Kde jste: Hlavní stránkaNebojte se vypadat špatně v očích ostatních

Nebojte se vypadat špatně v očích ostatních

Vydáno na blogu Digitální marketing

Lidé se dají rozdělit minimálně do čtyř skupin: pro první je důležité, aby nevypadali v očích ostatních špatně. Druzí chtějí vypadat dobře. Třetím záleží na výsledku. Čtvrté skupině záleží na tom, aby sebe, firmu nebo společnost někam posunuli.

Podívejme se, jaké dopady to má na dotyčného, firmy i celou společnost.

1. Nechtějí vypadat špatně

Základním cílem těchto lidí je, aby o nich ostatní lidé náhodou neměli negativní mínění – a vše tomu podřizují. Jejich image je pro ně důležitější než skutečný úspěch (nebo alespoň práce).

Protože však lidí je mnoho a jejich názory na to, co je špatné, se různí, jsou tito lidé, řídící se tímto imperativem, ve své práci a postojích k životu extrémně paralyzováni – aby náhodou neudělali něco, co by se někomu nemuselo líbit, nedělají raději nic.

Bohužel toto je postoj mnoha českých politiků – a nutno přiznat, že z hlediska popularity na veřejnosti úspěšný. Nikdy nic nezkazili, a tak je mají ostatní rádi.

Jak mi jednou řekl soukromě jeden známý ministr: „My už raději nic neříkáme a nic neslibujeme. Protože když něco slíbíme nebo se k něčemu postavíme, mohou nás pak za to ostatní kritizovat.“

Chcete-li totiž něčeho dosáhnout, musíte k tomu zaujmout jasné stanovisko – a pak za tím vytrvale a přes překážky jít. Jak říkal již Ježíš: „Vaše řeč budiž „ano, ano, ne, ne“.“

Tento postoj má tak katastrofální dopad na život společnosti i daného jednotlivce. Takovýto jedinec není schopen dosáhnout reálného úspěchu a přínosu ani ve svém životě, ani když řídí firmu, ani když je politikem. Odmítá totiž podstoupit jakékoli riziko udělat cokoli (nemluvě o inovaci a zkoušení nevyzkoušených věcí), které je nezbytné pro úspěch. Zůstává zavřený v naučených postojích a nechce zkoušet nové věci.

2. Chtějí vypadat dobře

Tito lidé si přejí, aby o nich ostatní smýšleli pozitivně. Jejich cílem je budování pozitivního image.

Opět tak dělají jenom vyzkoušené věci, které jim v minulosti přinášely úspěch, odmítají negativní zpětnou vazbu a nechtějí se posunout vpřed zaváděním nevyzkoušených novinek.

Měl jsem tu příležitost nahlédnout „pod pokličku“ několika vrcholných českých politiků a v podstatě všichni ztrácí enormní množství času buď tím, aby nevypadali špatně nebo aby vypadali dobře. Extrémně tak trpí jejich práce pro společnost. Více než práce je zajímá dnešní žebříček popularity.

Tento postoj však můžeme najít i ve firmách: Někteří pracovníci – a je jedno, zda na nejnižší nebo nejvyšší úrovni – se chtějí prezentovat v co nejlepším světle. A skutečný úspěch firmy (nebo i v jejich osobním životě) je zas tak nezajímá.

Zaprvé ztrácí čas budováním své image, zadruhé dělají jen to, co může jejich image prospět.

Vždy však říkám, že šéf není kamarád . Prvořadým cílem manažera není být v kolektivu oblíbený, ale přinášet firmě (a tím i společnosti) trvalý úspěch – i za cenu toho, že nebude zrovna nejoblíbenější.

Navíc aby vynikl jejich image, ničí image ostatních. To poškozuje vztahy a výkon organizace, které by měli sloužit.

Pozitivní image pomáhá, ale nesmíte jím ztrácet čas, být na něj fixovaný, pokládat jej za cíl ani jej upřednostňovat před reálným přínosem.

Ani podnikatelé nebo firmy nesmí být posedlé snahou o výhradně pozitivní reakce. Osoba odpovědná za online marketing jednoho z největších klientů naší internetové agentury RobertNemec.com mi řekla: „Neděláme monitoring internetu. Protože kdybychom měli zkoumat vše, co se o nás kde napíše, a reagovat na to, nikdy bychom neudělali reálnou práci.“ A oni ji dělají na jedničku.

Podnikatel si dokonce musí promyslet, zda se nevyplatí pro úspěch obětovat část trhu (nebo přinést jinou oběť).

Podíváme-li se např. na největší firmu dneška podle tržní kapitalizace, Apple, najdeme po světě miliony jejich kritiků – kteří neoznačí zákazníky Applu jinak než jako „iOvce“. Přesto je Apple nejúspěšnější.

Čím budete větší a úspěšnější, tím více kritiků budete mít.

Tito lidé tak nedostanou kvůli své pýše a nedostatku sebevědomí to nejlepší ze sebe nebo z organizace, které slouží. Protože ohlížení se na hodnocení ostatních prozrazuje nedostatek sebevědomí.

3. Chtějí dosáhnout výsledku

Tito lidé jsou paralyzováni dosahováním výsledků. To by se mohlo zdát v pořádku, kdyby a) se podmínky stále neměnily, b) nebylo potřeba neustálých inovací.

Tento postoj totiž vede ke dvěma výsledkům: a) prezentace výsledků je důležitější než dlouhodobý reálný úspěch, b) abyste dosáhli výsledků, zaměřujete se jenom na věci, které již fungovaly.

Don VandeWalle ve svém článku Goal Orientation: Why Wanting to Look Successful Doesn’t Always Lead to Success, ze kterého čerpám i některé další myšlenky zmíněné v tomto článku, říká, že tito lidé často „zůstávají u prověřených strategií, nechtějí podstoupit riziko, odmítají negativní zpětnou vazbu a zříkají se příležitostí k tomu, aby se naučili něco nového.“

Jinými slovy, jsou zamčeni ve svých zvycích, u kterých si vyzkoušeli, že fungují. Jenže někdo jiný vymyslí něco lepšího – a jim „ujede vlak“. Abyste totiž dosahovali trvalého úspěchu, musíte stále inovovat, zkoušet nevyzkoušené, podstupovat rizika a smířit se s tím, že občas něco selže. Ať už se jedná o prozkoumávání Země nebo vesmíru, obojí sebou vždy přinášelo velká rizika i velké oběti. Bez toho bychom se ale neposunuli dál (respektive by se někdo posunul na naše místo).

Vezměme si za příklad Google: Přináší na trh myriády produktů – a uspěje jenom hrstka. Jeden z mých přátel pětkrát zbankrotoval, než se mu podařilo vytvořit produkt, díky kterému se stal multimilionářem. Chcete-li uspět, musíte inovovat. Inovovat znamená umět selhávat.

Tito lidé jsou také tak soustředěni na předvádění výsledků, že pro výsledky ničí vztahy se svými kolegy, které by místo toho mohly být oboustranně prospěšné.

4. Záleží jim na skutečném úspěchu

Mějte pozitivní postoj k možnosti selhání

Foto: Robert Němec, 2010

Život není mistrovství světa, kde po skončení finále již nemáte šanci zvrátit výsledek. Místo toho je život kontinuální boj, kdy musíte umět počítat s možností selhání – a to proto, že zkoušíte nové věci. Selhání naštěstí takřka nikdy není fatální.

Díky tomu, že budete schopni brát na sebe riziko, podstupovat nové výzvy, objevovat nepoznané, zkoušet a učit se a být vystaveni možnosti selhání, bude váš život a vaše práce mnohem přínosnější – pro vás osobně, pro vaši firmu, pro organizaci, které sloužíte a pro celou společnost. Takřka na všech nových cestách můžete zabloudit. Paula J. Caproni v knize Management Skills for Everyday Life píše, že musíte mít možnost dělat chyby, učíte-li se novým věcem u nových náročných úkolů.

Váš život i vaše firma by měly mít pozitivní postoj k možnosti zabloudit: jednoduše se vrátíte a vyzkoušíte jinou cestu. Ve svém životě i ve své firmě byste měli míst vhodné nástroje, které vás včas upozorní na špatnou cestu nebo pomohou, jste-li vystaveni obtížím na cestě.

Dlouhodobý úspěch je mnohem více než okamžité výsledky nebo pozitivní image. Kolumbus byl odmítnut portugalským králem, protože výsledky byly značně nejisté. I díky tomu se stalo Španělsko říší, „nad kterou Slunce nezapadá“, jak tvrdil Filip II., a jehož bohatství bylo neuvěřitelné.

Nezapomeňte, že zákazníci jsou nestálí, peněz v jejich kapsách vždy nedostatek a čas omezený – nebudete-li inovovat, někdo jiný jim nabídne něco jiného – a oni dají své peníze a čas jemu.

Ponaučení

Nesmí vám záležet na tom, budou-li se na vás dívat lidé pozitivně nebo negativně. Ani aktuální výsledky nejsou dobré měřítko. Trvalého úspěchu a přínosu pro sebe i pro společnost dosáhnete jedině tehdy, bude-li neustále inovovat, podstupovat riziko selhání, brát na sebe výzvy, učit se, zkoumat a zkoušet nové věci, které mohou přinést neúspěch (malý i velký).

Musíte mít možnost dělat chyby a omyly při zkoušení nových věcí. Nesmíte se vzdát, objeví-li se potíže, mějte dobrou zpětnou vazbu a musíte vytrvat, má-li daný úkol smysl a perspektivu.

Sledujte náši agenturu RobertNemec.com:

Anebo můj osobní profil na Google+

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Už jen krůček a pomůžeme vám vydělávat.

Domluvit konzultaci