Kde jste: Hlavní stránkaJak jsme během tří měsíců snížili cenu za konverzi v AdWords o 39 % a zároveň zvýšili zisk

Jak jsme během tří měsíců snížili cenu za konverzi v AdWords o 39 % a zároveň zvýšili zisk

Obrat a cena za konverzi jsou pro eshopy klíčové metriky. Během prvních tří měsíců spolupráce jsme u londýnského prodejce divadelních lístků snížili cenu za konverzi o 39 % a zároveň zvýšili obrat o 79 %.

LTD

O klientovi

London Theatre Direct (LTD) je přední prodejce divadelních lístků ve Velké Británii. Spolupracuje nejenom s hlavními divadelními soubory, ale také s divadly. Během 16 let své existence prodala společnost již více než 1 milion divadelních lístků.

Ani dobře nastavené kampaně nefungují navěky

Google AdWords představovaly pro klienta jeden z nejdůležitějších marketingových kanálů. I proto klient svůj účet spravoval in-house – a to velmi efektivně. V druhém čtvrtletí roku 2014 se ovšem cena za konverzi dostala na úroveň, kdy se AdWords stávaly méně a méně ziskovými.

Spolupráce LTD a agentury RobertNemec.com začala právě v tomto bodě. Získali jsme přístup do AdWords účtu s více než 100 kampaněmi a provedli audit nastavení. Navzdory tomu, že účet byl dobře optimalizovaný již před předáním, jsme rychle našli prostor ke zlepšení.

Naše práce

Prvním krokem byl zmíněný PPC audit. Zkontrolovali jsme bezmála 100 položek; tj. různých nastavení na úrovni účtu, kampaní a sestav. Díky tomu jsme získali důležité informace pro optimalizaci. Všem položkám jsme přiřadili priority a k těm důležitým jsme přidali podrobný komentář, aby bylo možné s nimi dále pracovat.

Poté jsme se pustili do samotné optimalizace. Největší efekt měly změny cen za proklik na úrovni reklamních sestav a klíčových slov, které jsme prováděli na základě dat z AdWords či Google Analytics. Další kroky byly mimo jiné:

  • přidání nových klíčových slov do reklamních sestav,
  • použití různých typů shod klíčových slov,
  • vypínání drahých klíčových slov bez konverzí,
  • pravidelné kontroly reportů s reálně hledanými slovy a případné přesunutí některých slov do negativních,
  • vytváření nových odkazů na podstránky.

Data jsme kontrolovali denně a kampaně jsme optimalizovali na jejich základě. Pravidelná analýza a úpravy jsou zásadní pro úspěch každé PPC kampaně, a se zvyšujícím se počtem klíčových slov, reklam a reklamních sestav jsou absolutní nutností.

Dále jsme vytvořili nové texty k inzerátům a po nasbírání dostatečného množství dat jsme ponechali spuštěné ty nejlepší varianty.

Naše výsledky

Spolupráce LTD a RNc započala v červnu 2014. Vyhodnocení po třech měsících (srovnání druhého a třetího kvartálu) ukázalo snížení ceny za konverzi o 39 %.

Tento graf ukazuje rapidní snížení ceny za konverzi (částka, kterou klient zaplatí za přesvědčení člověka k nákupu na své webové stránce) v době naší optimalizace.

Obrat z AdWords se ve stejném období zvedl o 79 %.

Graf ukazuje signifikantní nárůst obratu během naší optimalizace.

Nákupní chování zákazníků se pravidelně mění (lidé nakupují ve vlnách a podle sezón). I to může být jeden z důvodů zvýšení příjmu ve třetím kvartále roku 2014. Srovnáme-li ovšem třetí kvartál meziročně (roky 2013 a 2014), dostaneme se k meziročnímu nárůstu obratu o 31 %.

Dlouhodobá spolupráce

Po třech měsících spolupráce RNc a LTD pokračovala naše agentura s další optimalizací. Součástí bylo testování mobilních reklamy nebo rozšiřování geografického cílení na další evropské i neevropské země.

Shrnutí spolupráce

Dostali jsme se k zaběhnutému a dobře nastavenému účtu v AdWords a během tří měsíců jsme výrazně zvýšili jeho ziskovost – prodej z AdWords se zvýšil o 71 % během tří měsíců a o 31 % v meziročním srovnání. Cena za jednu konverzi se snížila o 39 %.

Pozitivní výsledky nastaly především díky každodenní péči o kampaně a rychlé implementaci potřebných změn.

Potvrdili jsme také, že česká agentura dokáže efektivně optimalizovat kampaň v anglickém jazyce (a pro zahraniční trhy).

Předložená případová studie prezentuje dobrý příklad optimalizace AdWords účtu, který si dříve spravoval samotný klient. I dobře fungující kampaně mohou vydělávat ještě více. Hlavním klíčem k úspěchu je přesný PPC audit, identifikace chyb a příležitostí a pravidelná, kontinuální správa.

Doporučte tento článek přátelům

Chcete, aby vám Lukáš Pokorný poradil? Kontaktujte ho na [email protected].

[contact-form-7 id="728" title="Příspěvek - Rychlý kontakt"]
Lukáš Pokorný

Lukáš Pokorný
Vedoucí konzultantů