Kde jste: Hlavní stránkaDůležité změny v SEO za rok 2012 – II. díl: Seznam

Důležité změny v SEO za rok 2012 – II. díl: Seznam

Vydáno v blogu SEO a PPC ve vyhledávačích

Myslíte si, že vyhledávání na Seznamu zaostává? Ani omylem! Seznam v roce 2012 přišel s mnoha vylepšeními.

Seznam upoutávky zprávy

 

Nejnovější změny na Seznamu naleznete na stránce sledující všechny změny algoritmu fulltextového vyhledávání na Seznamu.

Automatická oprava překlepů

V březnu Seznam nasadil automatickou opravu překlepů. Pokud u dotazu
zadaného uživatelem zjistí překlep, ihned jej opraví a zobrazí příslušné výsledky vyhledávání.

Automatická oprava překlepů u Seznam.cz

Seznam již dříve opravoval překlepové dotazy, ale nedocházelo rovnou k vyhledání zadaného slova. Pokud přesto chcete zobrazit nesprávně napsaný dotaz,
můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Vyhledat původní dotaz X“. V obrázku výše jde o „poačsí“.

Jednou denně také dochází k vyhodnocení všech zadaných dotazů a případným úpravám podle uživatelského chování.

Tato změna usnadňuje uživatelům přístup k informacím, protože překlepů se dopouštíme často. Tato změna může být nevýhodná pro majitele
webů, kteří dříve optimalizovali některé stránky přímo na překlepová slova. Tyto stránky se nyní v SERPu zobrazují v menší míře.

V červnu poté Seznam vydal další aktualizaci, která opravuje překlepy u dotazů, pro které by nebyl ani jeden výsledek. Jde
především o longtailové výrazy, které se vyhledávají velice v malém objemu.

Vyhledávání v cizojazyčných výsledcích

Seznam v dubnu 2012 nejdříve testoval a následně
i nasadil zobrazování cizojazyčných webů ve
výsledcích vyhledávání. Díky indexaci zahraničních webů se zvýšil počet stránek v indexu ze 400 na 700 milionů.

Podle vyjádření vývojářů je z 300 milionů nových dokumentů nejčastěji zastoupena angličtina, slovenština, polština, němčina a francouzština.

Současná situace je však taková, že můžete narazit i na čínské výsledky. Je tomu tak přesto, že Seznam píše „na jazyky s nelatinkovými znaky jsme se
nesoustředili“, a že se soustředí na obsah, který je výrazně kvalitnější v jiném jazyce srozumitelném pro uživatele.

Čínský web v SERPu Seznam.cz

Na tuto změnu se zvedla poměrně velká vlna kritiky a podle mého názoru právem. Některé výsledky jsou docela nesmyslné, viz příklad s čínskými stránkami
výše.

Seznam také deklaroval, že na většinu dotazů bude první stránka SERPu složena převážně z českých výsledků. Situace je však odlišná, vyzkoušejte si vyhledat
například „google“.

Vyhledání Google na Seznam.cz

Na toto Seznam zareagoval až v lednu 2013, kdy zavedl
filtrování na české, cizojazyčné a všechny výsledky.

Filtrování SERPu Seznam.cz podle jazyka

Zarážející je to, že standardně je zvoleno vyhledávání ve všech jazycích. Z pohledu Seznamu, na kterém vyhledávají především méně technicky vzdělaní Češi,
by více dávalo smysl standardně zobrazovat pouze české výsledky s možností zvolení dalších jazyků.

Diakritika v našeptávači

Posunem vpřed prošel také našeptávač. Ten nyní doplňuje u zadávaných dotazů i diakritiku.

Doplnění diakritiky u našeptávače Seznam.cz

Poznámka: Levostranné našeptávání, které je také zobrazeno na obrázku výše, bylo zavedeno již loni.

Další vylepšení je u našeptávání dotazů, které se skládají z více slov a lze je mezi sebou prohodit. Může jít například o „olympia brno“ a
„brno olympia“. Seznam se umí vypořádat s takovými dotazy a zobrazit pro ně relevantní nápovědu.

Víceslovné našeptávání u Seznam.cz

Víceslovné našeptávání u Seznam.cz

Obrázky v SERPu

Seznam v květnu umožnil webmasterům specifikovat hlavní obrázek stránky.
Ten se používá k zobrazení v SERPu vlevo od snippetu. Pokud tedy na stránkách máte obrázky, které jsou zajímavé pro uživatele a chcete tím tak zvyšovat
míru prokliku, přidejte do HTML hlavičky následující kód:

Obrázek se detekuje standardně automaticky, tímto kódem můžeme ovšem generátoru náhledů napovědět. Je však potřeba vzít v úvahu, že tyto obrázky se zobrazují pouze v případě, že je v dotazu přítomen operátor site:.
Seznam to využívá když dodává svoje vyhledávání na externí weby – například sport.cz nebo novinky.cz.

Důležité je dodržet následující pravidla:

  • obrázek uvedený v tagu link musí být viditelně umístěn na cílové stránce,
  • tag link se nesmí používat, pokud stránka hlavní obrázek neobsahuje,
  • obrázek musí být typu png, jpg, nebo gif,
  • obrázky se zobrazují v poměru 4:3,
  • minimální velikost obrázku je 100×75 pixelů,
  • pokud nechcete, aby Seznam zobrazoval hlavní obrázek stránky v SERPu, v atributu href použijte prázdný řetězec (href=““).

Je dobré vědět, že obrázky není potřeba nijak speciálně upravovat co se velikosti týče. Samotnou úpravu provede generátor náhledů. Při
úpravách webu ale můžete kalkulovat s požadavky a hlavní obrázky připravit tak, aby byly atraktivní.

Pokud vše nastavíte správně, výsledek v SERPu může vypadat například takto:

Obrázky v SERPu Seznam.cz

Vylepšení snippetů

Koncem května Seznam upravil také algoritmus pro generování snippetů
(úryvků ve výsledcích vyhledávání).

Nové snippety si kladou za cíl:

  • zobrazovat co nejužitečnější informace,
  • jako zdroj brát nejen viditelný text stránky,
  • nezobrazovat část textu vícekrát,
  • zlepšit přehlednost a formátování.

Když generátor snippetů nenalezne na stránce relevantní text vzhledem k položenému dotazu, použije se meta description (pokud je
vyplněný).

Upoutávky na zpravodajství a volnočasové akce

Po vzoru Googlu i Seznam začal v SERPu zobrazovat upoutávky na aktuální zprávy.
Zobrazují se pouze v případě, že jsou relevantní k položenému dotazu. Respektive když zpravodajské servery napsaly v posledních pár dnech články na hledané
téma/dotaz.

Vlevo od snippetu jsou umístěny také hlavní obrázky z daných článků.

Socha Toho Kostky v Brně

Seznam data beze z RSS exportů
zpravodajských webů. Pokud podobný web provozujete, zkontrolujte si, zda máte vyplněný element pubDate podle specifikace.

Mezi další nové upoutávky patří i ty na volnočasové aktivity – především
programy kin.

Volnočasové aktivity v SERPu Seznam.cz

Uvolnění limitů pro scrapování


Seznam uvolnil během dubna limity pro automatické stahování výsledků vyhledávání
. Motivace ze strany vývojářů byla vyjít vstříc všem, kteří pomocí skriptů stahují SERP. Seznam má v tomto výhodu, protože je zacílen
především na český trh a v noci jsou servery určené pro vyhledávání málo vytížené.

Z toho důvodu je v nočních hodinách (mezi 2:00 a 5:00) limit „volnější“. O kolik dotazů za sekundu/minutu se ale Seznam nevyjádřil. Standardně to funguje
tak (nejen u Seznamu, ale i na Googlu), že pokud na server pošlete několik dotazů během krátké chvíle, server po vás začne požadovat vyplnění CAPTCHY.

Po vyhodnocení dat Seznam ještě jednou zvýšil limity pro scrapování SERPu,
tentokrát o 50 %.

Seznam přemýšlí také o přípravě systému, kde by vstupem byla URL a klíčové slovo. Výstupem poté naměřená pozice. Jako mezistupeň lze
využít export do RSS. Ke standardní URL ve vyhledávání stačí
přidat parametr &format=rss.

Pokud tento krok Seznamu porovnáme s Googlem, jde naprosto o odlišný postoj. Google naopak všechny vyzývá, aby upustili od automatického stahování výsledků vyhledávání.

Nebojí se přitom i úplně zablokovat přístup k AdWords API pokud zjistí, že nějaký nástroj scrapuje jeho web. To se stalo například

Raven Tools a SEOMozu v listopadu 2012
.

Blokace AdWords API se zalekl také Ahrefs.com (nástroj sloužící pro kontrolu odkazového profilu), a proto raději v lednu 2013 vypnul některé své služby.

Datum a čas publikování novinek

Pokud se v SERPu vyskytne výsledek ze zpravodajského webu, Seznam u něj nově zobrazí také datum publikace.

Data se opět získávají z RSS exportu
a elementu pubDate. Datum se přitom přepočítává podle data vydání a data aktuálního. Když nad šedým popiskem přejedete myší, zobrazí se přesný
datum a čas publikace.

Datum a čas publikování zpráv v SERPu Seznam.cz

Osnovy

Další novinkou, která se projevuje u snippetů v SERPu, jsou tzv. osnovy. Jde
o odkazy v rámci jedné stránky, které směrují na určité části. Používá je například Wikipedie u hesel, která jsou členěna do sekcí pomocí odstavců s
nadpisy.

Osnova na Wikipedii

Seznam umí tyto odkazy (někdy se jim říká také záložky nebo kotvy) ze stránky extrahovat a následně je
zobrazit v SERPu.

Ukázka osnov na Seznam.cz

Výhoda pro uživatele je v tom, že jej odkaz zavede přímo na část stránky, o kterou má zájem. Výhoda pro majitele webů je odlišení se od konkurence a vyšší záběr místa v SERPu.

Jak osnovy vytvořit

Osnovy se vytváří pomocí standardních HTML značek. Pro označení místa v dokumentu, kam má být uživatel nasměrován přidejte následující kód:

případně:

Modernější je využití atributu id – ten je možné vložit do jakéhokoli HTML tagu, není nutné používat span, jak je uvedeno výše.

Nutné podmínky pro zobrazení osnov v SERPu

1. Odkazy do dokumentu se generují na základě položeného dotazu.

2. Části, na které se pomocí kotev odkazuje, musí mít vlastní nadpis a musí jich být „dostatečně mnoho“.

3. Délka odkazů/osnov by se měla pohybovat maximálně okolo 25 znaků, jinak je Seznam nezobrazí.

4. Minimálně se zobrazují tři kotvy, maximálně deset.

5. Na stránce musíte použít odkaz na vytvořenou kotvu.

Související dotazy

Koncem listopadu byly nasazeny nové a vylepšené související dotazy. Cílem bylo
poskytnout další dotazy, které se často hledají s tím právě položeným. Důraz byl kladen také na relevanci.

Data Seznam bere nejen z fulltextových dotazů, ale také ze služeb Seznam.cz a dalších webových stránek. Podle oficiálních informací se související dotazy zobrazují až pro jednu čtvrtinu dotazů.

Nově byly zobrazovány související dotazy také nad výsledky vyhledávání. Nyní se však zdá, že tato funkcionalita byla vypnuta. Je to zřejmě kvůli tomu, že u
mnoha dotazů nebyla relevance tak vysoká, jak by si vývojáři přáli.

Záměr s vylepšenými souvisejícími dotazy byl určitě dobrý, realita je ovšem u některých dotazů poměrně hořká a Seznam často zobrazuje k položenému dotazu
naprosto nesouvisející odkazy. Problém může být možná právě v tom, že data jsou i z jiných zdrojů, než je pouze fulltext.

Pro dotaz Google Seznam například zobrazuje následující odkazy:

Související dotazy v Seznam.cz SERPu

Odkazová relevance

Během prosince Seznam upravil algoritmus, který vyhodnocuje relevanci zpětných odkazů.

Co přesně bylo změněno či jak se upravily váhy jednotlivých faktorů odkazů však vývojáři samozřejmě nezveřejnili.

Podle jejich vyjádření se změna měla dotknout pouze vysoce konkurenčních slov. Na základě toho můžeme hádat, jestli se nejedná o snížení
váhy anchor textů, což v posledních měsících ve velkém praktikuje také Google.

Subjektivní a objektivní kvalita

Pro vyhodnocení, zda Seznam zobrazuje výsledky ve vyhledávání, které jsou kvalitní z pohledu uživatele, používají vývojáři objektivní a subjektivní měření.

Objektivně se výsledky hodnotí za pomoci kalibrátorů,
kteří prochází jednotlivé stránky v SERPu a bodují je.

Subjektivní kvalita se měří podle chování uživatelů. Sem spadá například to, jestli se uživatel po kliknutí na nějakou stránku v SERPu vrátí a klikne na jinou. Díky tomu se dá říci, že první zvolený
výsledek zcela neodpovídá položenému dotazu.

Právě subjektivní měření výsledků vyhledávání začal Seznam v roce 2012 používat.

Která změna je z vašeho pohledu nejvíce zásadní? Využíváte již některou z novinek na svých webech? Podělte se v komentářích.

Přečtěte si také článek o změnách na Google v roce 2012.

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail
Odebírejte newsletter:

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>