Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskSEO – optimalizace pro vyhledávače od nejzkušenějšíchEtický kodex optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Etický kodex optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Etický kodex SEO nabízí pravidla, kterými by se měl řídit každý SEO konzultant nebo SEO agentura. Jeho přečtení doporučujeme nejen konzultantům, ale i klientům.

Toto je český překlad SEO Code of Ethics, který vytvořil Bruce Clay:

Diskuze o jakémkoli etickém kodexu SEO je podobná diskuzi o politice nebo náboženství: je zde více názorů, všechny strany si umíněně stojí za svým stanoviskem a málokdy najdou cestu ke společnému stanovisku.

Většina konzultantů optimalizace pro vyhledávače (SEO) tuto etiku chápe, nicméně ne všichni konzultanti praktikují bezpečné SEO. Příliš mnoho SEO konzultantů podstrkuje uživatelům, vyhledávačům nebo svým klientům (každému jemu odpovídající) falešné výsledky. „Upravování si“ této etiky „za každou cenu“ pak obecně omlouvají svými nebo klientovými potřebami. Tato stránka nevydává rozhodnutí. Jenom deklaruje to, co je jinak jasné.

Kdekoli všechny strany pracují společně na tom, aby prezentovaly relevantní a vysoce kvalitní informace jednoduše dostupné těm, kteří tyto informace hledají a kdekoli jsou SEO konzultanti najati, aby pomohli svým klientům zajistit lepší pozice ve vyhledávačích pro stránky klientů, my a ti, kteří odkazují na tuto stránku, dobrovolně přijímáme následující Etický kodex SEO:

SEO konzultant nesmí úmyslně poškodit klienta. To zahrnuje nepoužívání technik či postupů (bez přiměřené péče), které jsou známy, že vedou k odstranění webu klienta z indexů vyhledávačů či katalogů nebo které je činí neúčinnými. Příslušná věrnost standardům musí být adresována přes Robots Exclusion Standard.

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit žádná publikovaná či uplatňovaná pravidla vyhledávačů či katalogů. Je známo, že pravidla a směrnice se často mění. Při změně je SEO konzultant povinen bez prodlení učinit vhodné kroky, aby vyhověl novým změnám u všech svých klientů. Pokud pravidla a směrnice nejsou zcela jasná, SEO konzultant nesmí používat potencionálně nebezpečně techniky a postupy do doby, kdy si bude jistý, že neporušuje pravidla.

SEO konzultant nesmí úmyslně oklamat, ublížit, či se dotknout cti spotřebitele. Všichni jednotlivci používající vyhledávače k návštěvě webu nesmí být klamáni informacemi zveřejněnými pro vyhledávače či vyhledávači, nebo poškozeni či uraženi po vstupu na klientův web. To zahrnuje i techniky, kdy stránky klienta lákají na klíčová slova, které nesouvisí s pravým obsahem klientových stránek (technika „bait and switch“). Klientovy stránky musí být jasně a podstatně asociovány s optimalizovanou frází. Nesmí se ani používat techniky, které by mohly být urážlivé k cílovým návštěvníkům.

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit žádný zákon. To zahrnuje úmyslné a opakované porušování obchodního práva a práva duševního vlastnictví (copyright, trademark, servicemark) nebo práva týkající se spamu, a to včetně všech zákonů, které platí v zemích, v kterých se snaží web zákazníky oslovit.

SEO konzultant nesmí špatně prezentovat (podvrhovat) obsah klientových stránek. To zahrnuje zobrazování různých verzí webových stránek různým uživatelům, kromě případů, kdy se informace upravují pro potřeby prohlížečů, jazyka uživatele či specifických potřeb produktu. Obecně řečeno, všechny požadavky na dané URL by měly serverem vygenerovat identický HTML kód.

SEO konzultant nesmí prezentovat práci jiných jako svou vlastní. To zahrnuje i případy, kdy vezme práci jiných z části nebo v celku a vydává ji jako vlastní. SEO konzultant nesmí vytvářet přesné kopie práce jiných (namísto vytváření vlastní práce) bez předchozího souhlasu zúčastněných subjektů.

SEO konzultant nesmí zkresleně či lživě prezentovat vlastní schopnosti, vzdělání, školení, certifikáty, spojení s obchodními skupinami, technické zázemí či zkušenosti. To zahrnuje kvantifikovaná prohlášení k projektovým plánům, historii práce, zdroje společnosti (zaměstnanci, vybavení, patentované produkty) a seznamy klientů. Garance musí být omezeny jenom na věci, nad kterými má SEO konzultant jasnou a dostatečnou kontrolu.

SEO konzultant se nesmí dostat do konfliktu zájmů bez předchozího oznámení všem zúčastněným stranám. To zahrnuje upřednostňování jednoho klienta před druhým na konkurenčních slovech z osobních důvodů. S každým klientem musí SEO konzultant jednat stejně a všem poskytovat stejné nejlepší možné služby v jejich optimalizaci.

SEO konzultant nesmí vzbuzovat v klientovi přehnaná očekávání. To zahrnuje přijetí více než přiměřeného počtu klientů, kteří mají stejná, tedy konkurenční, klíčová slova, a tvrzení, že všichni budou na předních pozicích ve vyhledávačích. Součástí je i tvrzení, že výsledků může být dosaženo v nepřiměřeně krátkém čase. SEO konzultant musí při svých tvrzeních vycházet z podmínek vyhledávačů, klientova webu a konkurence.

Všichni SEO konzultanti musí nabízet svým klientům interní i externí procedury k řešení sporných případů ve vzájemném vztahu. To zahrnuje publikovaní adresy a telefonního čísla na hlavních stránkách webu SEO konzultanta, uvedení odkazů na příslušné autority na prominentních místech webu SEO konzultanta a takové smlouvy, která zahrnuje oddíly o řešení sporných případů.

Všichni SEO konzultanti budou chránit tajemství a anonymitu svých klientů, především pak privilegované informace. Mohou zveřejnit skutečnosti, které obsahují pochvalná vyjádření o SEO konzultantovi. Všichni pracovníci SEO jsou zavázáni chránit informace, které nejsou všeobecně známé a jejichž zveřejnění by mohlo klienta poškodit. SEO konzultant nebude zveřejňovat jméno klienta, logo klienta, tiskové zprávy a další informace o tom, že SEO konzultant pro klienta pracuje, bez výslovného souhlasu klienta.

Všichni SEO konzultanti budou pracovat podle svých nejlepších schopností k zlepšení či udržení pozic klientových stránek ve vyhledávačích. SEO konzultant uzavírá s klientem dohodu o poplatcích za zlepšení a udržení pozic. SEO konzultant se zavazuje využít vhodné a povolené techniky a postupy k zlepšení a udržení pozic stránek svého klienta s vědomým změn technologií vyhledávačů, konkurence a potřeb stránek klienta.

Souhlasíme a podporujeme tento Etický kodex SEO.

Poznámka k překladu: Bylo použito volnějšího překladu, aby vynikl smysl, jaký Etický kodex SEO má. Při překladu bylo přihlédnuto k jeho německé verzi. Uvítáme jakékoli vaše poznámky k tomuto tématu na adrese [email protected].

© české verze: přeložil Michal Krutiš, upravil Robert Němec, 2004

Přijďte na školení

Chcete-li se zorientovat v problematice optimalizace pro vyhledávače, navštivte náš SEO Workshop. Martin Šimko s vámi projde potřebnou teorii a poté se věnuje přímo vašim projektům, webům, dotazům a problémům. Dozvíte se, jak udělat pořádnou analýzu klíčových slov nebo techniky, jak vyzrát na Google i Seznam.