Buďte hodní a pošlete tento článek dál, prosíme:

Adresa článku bude vložena automaticky

Skvělá práce!

Článek byl odeslán

Děkuji vám.

Zuzana Hurtová, Senior Consultant,
agentura Robert Nemec

Strategická reklamní agentura

Vlastní pravidla v AdWords Editoru – efektivní pomůcka, která ulehčí práci každému PPC konzultantovi

Vlastní pravidla v AdWords Editoru – efektivní pomůcka, která ulehčí práci každému PPC konzultantovi

AdWords Editor je offline nástroj, který umožňuje jednodušší práci při vytváření a nastavování placených kampaní. Také umožňuje export PPC kampaní z reklamního systému Google Ads do systému Sklik, a tak šetří čas PPC konzultantům, kteří se tak mohou věnovat jiným úkolům.

Po jedné z posledních větších aktualizací, která proběhla v polovině minulého roku, byla do AdWords Editoru přidána tzv. vlastní pravidla, která práci s tímto nástrojem posouvají opět na vyšší úroveň. A právě v tomto článku se ve třech částech dozvíte o vlastních pravidlech více. Zjistíte, co jsou to vlastní pravidla, jakým způsobem fungují, jaká pravidla můžete využívat a jakým způsobem vytvořit a používat vaše nově vytvořená vlastní pravidla.

Co to vlastní pravidla jsou a proč by je PPC specialisté měli využívat?

Jedná se o soubor pravidel, který umožňuje lepší kontrolu nad PPC účty. Pokud PPC konzultant pracuje na nových kampaních v AdWords Editoru, může si tak definovat různá pravidla, která mu budou „kontrolovat” jeho práci. V případě, že by udělal nějakou chybu, na kterou aplikoval vlastní pravidlo, tak ho toto pravidlo automaticky na chybu upozorní, případně zabrání konzultantovi v odeslání změn do rozhraní Google Ads. Jejich využití je možné i při práci na PPC auditech, kdy chce konzultant rychle získat základní pohled na PPC účet – nadefinuje si vlastní pravidla a při auditu je může využít.

Pro lepší pochopení vlastních pravidel si ukážeme 2 příklady:

 • V PPC kampaních využíváme nejčastěji přesnou a modifikovanou volnou shodu. Může se stát, že konzultant vytváří nové kampaně, které si rozděluje podle typu shody, avšak v kampani s modifikovanou volnou shodou má všechny klíčová slova ve volné shodě a nemá přidaný modifikátor. Pravidlo ho na tuto chybu upozorní, a tak konzultant předejde tomu, že klientovi svou nepozorností vyčerpá finanční prostředky.
 • Pokud konzultant pracuje na účtech pro jednoho klienta, který má své kampaně ve více zemích, rychle může dojít k chybě. Když má konzultant hotovou kampaň v českém jazyce, tak si ji pouze překopíruje například do slovenského účtu, přeloží a odešle do Google Ads. Avšak v této situaci by nastala chyba, protože český účet je v českých korunách, zatímco ten slovenský je v eurech, a tak by se s překopírováním naimportovaly do slovenského účtu i ceny za proklik z českého účtu. V případě, že by měl konzultant nastavenou cenu za proklik v českém účtu například 12 Kč, pak se mu do slovenského přenese 12 €, což je nemalá částka a může způsobit klientovi rychlé vyčerpání kreditu. Ještě výraznější problémy to může způsobit při kopírování celých kampaní a importovaní více rozpočtů. A právě implementování vlastního pravidla v AdWords Editoru je něco, co konzultantovi pomůže zabránit této situaci.

Jak vytvořit vaše vlastní pravidlo

Vlastní pravidla najdeme v AdWords Editoru od verze 12. Nejnovější verze AdWords Editoru je dostupná na této stránce.

Vlastní pravidla se nachází v levé části menu AdWords Editoru jako poslední možnost.

Vidíme, že v každém Google Ads účtu je automaticky předdefinovaných 21 vlastních pravidel, k tomu se však dostaneme později. Teď si ukážeme jak vlastní pravidlo vytvořit a jak tyto pravidla fungují.

Vysvětlíme si to na příkladu vlastního pravidla, který se nazývá „Urychlené zobrazování”.  Toto vlastní pravidlo vypadá následovně:

Jednotlivé položky můžeme vysvětlit takto:

 • JMÉNO neboli Název daného pravidla
  • pravidlo si můžeme pojmenovat jak chceme, avšak je důležité, aby byl název jednoznačný a dával smysl
 • DRUH – může jít o pravidlo “vestavěné” nebo “definováno uživatelem”
  • Vestavěné – předdefinováno systémem, automaticky vytvořené pravidlo.
  • Definované uživatelem – naše vlastní vytvořené pravidla.
 • PORUŠENÍ
  • V případě, že máme v účtu položku, která dané pravidlo porušuje, AdWords Editor nám ji vypíše a dovolí nám překliknout se do úrovně této položky
 • ZPRÁVA
  • Jde o zprávu, kterou nám AdWords Editor napíše, když dojde k porušení daného pravidla
 • PLATÍ PRO
  • Zobrazí se položka, pro kterou jsme aplikovali dané pravidlo. Na výběr je velké množství položek, které jsou rozdělené do 5ti hlavních skupin:
   • kampaň,
   • reklamní sestava,
   • klíčové slovo a cílení,
   • reklamy,
   • sdílená knihovna.
   • Poslední 3 možnosti mají velké množství dalších možností, které je možné najít přímo v nabídce AdWords Editoru.
 • ZÁVAŽNOST
  • Odpovídá na otázku, jak velké/důležité je porušení tohoto pravidla? Může jít buď o upozornění či chybu.
  • Upozornění
   • AdWords Editor pouze upozorní konzultanta, že daná chyba nastala, ale nezabrání mu v odeslání změn do rozhraní Google Ads. Upozornění má znak žlutého trojúhelníku.
  • Chyba
   • AdWords Editor zabrání odeslání změn do rozhraní Google Ads. Zobrazuje se v podobě červeného kroužku.
 • STAV
  • Je dané vlastní pravidlo “Povolené”, “Pozastavené” nebo “Odstraněné”?
  • V případě automaticky předvolených vlastních pravidel existují jen 2 stavy, a to “povolené” nebo “pozastavené”, tyto pravidla nemůžeme odstranit.
 • KRITÉRIA PORUŠENÍ PRAVIDEL
  • Panel, ve kterém si zvolíme, co vlastně chceme, aby nám vlastní pravidlo kontroloval.

Pravidla, která jsou v AdWords Editoru automaticky vytvořená

V AdWords Editoru je automaticky vytvořených 21 pravidel. Některé z těchto pravidel si konzultanti mohou upravit podle vlastních potřeb. V některých případech se pravidlo nedá editovat, a pokud bychom ho chtěli změnit, je potřebné vytvořit upravené vlastní pravidlo. To, že se nedá pravidlo editovat, znamená, že se nedají přizpůsobit jeho kritéria. A v neposlední řadě je možné změnit stav pravidel – aktivovat je či pozastavit.

V AdWords Editoru je dostupných následujících 21 pravidel:

 1. Méně než 4 rozšíření o odkazy na podstránky (pravidlo není možné editovat)
 2. Méně než 4 rozšíření o popisky (pravidlo není možné editovat)
 3. Kampaň neobsahuje aktivní reklamní sestavy (pravidlo není možné editovat)
 4. Reklamní sestava neobsahuje aktivní reklamy (pravidlo není možné editovat)
 5. Reklamy ve vyhledávání neobsahují aktivní klíčová slova či dynamické cíle reklam (pravidlo není možné editovat)
 6. Reklamní sestava v Nákupech neobsahuje skupinu produktů (pravidlo není možné editovat)
 7. Kampaň ve vyhledávací síti neobsahuje rozšíření o strukturované úryvky (pravidlo je možné editovat)
 8. Není nastavené cílení na partnerské weby ve vyhledávací síti (pravidlo je možné editovat)
 9. Manuální nabízení cen (pravidlo je možné editovat)
 10. Žádné optimalizované střídaní reklam (pravidlo je možné editovat)
 11. Urychlené zobrazovaní (pravidlo je možné editovat)
 12. Žádné vyhledávací publikum (pravidlo není možné editovat)
 13. Méně než 3 reklamy (pravidlo není možné editovat)
 14. Měření konverzí není zapnuté (pravidlo je možné editovat)
 15. Grafické reklamy, ale žádné responzivní reklamy (pravidlo není možné editovat)
 16. Cílení kampaní je nastavené na Cíl a nabídka (pravidlo není možné editovat)
 17. Cílení reklamních sestav je nastavené na Cíl a nabídka (pravidlo není možné editovat)
 18. Optimalizované střídaní reklam je vypnuté (pravidlo není možné editovat)
 19. Je nastavené cílení na neaktivní publikum v Obsahové sítí (pravidlo není možné editovat)
 20. Je nastavené cílení na neaktivní publikum ve Vyhledávací síti (pravidlo není možné editovat)
 21. Grafické reklamy, ale žádné responzivní  (pravidlo je možné editovat)

Nápady na nová vlastní pravidla

Některé z automaticky implementovaných vlastních pravidel v AdWords Editoru nejsou adekvátně využitelné pro všechny účty a je možné si na jejich základě vytvořit nová vlastní pravidla.

První část nápadů na vytvoření vlastních pravidel je inspirována právě již předddefinovanými pravidly. Může jít například o úpravu pravidel do následujících forem:

 • Ve výsledcích vyhledávání se může zobrazovat až 6 rozšíření o odkazy na podstránky, a tak je možné automatické pravidlo číslo 1 upravit a vytvořit nové, které bude upozorňovat na Méně než 6 rozšíření o odkazy na podstránky.
 • Podobně je možné upravit i pravidlo číslo 2 do podoby: Méně než 6 rozšíření o odkazy na popisky.
 • Pokud PPC konzultant pracuje s remarketingovými seznamy ve vyhledávání či Google nákupech, může tak využít i pravidlo, které vzniklo inspirací z pravidla číslo 16. PPC konzultant si může vytvořit pravidlo, které ho upozorní na to, že standardní vyhledávací kampaň či kampaň v Google nákupech má cílení remarketingového seznamu nastavené na Cíl a nabídka”. Dále je možné si obdobně nastavit i pravidlo pro RLSA kampaně, které upozorní konzultanta, že RLSA kampaň má nastavené cílení remarketingového seznamu na Pozorování”.
 • Dalším pravidlem může být upozornění na to, že v účtu je typ kampaně Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí.
 • Také je možné vytvořit pravidlo, které upozorňuje na Nesprávný typ shody klíčového slova. Pravidlo je vhodné využít například v situaci, ve které máme kampaně či reklamní sestavy rozdělené podle typu shody, a víme, že v dané sestavě má být klíčové slovo v určitém typu shody. Nebo například, když víme, že v celém účtu nechceme mít volnou shodu, ale pouze modifikovanou volnou shodu.
 • Když konzultant vytváří novou reklamní sestavu a zapomene nastavit cenu za proklik, má v této sestavě automaticky nastavenou cenu za proklik na hodnotě 0,01 Kč. Na základě toho si může vytvořit pravidlo, které ho informuje o tom, že u reklamní sestavy je příliš nízká cena za proklik.
 • Také může nastat i opačná situace. Konzultant nedopatřením nastaví při některých reklamních sestavách/klíčových slovech příliš vysokou cenu za proklik. Pravidlo konzultanta v této situaci zachrání a upozorní ho na tuto skutečnost.
 • V účtu jsou již nějakou dobu dostupné rozšířené textové inzeráty, které zabírají více místa oproti starým inzerátům, přičemž by měly mít i lepší výsledky. Konzultant si může vytvořit pravidlo, které ho upozorní na to, že v účtu jsou aktivní staré textové inzeráty.
 • Při tvorbě remarketingových kampaní se může stát, že konzultant zapomene vyloučit nakupující zákazníky. Pokud si konzultant pojmenuje jednotným způsobem remarketingový seznam ze zákazníků, kteří na webu uskutečnili konverzi, může si tak vytvořit pravidlo, které ho informuje, že u remarketingových kampaní zapomněl vyloučit nakupující.
 • Vlastní pravidla dokážou taktéž upozornit i na to, že Cílová URL adresa reklamy, či rozšíření reklamy, obsahuje http namísto https.

Velkou výhodou vlastních pravidel je to, že když si je PPC konzultant vytvoří v jednom PPC účtu, dokáže je všechny jednoduše importovat i do ostatních PPC účtů bez toho, aniž by je musel v každém PPC účtu samostatně upravovat opět od začátku.

Vlasní pravidla jsou teda skvělým pomocníkem pro správu a úpravu placených kampaní. Pokud byste se chtěli o práci v AdWords Editore dozvedet více, můžete přijít na naši školení věnované přímo AdWords Editoru.

Zuzana Hurtová

Zuzana Hurtová

Zuzka se v agentuře věnovala placené reklamě v Google Ads a v Skliku. Starala se o to, aby kampaně našim klientům vydělávaly a aby byli všichni spokojení.

LinkedIn | @

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podívejte se, jak vám pomůžeme vydělat více peněz ->

Už jen krůček a pomůžeme vám vydělávat.

Domluvit konzultaci

Chcete být chytřejší?

Vyplňte prosím svojí pracovní e-mailovou adresu a my vám každé dva týdny pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.