Kde jste: Hlavní stránkaPřípadová studie: Jak jsme díky public relations zajistili desítky mediálních výstupů pro Abivia.cz

Případová studie: Jak jsme díky public relations zajistili desítky mediálních výstupů pro Abivia.cz

Pečlivou prací s novináři a dodáváním obsahu jsme zajistili zmínky o Abivia.cz v novinách, časopisech, rádiích i na internetu.

Zadání

Když naše agentura RobertNemec.com začala v červnu 2013 pracovat pro firmu Abivia, patřila již tato společnost mezi přední firmy v oblasti oddlužení a osobních bankrotů. To je situace, kdy se dlužník ocitne ve finanční tísni a není schopen splácet své závazky.

Oddlužení je složitý administrativní proces, kde každá chyba může znamenat zamítnutí žádosti. Abivia.cz svým  klientům pomáhá nejen s procesem oddlužení jako takovým (včetně veškeré administrativy), ale poskytuje podporu a poradenství po celou dobu procesu oddlužení. Klienty navíc i dále vzdělává, aby se již nikdy více nedostali do dluhové pasti.  Ačkoliv patřila Abivia.cz v oblasti oddlužení mezi jedničky na českém trhu, chyběla jí dostatečná mediální strategie a dlouhodobý PR koncept.

I když se nám podařilo zvýšit na webových stránkách abivia.cz konverzní poměr o 703 %, identifikovali jsme v rámci komplexního marketingu dva problémy:

 1. V okamžiku, kdy má dlužník závazky v takové výši, že je není již schopen splácet, přestává většinou důvěřovat komukoliv.
 2. Situace v oblasti osobních bankrotů je v České republice velice těžkopádná a nepřehledná. Působí zde řada podvodných firem, které chtějí z klientů vytáhnout jejich poslední finanční prostředky a přitom jen slibují a málokdy přivedou dlužníky ke schválení oddlužení. Proto jsme potřebovali explicitně odlišit Abivii od jiných konkurenčních značek, potřebovali jsme zvýšit mediální povědomí o firmě, poukázat na dosavadní úspěchy firmy, vysokou úroveň odbornosti a důvěryhodnosti.

Cílem tedy bylo, aby spotřebitel i v takovéto složité životní situaci nejen Abivii znal, ale hlavně této značce důvěřoval.

Abychom toho dosáhli, musí spotřebitel znát Abivii z nějakého důvěryhodného nezávislého zdroje – nejlépe z médií. Navíc je průzkumy dokázáno, že lidé více důvěřují zprávám než reklamě.

Zároveň jsme chtěli dostat značku Abivia do povědomí, aby pokud bude někdo řešit příliš vysoké dluhy (případně někdo z jeho okolí), byla Abivia jeho první volba.

V květnu 2014 jsme se tedy rozhodli s klientem pustit do komplexního public relations a především media relations.

V  minulosti bylo public relations Abivie pouze nahodilé, bez dlouhodobé systematičnosti a pravidelnosti. Naším záměrem bylo změnit i tento přístup.

Cílem nebylo jen zviditelnit brand samotné společnosti Abivia, ale i personu jednatele společnosti JUDr. Davida Vozáka, který díky dlouholetému působení v oboru a velkým odborným zkušenostem patří v oblasti oddlužení k předním expertům v České republice.

Tato případová studie popisuje nejen „jak se dostat do médií“, ale také výsledky.

Proces

Spolu s klientem jsme zhodnotili efektivitu jeho PR historie a připravili nový PR plán a o tématech jsme se začali bavit s médii.

Postup byl následující:

 • Identifikace médií, které sleduje naše cílová skupina.
 • Vymyšlení základních témat, o které by mohla mít média zájem.
 • Vytvoření systematického PR plánu.
 • Příprava obecných podkladů pro novináře o společnosti včetně zdůraznění konkurenčních výhod formou presskitu.
 • Monitoring toho, jaký z redaktorů v daném médiu by mohl mít zájem o naše téma.
 • Kontaktování redaktorů.
 • Upřesnění témat.
 • Dodání dalších individuálních podkladů pro média.
 • Mediální výstup.
 • Reporting mediálních výstupů a vyhodnocení.

Základem bylo připravit pro média témata nejen aktuálního rozměru, ale i ta nadčasová, tzv. evergreeny.

Pro denní tisk jsme zvolili témata aktuální, pro měsíčníky a týdeníky pak témata se zaměřením na důkladnější analýzu a komplexní pojetí problematiky osobních bankrotů v České republice.

V rámci public relations jsme pro Abivii připravovali i podkladové materiály pro účast v soutěži Firma roku.

Výsledek:

Od května 2014 do října 2014 jsme měli zdarma, bez jakéhokoli peněžitého plnění, mediální výstupy v níže uvedených médiích (často opakovaně):

V nich jsme formou nabídky zajímavých aktuálních témat zviditelnili nejen brand Abivie, ale i osobní brand odborníka na insolvenci JUDr. Davida Vozáka.

Kromě mediálních výstupů jsme v rámci aktivit public relations připravili bezplatnou poradnu na oblíbeném serveru emimino.cz.  Právě sem se totiž často lidé obracejí se svými dotazy na experty z různých oblastí.

Jednatel společnosti JUDr. David Vozák se stal odborným garantem poradny týkající se dluhů, exekucí a osobních bankrotů a pravidelně do této poradny přispívá.

Zhodnocení od klienta:

JUDr. David Vozák, jednatel Abivia.czJUdr_David_Vozák_expert_na_insolvenci_v_Cesku

„PR aktivity prováděné pro naši společnost hodnotím jako koncepčně systematické, s jasným deklarováním priorit a cílů a se snahou těchto priorit a cílů dosáhnout. S aktivitou PR konzultantů RobertNemec.com jsem velice spokojen a výstupy jejich práce předčily moje očekávání.

Od května, kdy jsme tyto PR aktivity začali realizovat, jsem zaregistroval zvyšující se zájem nejen o služby naší společnosti. Pozitivně hodnotím i personální PR mojí osoby.

Po finanční stránce jsem spokojen, neboť hodnoty mediálních výstupů a dalších PR aktivit několikrát převýšily cenu, kterou jsme do PR investovali. Celková investice do oblasti public relations aktivit s agenturou RobertNemec.com se nám ukázala jako efektivní a z dlouhodobého hlediska přínosná.“

Doporučte tento článek přátelům

Jitka Gráfová je propagátorkou moderního PR. Zviditelňuje značky v online i offline kanálech. Zaměřuje se na PR strategie, dlouhodobé a systematické PR aktivity, nastavuje procesy přesahů public relations do jiných marketingových kanálů. Pro klienty plánuje a realizuje PR kampaně, má na starosti spolupráci s mediálními domy. Ráda otvírá v Public relations nové perspektivy, vymýšlí a hlavně zkouší nové přístupy.

[contact-form-7 id="728" title="Příspěvek - Rychlý kontakt"]
Jitka Gráfová

Jitka Gráfová
Konzultantka