Buďte hodní a pošlete tento článek dál, prosíme:

Adresa článku bude vložena automaticky

Skvělá práce!

Článek byl odeslán

Děkuji vám.

Zuzana Hurtová, Senior Consultant,
agentura Robert Nemec

Strategická reklamní agentura

Jak vymyslet dynamický retargeting na opuštěný košík v Skliku

Jak vymyslet dynamický retargeting na opuštěný košík v Skliku

Máte nastavený dynamický remarketing a rozmýšlíte, jak z dynamických kampaní vytěžit maximum? Využíváte taktéž dynamický remarketing na opuštěný košík, případně na kategorie v AdWords? Poslední novinkou je, že po drobné úpravě remarketingového kódu můžete již i v Skliku využívat dynamický remarketing na kategorie. Ale jak vymyslet a nastavit dynamický remarketing na opuštěný košík v Skliku? Pomocí tohoto postupu se to krok po kroku dozvíte.

Co to ten dynamický remarketing vlastně je? Jde o typ cílení v obsahové síti, kdy se návštěvníkům webu zobrazují reklamy na základě jejich aktivity – v reklamách se zobrazují produkty, které si návštěvníci na daném webu prohlíželi.

Že dynamický remarketing nevyužíváte a vůbec nevíte jak na to? Pročtěte si tento návod, který vás provede základním nastavením klasické kampaně pro dynamický remarketing.

Dynamický remarketing na opuštěný košík

A co teda znamená dynamický remarketing na opuštěný košík? Jde o cílení na návštěvníky, kteří přidali produkt do košíku, ale nákup již nedokončili, čili opustili košík v jednom z kroků nákupního procesu.

V AdWords je možné vytvořit tento typ cílení 2 způsoby:

 • Buď si klasicky vytvoříte remarketingový seznam, v kterém zacílíte na návštěvníky stránky košíku;
 • nebo využijete remarketingové seznamy vytvořené v prostředí Google Analytics, pomocí kterých můžete zacílit ne jenom na návštěvníky, kteří navštívili stránku košíku, ale i na ty, kteří například přidali produkt do košíku a ze stránky následně odešli.

Ale jak to vymyslet v Skliku? V Skliku není možné vytvářet kombinace remarketingových seznamů, které zahrnují automaticky vytvořený remarketingový seznam pro dynamický remarketing. Taktéž nemůžeme ani využívat remarketingové seznamy vytvořené v Analytics. Je tu však jeden postup, pomocí kterého tento typ cílení dokážeme použít i v Skliku.  Ukážeme vám jak na to!

Začínáme: Krok číslo 1

Začneme s tím, že si vysvětlíme princip cílení této kampaně a použití jednotlivých remarketingových seznamů, případně jejich kombinací. Protože nemůžeme seznam pro dynamický remarketing využívat v kombinacích, budeme na tento seznam v daných reklamních sestavách cílit.

Tento remarketingový seznam najdete ve svých účtech v této podobě:

Délku trvání členství jsme zvolili na 30 dní (automaticky vytvořený seznam je nastavený na dobu trvání 7 dní, takže je potřeba tuto vlastnost upravit).

V dalších krocích budeme cílení na návštěvníky, kteří opustili nákupní košík, ještě blíže segmentovat. Samozřejmě mohli bychom zacílit jen jednou reklamní sestavou na ty, kteří opustili košík za posledních 30 dní, ale chceme to udělat sofistikovaněji, a proto si vytvoříme 5 reklamních sestav, které budou zahrnovat návštěvníky, kteří opustili košík v různých časových intervalech. Reklamní sestavy budou následující:

 • Opustili košík (0-3)
 • Opustili košík (4-7)
 • Opustili košík (8-10)
 • Opustili košík (11-20)
 • Opustili košík (21-30)

V první reklamní sestavě (Opustili košík (0-3)) budeme cílit na návštěvníky, kteří opustili košík maximálně před 3 dny. V následující reklamní sestavě (Opustili košík (4-7)) budeme cílit na ty, kteří opustili košík před 4 až 7 dny, atd.

Pokračujeme dále: Krok číslo 2

Začneme tím, že si vytvoříme klasickou kampaň na dynamický remarketing. V rozhraní Skliku klikneme na zelené tlačítko „Vytvořit kampaň” a vybereme typ kampaně „Produktová”. Následně si kampaň pojmenujeme. Naše kampaň se bude nazývat „DRTG – Opuštěný košík”. Dále si stanovíme denní rozpočet, jako typ sítě zvolíme: Obsahová – Dynamický retargeting a název sestavy zvolíme dle výše uvedeného rozdělení. Takže první sestava se bude jmenovat „Opustili košík (0-3)”.

Na základě výše uvedeného rozdělení si vytvoříme i další reklamní sestavy. Od začátku nastavujeme pro všechny reklamní sestavy stejnou cenu za proklik a poté na základě rozdílného výkonu jednotlivých sestav ceny za proklik upravíme.

Další položkou, kterou je potřeba upravit, je denní počet zobrazení. Počet zobrazení je automaticky nastaven na 30 zobrazení/den, takže si toto nastavení přizpůsobíme, například na 7 zobrazení na reklamní sestavu za jeden den.

Krok číslo 3: Tvorba remarketingových publik

A nyní již přichází složitější část, kterou je tvorba konkrétních remarketingových publik, pomocí kterých budeme specifikovat cílení v jednotlivých reklamních sestavách.

Protože chceme použít cílení pro návštěvníky košíku, ale nemůžeme současně upravit seznam pro dynamický remarketing, musíme ho vymyslet na základě kombinací různých remarketingových seznamů.

Ve všech sestavách zacílíme na automaticky vytvořený remarketingový seznam pro dynamický remarketing, který je automaticky vytvořen Sklikem pro naši firmu. Ostatní remarketingové seznamy budeme už jen vylučovat.

Kdybychom cílili jenom dle tohoto seznamu, tak bychom cílili pouze na návštěvníky našeho webu, kteří si na naší stránce prohlíželi produkty.  Ale my to nechceme, proto musíme vyloučit některé remarketingové seznamy, abychom toto cílení omezili.

Vyloučení těch, kteří nakoupili

V prvním, tom nejjednodušším, kroku vyloučíme remarketingové seznamy, které zahrnují návštěvníky, kteří  na našich stránkách nakoupili.

Na začátku je potřeba si jednotlivé seznamy vytvořit. U jednotlivých reklamních sestav je třeba vytvořit samostatné remarketingové seznamy, pomocí kterých vyloučíme návštěvníky, kteří nakoupili, no vždy s jinou délkou členství. Jak vytvoříme tyto remarketingové seznamy?

V horní části rozhraní Skliku klikněme na „Nástroje”, pak vybereme „Retargeting” a zelené tlačítko „Vytvořit seznam”. A následně vytvoříme publikum, které nazveme „Dokončená objednávka (3)”. Délku trvání členství nastavíme na 3 dny a do URL napíšeme adresu URL stránky, která se zobrazí návštěvníkům po dokončení nákupu (tzv. děkovací stránka). Příklad je uveden na následujícím obrázku.

Postupně vytvoříme další remarketingové seznamy pro dokončenou objednávku s délkou trvání členství 7, 10, 20 a 30 dní a tyto seznamy vyloučíme v jednotlivých sestavách.

Reklamní sestava Seznam, na který cílíme Seznam, který vylučujeme
Opustili košík (0-3) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (3)
Opustili košík (4-7) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (7)
Opustili košík (8-10) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (10)
Opustili košík (11-20) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (20)
Opustili košík (21-30) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (30)

Jak zacílit jen na návštěvníky košíku

Takže nyní již v sestavách cílíme na návštěvníky, kteří si na našem webe prohlíželi produkty, no zároveň už máme vyloučené ty, kteří nakoupili. Avšak ani to ještě nestačí a cílení musíme ještě více omezit.

Jelikož chceme cílit pouze na návštěvníky košíku, musíme vytvořit remarketingový seznam, kterým tento požadavek specifikujeme. Potřebujeme si vytvořit seznam, který zahrnuje všechny návštěvníky kromě těch, kteří navštívili URL adresu košíku. Tuto negativní podmínku využíváme proto, abychom následně mohli tento seznam použít jako vylučující.

To znamená, že budeme mít seznam, který bude obsahovat všechny návštěvníky s výjimkou návštěvníků košíku a tento seznam následně vyloučíme. Jakmile seznam vyloučíme, vyloučíme cílení na všechny návštěvníky kromě těch, kteří byli v košíku, a tak dostaneme přesně to, co jsme chtěli. V tomto okamžiku se tedy zaměřujeme pouze na návštěvníky košíku.

Nyní si pojďme ukázat vytvoření takového remarketingového seznamu. Protože chceme zachytit všechny, kteří byli na našich webových stránkách, tak do první části zadáme URL adresu naší firmy. Zároveň nechceme vyloučit ty, kteří již byli v košíku, a proto blíže specifikujeme, že adresa URL zároveň neobsahuje adresu URL našeho košíku. Délku trvání členství nastavíme na 30 dní (délka trvání členství musí odpovídat délce trvání členství v automaticky vytvořeném seznamu dynamického remarketingu, který jsme v prvním kroku upravili na 30 dní). Tento seznam vytvoříme podle níže uvedeného obrázku:

Tento seznam následně vyloučíme ve všech sestavách. Takže aktuálně naše tabulka přidaných a vyloučených seznamů vypadá následovně:

Reklamní sestava Seznam, na který cílíme Seznam, který vylučujeme
Opustili košík (0-3) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (3) Návštěvníci mimo košík (30)
Opustili košík (4-7) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (7) Návštěvníci mimo košík (30)
Opustili košík (8-10) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (10) Návštěvníci mimo košík (30)
Opustili košík (11-20) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (20) Návštěvníci mimo košík (30)
Opustili košík (21-30) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (30) Návštěvníci mimo košík (30)

Segmentace od délky návštěvy

V každé sestavě se zaměřujeme pouze na návštěvníky košíku a máme vyloučené ty, kteří nakoupili, avšak stále nám chybí poslední krok. Vzhledem k tomu, že v každé sestavě chceme cílit na různé návštěvníky podle doby od jejich návštěvy, musíme tuto podmínku specifikovat v remarketingových seznamech.

Jak na to si ukážeme na první reklamní sestavě. Pro tuto reklamní sestavu „Opustili košík (0-3)” potřebujeme vytvořit remarketingový seznam, který bude obsahovat pouze návštěvníky, kteří opustili košík maximálně před 3 dny.

Tento seznam vytvoříme na základě kombinace dvou remarketingových seznamů – zahrnutím seznamu, který bude obsahovat návštěvníky, kteří opustili košík za posledních 30 dní, a vyloučením seznamu, který bude obsahovat návštěvníky, kteří opustili košík během posledních 3 dnů. Tento seznam bude tedy cílit pouze na ty, kteří opustili košík před 4 až 30 dny, a to přesně chceme.

Postup je následující. Musíme si vytvořit dva remarketingové seznamy. Jeden, který bude zahrnovat všechny návštěvníky, kteří byli v košíku za posledních 30 dní a druhý, který bude obsahovat návštěvníky košíku, kteří byli v košíku za poslední 3 dny.

Seznamy vytvoříme následovně.

Tento seznam bude cílit na ty, kteří byli v košíku za posledních 30 dní. Dále si vytvoříme téměř stejný seznam, avšak délka trvání členství bude 3 dny.

A nyní vytvoříme kombinaci těchto dvou seznamů, která bude zahrnovat návštěvníky, kteří navštívili košík 4-30 den po návštěvě. Tedy zahrneme remarketingový seznam „Návštěvníci košíku (30)” a vyloučíme seznam „Návštěvníci košíku (3)”.

Tento remarketingový seznam vyloučíme v sestavě „Opustili košík (0-3)”. V této sestavě tedy celkově cílíme jen na ty, kteří si prohlíželi nějaké produkty na webu, navštívili košík, ale nenakoupili a zároveň opustili nákupní proces maximálně před 3 dny.

Tento krok je při cílení velmi důležitý. Pokračujeme vytvořením seznamů i pro ostatní sestavy. Pro přehlednost jsou jednotlivé remarketingové seznamy, které je třeba dále vytvořit, znázorněné v následující tabulce.

Reklamní sestava Seznam číslo 1 Seznam číslo 2 Kombinace
Opustili košík (0-3) Návštěvníci košíku (30) Návštěvníci košíku (3) Návštěvníci košíku (4-30)
(zahrneme seznam číslo 1 & vyloučíme seznam číslo 2)
Opustili košík (4-7) Návštěvníci košíku (30) Návštěvníci košíku (7) Návštěvníci košíku (8-30)
(zahrneme seznam číslo 1 & vyloučíme seznam číslo 2)
Opustili košík (8-10) Návštěvníci košíku (30) Návštěvníci košíku (10) Návštěvníci košíku (11-30)
(zahrneme seznam číslo 1 & vyloučíme seznam číslo 2)
Opustili košík (11-20) Návštěvníci košíku (30) Návštěvníci košíku (20) Návštěvníci košíku (21-30)
(zahrneme seznam číslo 1 & vyloučíme seznam číslo 2)
Opustili košík (21-30) Návštěvníci košíku (30)

Po vytvoření všech těchto seznamů a kombinací je nutné udělat poslední krok a to kompletní přidání nebo vyloučení remarketingových seznamů pro jednotlivé reklamní sestavy. Jednotlivé cílení bude u reklamních sestav následující:

Reklamní sestava Seznam, na který cílíme Seznam, který vylučujeme
Opustili košík (0-3) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (3) Návštěvníci mimo košík (30) Návštěvníci košíku (4-30)
Opustili košík (4-7) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (7) Návštěvníci mimo košík (30) Návštěvníci košíku (3) Návštěvníci košíku (8-30)
Opustili košík (8-10) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (10) Návštěvníci mimo košík (30) Návštěvníci košíku (7) Návštěvníci košíku (11-30)
Opustili košík (11-20) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (20) Návštěvníci mimo košík (30) Návštěvníci košíku (10) Návštěvníci košíku (21-30)
Opustili košík (21-30) DRTG – Návštěvníci produktů – Firma Dokončená objednávka (30) Návštěvníci mimo košík (30) Návštěvníci košíku (20)

A teď už zbývá jen pogratulovat! Zvládli jste vytvořit kampaň na dynamický retargeting na opuštěný košík v Skliku!

Shrnutí

Dynamický remarketing je velmi účinný a oblíbený typ kampaně, který je jednoduchý na správu a přináší velmi dobré výsledky. Díky užší segmentaci kampaně je možné ušetřit finanční prostředky, které lze pak dále investovat do jiných typů kampaní.

Dynamický remarketing na opuštěný košík je skvělá volba pro všechny eshopy. S tímto typem cílení oslovíte ty, kteří se již rozhodli nakoupit právě u vás, ale na poslední chvíli změnili názor.

Proces vytváření tohoto typu kampaně v  Skliku není zcela běžný, ale rozhodně stojí za vyzkoušení.

Pokud si v některém z kroků tvorby kampaně nevíte rady, nebo máte nějaké dodatečné otázky, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi pomůžeme.

Zuzana Hurtová

Zuzana Hurtová

Zuzka se v agentuře věnovala placené reklamě v Google Ads a v Skliku. Starala se o to, aby kampaně našim klientům vydělávaly a aby byli všichni spokojení.

LinkedIn | @

Komentáře

 1. Tohle řešení mě napadlo prakticky hned, když Sklik spustil dynamický remarketing. Testoval jsem to u několika klientů a nikde to efektivně nefungovalo. Konzultoval jsem se zkušeným optimalizátorem z Skliku a ten mi potvrdil, že to není optimální řešení a neví o tom, že by to nějaký e-shop s úspěchem využíval.

  1. Dobrý deň, Martin,

   nám klasicky toto riešenie prináša konverzie. Nejde o desiatky či stovky konverzií, ale mesačne sa jednotky konverzí u našich klientov z dynamického remarketingu na opustený košík vyskytujú :)

   Krásny deň,
   Z.

  1. Dobrý deň, Marek.

   Úpravu počtu zobrazení v článku zmieňujem. Ale čo sa týka bidov, tak tie odporúčam na začiatku nastaviť na rovnakú úroveň a neskôr podľa aktuálneho výkonu upraviť :)

   Dúfam, že Vám návod aspoň troška pomohol :)

   Z.

 2. Dobrý den Zuzko,

  chtěla jsem se zeptat, zda postup, který tady popisujete, mohu přesně takto použít i v Google Ads. Chtěla bych si takto (dle čas. intervalů) zákazníky rozdělit a pro ty, kteří opustili košík v nejbližší době (např. 0-7 dní), bych chtěla nastavit větší intenzitu zobrazování reklamy. V PPC jsem začátečník a budu ráda za jakoukoliv radu.

  Děkuji

 3. Dobrý deň, Kamila,

  áno v podstate presne tento spôsob môžete využiť i v Google Ads. Avšak je tam jeden rozdiel a to, že v Google Ads sa nevytvára automatický remarketingový zoznam, ale musíte priradiť svoj vlastný. Pokiaľ by ste chceli návod na dynamický remarketing tak možno by bolo pre Vás ešte lepšie prečítať si tento článok – https://robertnemec.com/jak-nastavit-dynamicky-remarketing/ , v ktorom nájdete konkrétnejší postup ako na to i v Google Ads :)

  Krásny deň,
  Z.

 4. Dobrý den, rád bych se zeptal na to nastavení, stačí jen opravdu toto na opuštěné košíky? Není třeba vytvořit nějaké bannery, které se budou zobrazovat zákazníkům, kteří nedokončili nákup? Nebo co se jim tedy vlastně zobrazí? Klasický produktový inzerát s logem?

  Děkuji za info, S.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podívejte se, jak vám pomůžeme vydělat více peněz ->

Už jen krůček a pomůžeme vám vydělávat.

Domluvit konzultaci

Chcete být chytřejší?

Vyplňte prosím svojí pracovní e-mailovou adresu a my vám každé dva týdny pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.