webu se příliš často objevuje stejné klíčové slovo.
 • Další techniky.

Co vám odstranění penalizace nebo banu přinese

Zisk, o který kvůli penalizaci a banu právě přicházíte. Penalizace odstraňujeme právě z těchto důvodů.

Odstranit penalizaci nebo ban může trvat i přes rok. Proto je důležité tomu věnovat zvýšenou pozornost a začít co nejdříve.

Řešili jsme penalizace kvůli nákupu zpětných odkazů (včetně lištiček, patiček a PR článků), duplicitnímu obsahu, nekvalitnímu obsahu, příliš rozsáhlému webu, webu s příliš mnoha reklamami, skrytým textem atd. Samozřejmostí je řešení penalizace Google Panda i Google Penguin.

Níže se můžete podívat na dva příklady penalizace, které naše digitální agentura RobertNemec.com úspěšně vyřešila:

Máme přímé kontakty na odpovědné osoby v Seznamu. Náš cíl je stejný jako cíl vyhledávačů: aby na internetu byly pouze kvalitní weby přinášející svým uživatelům užitek.

Robert Němec s bývalým šéfem web spam týmu v Googlu Mattem Cuttsem.

Jak postupujeme při odstraňování penalizace a banu

Prvním krokem je vždy zjistit, zda za propad návštěvnosti může penalizace a za zmizení z vyhledávače ban webu. Díky našim zkušenostem jsme schopni penalizaci a ban diagnostikovat velice rychle a to jak pro Google, tak Seznam. Diagnostiku penalizace provádíme od 9 250 Kč (5 hodin práce senior SEO konzultanta).

Penalizací je více druhů – může být buď manuální, nebo algoritmická. U manuální dochází k tomu, že vám ji udělil přímo administrátor fulltextového vyhledávače za porušení nějakého pravidla.

Algoritmická penalizace (nejznámější je Google Panda a Google Penguin) je naopak způsobena automatickými pravidly, které jsou nadefinovány pracovníky vyhledávačů a to bez ručního zásahu.

Obecný postup odhalení penalizace a banu je následující:

 1. Podíváme se na vaši návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání na Googlu, nebo Seznamu (je důležité zkoumat každý vyhledávač zvlášť). Zjistíme-li pokles/propad návštěvnost během několika málo dní o desítky procent, jedná se s velkou pravděpodobností o penalizaci nebo ban. Příklad penalizovaného webu, který naše digitální agentura následně úspěšně vyřešila, najdete na následujícím obrázku.
  Pokles/propad návštěvnosti
 2. Zadáme název vašeho webu (doménu) do vyhledávače. Jmenujete-li se například VasWeb.cz, zadáme do vyhledávacího pole „vasweb.cz“ (včetně domény prvního řádu – tj. „cz“, nebo „com“ apod.). Neobjevíme-li váš web na prvním místě, pravděpodobně jste byli penalizováni nebo zabanováni.
 3. Zanalyzujeme Google Webmaster Tools (nástroj pro webmastery od Googlu). Google zde zasílá zprávy o manuálních penalizacích. Najdeme-li zde hlášení například podobné jako je uvedené níže, jde o penalizaci.Google nástroje pro webmastery
 4. Zjistíme, jaké jsou příčiny penalizace nebo banu. Může jít o nekvalitní odkazy mířící na váš web, tapetování klíčovými slovy,  duplicitní odkaz a další desítky věcí.
 5. Připravíme plán, jak všechny příčiny penalizace nebo banu co nejrychleji odstranit. Podle něj budeme následně postupovat. U manuální penalizace zároveň vytváříme dokument, kde detailně popisujeme, které kroky se provedly. Tento dokument přikládáme k žádosti o znovuposouzení ve vyhledávačích.
 6. V případě manuální penalizace u Googlu je nutné poslat žádost o znovuposouzení prostřednictvím Google Webmaster Tools.
 7. Zavedeme interní procesy a vyškolíme vaše zaměstnance. Cílem je zabránit výkonu akcí, které by v budoucnu mohly opět způsobit penalizaci.

Jaká je cena za pomoc s odstraněním

Nejprve zjistíme, zda jste byli či nebyli penalizováni nebo zabanováni. Budeme potřebovat přístup do vašich Google Analytics a Google Webmaster Tools. Předtím vám samozřejmě zašleme k podpisu dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Následně zjistíme, jaké jsou příčiny penalizace nebo banu. Cena této první části se pohybuje mezi 18 500 Kč až 37 000 Kč a zahrnuje deset až dvacet hodin práce. Cena hodiny práce je 1 850 Kč. Zdali se budeme pohybovat u dolního nebo horního rozmezí nebo někde uprostřed nejsme bohužel schopni dopředu říci. Výstupem naší práce bude seznam chyb, kterých jste se dopustili vůči vyhledávačům, seřazen podle závažnosti.

Následně vám můžeme sepsat podrobný návod, co přesně udělat právě na vašem webu, abyste odstranili penalizaci nebo ban. Cena zahrnuje i komunikaci se Seznamem nebo Googlem, stejně jako komunikaci s vaším webmasterem, developerem nebo internetovou agenturou. Jinak řečeno, dohlédneme na to, aby byla penalizace odstraněna.

Zde se cena pohybuje podle rozsahu práce od 37 000 Kč. V případě velmi náročné penalizace nebo banu (především u mezinárodních webů, které výrazně porušovaly pravidla vyhledávačů) může dosáhnout až 150 000 Kč. Dopředu vám oznámíme cenu, která se může lišit od původního odhadu maximálně o deset procent.

Můžeme se i aktivně podílet na odstraňování penalizace. Většinou se vám ale snažíme vše vysvětlit a naučit vás, co a jak máte udělat, abyste si mohli prohřešky proti pravidlům vyhledávačů odstranit sami – díky tomu je cena nižší. Jedná se např. o dohledávání zpětných odkazů na váš web, které je potřeba odstranit. Zde je cena podle rozsahu práce od 18 500 Kč, hodina práce se pohybuje mezi 900 Kč až 1 850 Kč.

Jak se při odstraňování penalizace a banu lišíme od konkurence

RobertNemec.com Běžná digitální agentura
Zkušenosti SEO se věnujeme od roku 2002. Běžně řešíme penalizace a bany na Googlu a Seznamu pro mezinárodní i české projekty. Při odstraňování penalizace za nekvalitní zpětné odkazy u nadnárodní firmy jsme pracovali s Excel tabulkami, které měli několik milionů řádků se zpětnými odkazy, které jsme museli projít a zkontrolovat. Nejednou jsme již řešili penalizaci a ban, který klientovi způsobila konkurenční agentura.
Znalost pravidel vyhledávačů Naši konzultanti pravidelně studují novinky v pravidlech vyhledávačů. Strategii v SEO stavíme vždy na tom, aby nemohla nikdy v budoucnu způsobit penalizaci. Díky tomu také snadno zjistíme, co přesně vašemu webu způsobilo penalizaci nebo ban a proč se snížila návštěvnost z vyhledávačů. Málo detailní informace o důvodech penalizací.
Osobní kontakt se zástupci vyhledávačů Naši konzultanti udržují kontakt s odpovědnými osobami z vyhledávačů, a to jak u Seznamu v Praze, tak u Googlu v Mountain View v Kalifornii (v Silicon Valley má naše agentura pobočku). Po odstranění všech problémů je můžeme kontaktovat a uspíšit tak odstranění penalizace nebo banu. (Týká se zejména manuální penalizace.) Žádné kontakty na odpovědné osoby.
Cena za zjištění, že byl web opravdu penalizován nebo zabanován Cena se pohybuje od 9 250 Kč (5 hodin práce senior konzultanta). Konkurenční agentury vám budou účtovat už za zjištění, zda je web penalizován nebo zabanován. Často cenu bohužel ani nezveřejňují.
Cena Zjištění příčin penalizace nebo banu: 18 500 – 37 000 Kč. Dohled nad odstraněním penalizace: od 37 000 Kč. Aktivní práce na odstranění penalizace nebo banu: od 18 500 Kč.

Přijďte na školení

Chcete-li se zorientovat v problematice optimalizace pro vyhledávače, navštivte náš SEO Workshop. Martin Šimko s vámi projde potřebnou teorii a poté se věnuje přímo vašim projektům, webům, dotazům a problémům. Dozvíte se, jak udělat pořádnou analýzu klíčových slov nebo techniky, jak vyzrát na Google i Seznam.

  .