Kde jste: Hlavní stránkaSledování domén, subdomén a adresářů v Google Analytics

Sledování domén, subdomén a adresářů v Google Analytics

Vydáno v blogu Google Analytics, Digitální analytika, CRO a UX

Abychom se mohli vypořádat se související problematikou sledování domén, subdomén a adresářů, měli bychom si nejprve ujasnit odpovědi na tři klíčové otázky: Co, Jak a Proč.

Sledování domén

Co máme v úmyslu sledovat? Jak sledování provést? Proč a za jakým účelem sledujeme? Postupné zodpovězení těchto otázek nám nejenom pomůže pochopit souvislosti, ale provede nás i celým jádrem problematiky.

Co máme v úmyslu sledovat?

V článku si rozebereme tři typy sledování. Popíšeme si, co to znamená sledovat více domén, subdomén a adresářů. Kde taková sledování najdou využití. Jaké mají přednosti a jak se liší.

Sledování více domén?

Sledovat můžeme provoz na více doménách zároveň. To může být užitečné v případě stránek využívajících více domén, ať už kvůli SEO optimalizaci, uživatelské přívětivosti, či jiným účelům. Jedná se o případ, kdy obsah, vize, či <ahref=“http://www.robertnemec.com/internetovy-marketing/“>marketingová strategie spojuje to, co je pod jednotlivými doménami.

Sledujeme-li všechny domény současně, můžeme analyzovat a <ahref=“http://webova-analytika.robertnemec.com/jak-hacknout-google-analytics/“>segmentovat chování uživatelů mnohem komplexněji. Ilustračně si představme případ, kdy každá doména zastupuje internetový magazín. Všechny magazíny se tématicky doplňují a mají stejného vlastníka. Účty uživatelů jsou napříč propojené. Jednotlivé magazíny na sebe navzájem odkazují.

Zajímavé pro nás pak mohou být následující analýzy: Zjištění průměrné délky návštěvy napříč všemi magazíny. Poměr návštěv, které zasahují alespoň do dvou magazínů, k návštěvám pouze jednoho. Nejčastěji navštěvované magazíny návštěvníky, kteří čtou články o sportu. Tyto a jiné informace lze získat právě díky sledování více domén najednou.

Výsledky analýz napříč doménami nám mohou pomoci určit, jak moc a jak úspěšně jsou magazíny propojeny, a na které z nich je vhodné odkazovat z magazínu o sportu.

Sledování více subdomén?

Hojně užívaným rozdělením URL adres pro množství větších webů a portálů je využití subdomén. Zřejmé důvody jsou SEO optimalizace, viditelné rozdělení, kategorizace obsahu (názvy subdomén) a zároveň jasné zobrazení příslušnosti k většímu celku (samotný název domény).

Ilustračním příkladem nám bude elektronický obchod a jeho kategorie, které se promítají do názvů subdomén. Sledování více subdomén najednou přináší stejné výhody jako u domén. Rozdíl je hlavně v ceně a významu pro SEO. Subdomény si nemusíme kupovat a můžeme si jich vytvořit kolik chceme. Subdomény ale na druhou stranu nemají pro SEO tak velký význam jako samotné domény.

Sledování adresářových cest?

Sledovat provoz samozřejmě můžeme i na základě samotné adresářové cesty anebo libovolného výrazu za doménou.

Využití rozdělení pomocí adresářů je vhodné například pro již dříve zmíněné rozčlenění kategorií v elektronickém obchodě, kdy jsou jednotlivé adresáře pojmenovány podle kategorií. Důvodem je opět SEO a čitelná struktura stránek přímo v URL. Sledování na základě adresářové cesty je obzvlášť užitečné ve spojení se sledováním více domén či subdomén.

Představme si ilustrační příklad elektronického obchodu, který využívá jako svůj nákupní košík službu třetí strany. Jedním z důvodů pro takové jednání může být průběh vývoje stránky. Dejme tomu, že původním záměrem stránky nebylo prodávat nic online. Nicméně jisté okolnosti vedly ke změně na elektronický obchod. Jednoduchým řešením je využití služby třetí strany, která poskytne nákupní košík a objednávkový systém. Toto řešení vyžaduje minimální změny původních stránek. Jednotné sledování samotných stránek a nákupního košíku umožňuje analyzovat vše tak, jako by se jednalo o běžný elektronický obchod.

Sledování kombinací domén, subdomén a adresářů?

Sledovat lze samozřejmě i jakékoli kombinace domén, subdomén a adresářů. Když se nad možnými kombinacemi zamyslíme, vyplyne nám asi jen jedna významná. Tou je kombinace více domén a více subdomén. Na každé doméně tedy sledujeme i subdomény. Ilustračním příkladem nám mohou být domény jako internetové časopisy a subdomény jako kategorie.

Jak sledování provést?

Raději začněme s varováním, jak sledování neprovádět. Hned po vytvoření účtu v Google Analytics jsme vyzváni, abychom vložili do svých stránek sledovací skript. Zde pozor! Dříve, než sledovací skript umístíme, musím správně vybrat, co sledujeme.

Jelikož jsme si již otázku, co máme v úmyslu sledovat, zodpověděli, vybereme si jednu ze tří možností a necháme si vygenerovat sledovací skript odpovídající naší situaci. Pokud bychom zvolili standardní sledovací skript, narazili bychom hned na několik problémů, neboť standardní sledovací skript nedokáže měřit návštěvu napříč doménami a subdoménami.

Dva hlavní problémy:

  • Jako nejčastější zdroj návštěv bychom nejspíše viděli naši vlastní stránku.
  • Zobrazoval by se nám větší počet návštěv než je odpovídající realita. Pro každou doménu, či subdoménu by se započítávali návštěvy i uživatelé zvlášť a ve statistikách by se sčítali.

Jak sledování provést pro více domén?

V prvním kroku potřebujeme na stránky umístit sledovací neboli měřící kód. Je vhodné nechat si jej v Google Analytics vygenerovat. K vygenerování měřícího kódu je potřeba otevřít si Správce našeho účtu a zvolit záložku Měřící kód. V této záložce je obsažen select box s třemi možnostmi: Jediná doména, Jedna doména s několika subdoménami, Několik domén nejvyšší úrovně. Po vybrání možnosti „Několik domén nejvyšší úrovně“ je potřeba nakopírovat vygenerovaný měřící kód na stránky všech domén.

Ve vygenerovaném měřícím kódu je důležitý níže uvedený řádek, který povolí mezi-doménové uživatelské sledování:

_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);

V druhém kroku je potřeba modifikovat veškeré odkazy mezi doménami za pomocí volání metody _link(), která předá odkazované doméně sledovací cookie. Změna odkazu vypadá asi takto:

Přihlásit se

se změní na

onclick="_gaq.push(['_link', 'http://www.firstsite.com']); return false;">Přihlásit se

V třetím kroku je potřeba upravit i veškeré formuláře odkazující na některou ze sledovaných domén, aby vypadaly asi takto:

 

Ve čtvrtém kroku vytvoříme v profilu pokročilý filtr , který nám umožní domény rozlišit.

Tato změna je nutná, neboť ve výchozím nastavení se zaznamenávají jen adresářová cesta a název stránky bez jakékoli zmínky o doméně. Standardně tedy nelze zjistit, k jaké doméně daná stránka patří. Abychom byli schopni domény rozlišit, musíme informaci o doméně do záznamů přidat. K tomu účelu slouží pokročilý filtr. Do začátku ještě malá rada. Pro vytvoření filtru, který rozlišuje subdomény, je vhodné vytvořit si nový profil a původní nechat na zaznamenávání nefiltrovaných dat. Filtr nastavíme ve Správci -> Profil -> Filtry -> Nový profil. Pokročilý filtr rozlišující subdomény má být nastaven takto:

 

Typ filtru : Vlastní filtr -> Pokročilý

Pole A : Doména

Výpis A : (.*)

Pole B: identifikátor URI požadavku

Výpis B : (.*)

Výstup do: Identifikátor URI požadavku

Konstruktor: $A1$B1

Tímto filtrem se do informací o stránce vloží před adresářovou cestu ještě doména. Výsledná adresa stránky bude nakonec vypadat tak, jako bychom ji zkopírovali z URL:

www.domena.cz/adresarova-cesta/a-jeji-casti.html

Jak sledování provést pro více subdomén?

První krok je takřka stejný jako při sledování více domén. Akorát je potřeba pro vygenerování měřícího kódu vybrat možnost „Jedna doména s několika subdoménami“.

Druhý krok je úplně stejný jako čtvrtý krok sledování více domén. Je tomu tak proto, že přidávána cesta domény obsahuje i informaci o subdoméně. Výsledná adresa stránky bude tedy vypadat asi takto:

subdomena.domena.cz/adresarova-cesta/a-jeji-casti.html

Modifikovat odkazy a formuláře není potřeba, protože sledovací cookies je ze všech subdomén dané domény dostupná a proto ji není potřeba předávat.

Jak sledování více domén či subdomén vylepšit?

Dosud jsme si ukázali, jak sbírat všechny data z více domén či subdomén tak, abychom je měli v jednom profilu a abychom mohli jednotlivé stránky rozlišit podle toho, z jaké domén či subdomény pochází. Co když ale chceme být schopni analyzovat data i pro jednotlivé domény či subdomény tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Tím je myšleno, mít v jednom profilu data jen jedné domény či subdomény.

Toho lze docílit jednoduše vytvořením paralelního profilu se správným filtrem. Poslouží nám k tomu vlastní filtr s potřebným nastavením:

 

Typ filtru : Vlastní filtr -> Zahrnout

Pole filtru: Doména

Vzor filtru: subdomena\.domena\.cz

Rozlišovat malá a velká písmena: Ne

Jak sledování provést pro adresáře?

První krok a zároveň jediný nutný krok je takřka stejný jako první krok sledování více domén či subdomén. Rozdíl je jen ve zvolení možnosti „Jediná doména“ pro vygenerování měřícího kódu. Adresářová cesta je vše, co pro rozlišení adresářů potřebujeme. O rozdělení například kategorií elektronického obchodu v našich analýzách se můžeme postarat pomocí regulárních příkazů nad adresou stránky.

Pokud chceme mít data rozdělena podle adresářové cesty do jednotlivých profilů. Vytvoříme si paralelní profily s příslušnými filtry. Nastavení filtru pak může vypadat přibližně takto:


Typ filtru : Vlastní filtr -> Zahrnout
Pole filtru: Identifikátor URI požadavku
Vzor filtru: ^adresar.*
Rozlišovat malá a velká písmena: Ne

Co nás čeká dál?

V následujícím pokračování tohoto článku si zodpovíme otázku „Proč a za jakým účelem sledujeme?“ a zároveň si objasníme, jak analyzovat získaná data v závislosti na doménách, subdoménách a adresářích. Řekneme si něco o segmentaci, filtrech a skrytých obtížích, které nás mohou potkat.

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail
Odebírejte newsletter:

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

  1. prosím, jak upravím nastavení sledování/nesledování subdomén, když už mám kod vygenerovaný? právě mám stále v GA jako hlavní zdroj návštěvnosti v referalu naší doménu. díky moc za info Danča

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>