Kde jste: Hlavní stránkaJak zkontrolovat správné přesměrování URL při přechodu na nový CMS

Jak zkontrolovat správné přesměrování URL při přechodu na nový CMS

Vydáno na blogu SEO, SEO a PPC ve vyhledávačích

U každého webu nastane čas, kdy je potřeba vyměnit stávající redakční systém za nový. Je však nutné správně přesměrovat původní URL adresy na nové, na což spousta developerů zapomíná.

Ukázka přesměrování

Ideální případ je takový, kdy jsou URL adresy z původního redakčního systému zachovány. Často ale
narážíme na to, že nový developer to není schopen z různých důvodů zajistit. Tyto důvody nyní ponechme stranou a pojďme se podívat na to, co je při
přechodu na nový systém potřeba dodržet, abychom nepřicházeli o návštěvnost z vyhledávačů a odkazujících stránek.

Tento článek je zaměřen na kontrolu přesměrování až po nasazení nového redakčního systému a pouze kontroluje, zda bylo provedeno v pořádku. Správný developer by se přesměrováním ale zabývat již při vytváření CMS.

Už z názvu článku je patrné, že klíčové je přesměrovat všechny původní URL adresy na adresy nově vytvořené. Přesměrování by mělo být provedeno tak, aby se
návštěvník přes původní URL adresy dostal na stejný obsah jako před změnou systému.

Toto je zásadní věc. Hrubou chybou například je:

1. Nepřesměrovat nic
– přijdete jednak o návštěvnost z vyhledávačů a z odkazujících stránek, ale i o uživatele, kteří mají stránku uloženou například v záložkách ve
svém prohlížeči.

2. Přesměrovat vše na hlavní stránku
– návštěvník se dostává na jinou stránku, než očekával a je velká pravděpodobnost, že již nebude mít chuť původní stránku na webu vyhledávat a odejde. V delším časovém horizontu navíc přijdete o návštěvnost z vyhledávačů, které postupně budou ze svých indexů
odebírat stránky, které uživatele pouze přesměrují někam jinam.

Proto si vždy raději zkontrolujte, že přesměrování je provedeno správně, i když vám bude developer tvrdit, že přesměroval všechny URL
adresy. Můžete totiž odhalit, že přesměrované jsou pouze stránky z první úrovně navigačního stromu a na ostatní „se zapomnělo“. Buďte na svého developera
tvrdí a požadujte kompletní přesměrování. Jinak peníze investované dříve do SEO a internetového marketingu budou pouze vyhozené peníze. A vám jde přeci o zisk!

Kontrolu si můžete provést sami podle následujícího návodu, a pokud si ani tak nejste jistí, kontaktujte naši agenturu. Rádi vám pomůžeme.

Cíl kontroly přesměrování popsané v tomto článku

Následujícím postupem si vytvoříme spárované původní a nové URL adresy. V případě, že původní URL adresy nebyly správně přesměrované (vůbec nedošlo k přesměrování, přesměrovává se na chybovou 4xx nebo 5xx stránku apod.), zvýrazníme je, aby na první pohled bylo zřejmé, že je potřeba je opravit. Výstupem bude Excel soubor pro developera, která by měl co nejdříve chyby napravit.

1. Získáváme seznam původních URL adres

Abychom mohli správné přesměrování zkontrolovat, potřebujeme seznam nejlépe všech URL adres ze starého systému. Seznam lze získat několika
způsoby:

1.1 Požádejte svého developera

Aby mohl developer provést správné přesměrování, logicky musí k dispozici mít seznam rušících se URL adres. Pokud vám jej nechce poskytnout, je velice
pravděpodobně něco špatně a přesměrování nebude správně provedeno.

1.2 Proveďte export z Google Analytics

Pokud používáte Google Analytics, můžete si stáhnout přehled stránek, které
již byly navštíveny (a obsahovaly měřící Analytics kód). V rozhraní Analytics přejděte na přehled Obsah > Obsah webu > Všechny stránky
(anglicky Content > Site Content > All Pages).

Zvolte si delší časové období
– ideálně od počátku nasazení Analytics až do posledního dne, kdy fungoval původní redakční systém.

Nyní potřebujeme provést export všech záznamů. Google Analytics umí standardně exportovat maximálně 500 záznamů v jednom souboru. Problém
může nastat u rozsáhlejších webů, které mají tisíce a více stránek. Toto omezení lze obejít pomocí jednoduchého hacku, který jsme popisovali u nás na Facebooku nebo můžete využít rozšíření Excellent Analytics do Excelu.

Exportujte do formátů, které můžete importovat do Excelu (nebo jiného tabulkového editoru), tedy v CSV nebo TSV.

V mnoha případech budete muset export očistit například o URL adresy interního vyhledávání apod.

1.3 Stáhněte si všechny URL původního webu

Tato možnost je vhodná pouze v případě, že ještě stále plně běží web na původním systému. Celý soubor URL adres lze získat například
pomocí volně dostupného programu Xenu. Použít můžete ale jakýkoli jemu podobný, například Křičící žábu (ve free verzi je omezena na 500 stažených URL adres).

2. Upravujeme seznam URL adres

Získaný seznam URL potřebujeme upravit do tvaru http://example.cz/cesta, abychom s ním mohli dále pracovat. Je možné, že všechny URL adresy již v
tomto tvaru máte. V tom případě tento krok přeskočte.

Pokud jste exportovali data z Google Analytics, chybí v URL jméno domény. Ty můžeme jednoduše doplnit pomocí Excelu.

1. Do jednoho sloupce (A) vložte exportovaná data z Excelu, druhý sloupec si nechte volný a do jakéhokoli jiného napište jméno vaší domény (včetně http). V
ukázce je uvedena doména https://robertnemec.com, která je vepsaná v buňce D1.

2. Nyní budeme slučovat název domény s cestou – ve druhém sloupci do buňky B1 napište vzorec =CONCATENATE(D$1;A1). Ten spojí jméno domény s cestou
ve sloupci A.

3. Vzorec z buňky B1 pomocí myši roztáhněte na celý sloupec.

4. Nyní již máte ve sloupci B URL adresy v požadovaném tvaru.

5. Celý sloupec B zkopírujte a uložte jako TXT soubor, kde bude každá URL adresa na samostatném řádku.

3. Pouštíme robota

Nyní máme tedy v TXT souboru připraven seznam všech původních URL adres webu. Pomocí nástroje Xenu
nyní zkontrolujeme, kam přesměrování vede.

Nejprve je potřeba upravit nastavení Xenu (položka Options v menu) – nechte odškrtnuté pole Treatredirections as errors.

Poté v levém horním menu zvolte File > Check URL List (Test)….

Otevře se vám dialogové okno, kde vyberte připravený TXT soubor. Xenu začne poté jednotlivé URL adresy ihned procházet a kontrolovat. Doba kontroly závisí
na velikosti importovaného souboru, ve stavovém řádku můžete sledovat, v kolika procentech se kontrola právě nachází.

Až kontrola skončí, Xenu vám nabídne možnost vytvoření reportu – zvolte Ne – nyní budeme data exportovat, abychom s nimi mohli pracovat v Excelu.

Výsledek nyní exportujte do TSV, které lze jednoduše importovat do Excelu. V menu zvolte File > Export Page map to TAB separated File….

TSV soubor si pojmenujte například jako xenu-mapa-webu.tsv a uložte.

4. Importujeme data do Excelu

Data z Xenu nyní importujeme do Excelu (v následujícím popisu je používán Excel ve verzi 2010), aby se s nimi dalo lépe pracovat. V menu zvolte Data > Načíst externí data > Z textu a vyberte dříve uložený soubor.

Aby se data správně importovala, zvolte ve druhém kroku průvodce jako oddělovač tabulátor.

Poté můžeme průvodce dokončit beze změn. Data ze souboru se nám importovala do vybraného listu. Pro lepší práci doporučuji označit všechny neprázdné buňky
a převést je na tabulku pomocí klávesové zkratky Ctrl+L.

5. Zpřehledňujeme data

Aby bylo na první pohled patrné, která přesměrování jsou provedena špatně, můžeme si v Excelu nastavit pro buňky podmíněné formátování. Označte si v listu
s importovanými daty buňku C2 (v ní se nachází LinkToPageStatus první URL adresy).

Na kartě Domů zvolte Podmíněné formátování > Nové pravidlo.

Pravidlo si nastavíme následovně:
bude-li se v buňce objevovat text not found (které označuje to, že přesměrování končí na neexistující stránce a je tedy špatně provedeno), buňka
se podbarví červeně.

Jako nové pravidlo formátování zvolte Formátovat pouze buňky obsahující. Chceme formátovat pouze buňky obsahující Určitý text, který obsahuje not found. Poté zvolíme Formát a jako Výplň nastavíme červenou barvu. Postup je uveden i na následujícím obrázku.

Nyní potřebujeme rozšířit nastavené podmíněné formátování na celý sloupec. V menu zvolte Podmíněné formátování > Správa pravidel. V přehledu
pravidel poté u sloupce Platí pro označte nebo vepište celou oblast sloupce (v mém případě =$C$2:$C$10).

Nyní již máme připravený soubor pro osobu zodpovědnou za správné přesměrování, kde je na první pohled vidět, která URL je přesměrovaná špatně. Tento soubor předejte svému developerovi a požadujte co nejrychlejší opravu.

Poznámka k výše uvedenému postupu

Postup, který jsme si ukázali, bude fungovat u URL adres, které už jsou přesměrované, a zjišťuje, zda je přesměrování to provedeno správně. Abychom
zjistili, zda k přesměrování vůbec došlo a všechny původní URL adresy stále vedou na funkční stránky webu, postupujte obdobně, pouze na konci kroku 3
zvolte v Xenu Export to TAB separated File… (nebo klávesovou zkratku Ctrl + T).

Další možnosti kontroly správného přesměrování

Jak jsem zmiňoval výše, ne vždy máme k dispozici kompletní seznam původních URL adres. Jiný způsob, jak zkontrolovat další adresy, je pomocí nástrojů pro analýzu odkazového profilu, jak správně poznamenal Jaroslav Hlavinka v komentáři pod článkem. Jedná se například o Majestic SEO, Ahrefs nebo Open Site Explorer. Z těchto nástrojů si vyexportujte cílové stránky odkazů a zkontrolujte je opět pomocí Xenu. Pokud jsou nefunkční, opět je zadejte k opravě.

Další metodou kontroly je využít indexu vyhledávačů. Pokud již nový web běží, projděte si pár stran výsledků vyhledávání na dotaz site:nazev-vasi-domeny.tld, případně si cílové URL adresy stáhněte nějakým scriptem a hledejte špatně přesměrované stránky.

Monitorujte své chybové stránky

V některých situacích už není možné přesměrování správně provést (například nemáte-li k dispozici seznam původních URL adres). Nejen v tomto případě je
dobré pomocí Google Analytics monitorovat chybové 404 stránky (sledovat však můžete různé druhy chyb 4xx, 5xx).

Na web pouze vložíte krátký JavaScript kód. Způsob, jak na to, popsal Honza Tichý ve svém článku na Zdrojáku.

Excel pro SEO

S Excelem se dá v SEO velice dobře pracovat – když potřebujete analyzovat reporty například z Majestic SEO, Google Analytics apod.
Výborná příručka na toto téma je uveřejněna na webu Distilled.

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

  1. Jak tak koukám, časem bude internetový marketing dražší a složitější než např. tiskový… (to není jenom tenhle článek, ale spousta dalších záludností).

  2. Správná myšlenka. Zkus jít ještě o kousek dál a stáhnout si data z MajesticSEO, ahrefs a podobných systémů a pomocí Xenu si najít odkazy, které vedou na přesměrované, nebo neexistující URL na webu. Pak už stačí jen zkusit odkazy, nebo cílové stránky opravit.

  3. Díky za komentář Jardo. Určitě s tebou souhlasím. Mám v plánu do článku ještě pár informací dopsat, připíšu tedy i toto.

  4. U SEO je potřeba hlídat technické věci, které jsou víceméně už nějaký ten čas stejné, plus přibývají novinky jako označení autorství, stránkování apod., které by měly pomoci vyhledávačům s webem lépe pracovat. Pokud tyto novinky však implementujeme, něco nás to stojí, ale také z toho máme vždy nějaký benefit, je to tedy něco za něco.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Už jen krůček a pomůžeme vám vydělávat.

Domluvit konzultaci