Kde jste: Hlavní stránkaDokážeme vám zvýšit ziskZvýšení míry konverze (CRO)A/B testování a multivariantní testování (MVT) – efektivní, snadné, rychlé

A/B testování a multivariantní testování (MVT) – efektivní, snadné, rychlé

A/B a MVT testování jsou relativně jednoduché a levné marketingové techniky, které zvyšují účinnost marketingových nástrojů (reklamy, reklamní e-maily) i celých webů a jejich stránek.

Nyní se již nemusíte strachovat, zda jsou vaše stránky, reklamy, bannery dokonalé a zda by nešly nějak vylepšit, aby více přitáhly návštěvníky. Po použití testování si budete jisti, která verze reklamy/e-mailu/banneru/webové stránky je nejlepší a návštěvníci na ni nejlépe reagují.

Na základě našeho A/B testování jsme zvýšili konverze webu Abax.cz o 101%. Přečtěte si vyjádření marketingového ředitele firmy o výsledcích našeho A/B testování.

Co je to A/B a MVT testování

Testování je obecně technika, kdy se navrhne více variant vaší stránky, reklamy atd. Návštěvníkům se pak náhodně zobrazují tyto různé verze. Testování probíhá za ostrého provozu, takže kvůli němu nepřijdete o potenciální zákazníky a návštěvníky.

A/B testování

A/B testování je binárním testem, který porovnává účinnost dvou statických prvků, např. dvě různé verze hlavní stránky, dva různé bannery. Samozřejmě lze otestovat i více než dvě varianty.

Příkladem je třeba situace, kdy používáte reklamní banner k propagaci produktu. My navrhneme jinou verzi toho samého banneru na tentýž produkt. Oba bannery pak budou náhodně zobrazovány různým návštěvníkům v poměru 1:1. Znamená to, že 50 % návštěvníků se zobrazí původní verze banneru a dalším 50 % se zobrazí nová verze banneru.

My následně sbíráme data o tom, kolik návštěvníků přišlo na stránku produktu přes jakou verzi banneru a kolik % návštěvníků si produkt skutečně zakoupilo. Na základě dat se pomocí statistických testů vyhodnotí, která z obou variant reklamního banneru je efektivnější. Tuto variantu pak nadále používáte.

A/B testování se označuje také jako split-run testing nebo v češtině zkomoleně jako AB testování, „A B“ nebo A B testování.

MVT testování

MVT testování (multivariační testování, multivariantní testování) je technika, která umožňuje porovnat více prvků na jedné stránce najednou. Nejčastěji se testují:

Navrhne se tedy několik změn uvnitř téže stránky a sleduje se, která kombinace změn má nejvyšší procento konverze, neboli je neúčinnější.

Multivariační testování vám odpoví na otázky typu:

Je lepší mít menu na levé nebo na pravé straně? Je vhodnější modrý text na bílém pozadí nebo černý text na modrém? Přesvědčí návštěvníky ke koupi produktu více obrázek produktu nebo obrázek s osobou používající produkt? Upoutá více pozornost nadpis Times New Roman nebo Garamond?

Díky MVT testování budete přesně vědět, že nejvíce ke koupi produktu přesvědčí návštěvníky modrý nadpis Times New Roman s obrázkem produktu, zatímco stránka s nadpisem Garamond a obrázkem osoby návštěvníky ke koupi nepřesvědčí.

Jak vypadá testování

Marketingové nástroje (jako je např. web) připravíme velmi snadno – většinou ve spolupráci s vaším tvůrcem webu nebo reklamní agenturou – ve dvou nebo i více variantách. Spotřebitel pak následně uvidí jednu z těchto variant. My mezitím měříme, která varianta je nejúspěšnější.

Řekněme, že nevíte, jaké uspořádání prvků na vaší hlavní stránce povede k nejvyšším objednávkám nebo nejvyššímu počtu zhlédnutých stránek. Velmi snadno (a ve většině případů i levně!) připravíme řekněme pět variant uspořádání vaší hlavní stránky.

Přijde-li uživatel na vaši hlavní stránku, uvidí jednu z těchto pěti variant. My následně měříme např. míru konverze nebo počet zhlédnutých stránek u každé varianty. Varianta, která má nejlepší výsledky, se bude používat do budoucna.

Výhoda testování je ta, že se dá použít i za provozu (vidíte, jak lidé reagují na inzerát, na prvek na stránce atd.). V případě reklamních e-mailů můžete např. poslat 5 % cílové skupiny verzi A, 5 % verzi B – a zbytku verzi, která bude úspěšnější.

Kde všude se A/B testování na internetu používá

  1. Při testování webu, když potřebujete zjistit, které úpravy povedou k efektivnějšímu webu,
  2. při testování reklamy, která bude mít větší úspěch (vyšší konverze, vyšší CTR),
  3. při testování reklam ve vyhledávačích (Seznam Sklik, Google AdWords, ETARGET atd.).

Co říkají odborníci

Podle výzkumu agentury Forrester dokáže včasné testování vydělat mnoho peněz. Často se totiž stává, že i drobné úpravy vedou k velkým ziskům.

Jak vám můžeme pomoci při testování

Naše firma RobertNemec.com vám připraví kompletní testování:

  1. vytvoří scénář a metodiku,
  2. připraví marketingové nástroje, které budou testovány (reklamy, webdesign atd.),
  3. provede testování,
  4. za pomocí analytického softwaru vyhodnotí testování,
  5. sepíše závěrečnou zprávu.

Získejte školení zdarma

Ke každé objednávce nad 70 000 Kč si nyní můžete vybrat jedno školení z naší nabídky dle vlastního výběru zdarma.

Ceník

Cena A/B a MVT testování je odvislá od měřeného marketingového média, šířky, hloubky a délky výzkumu. Začíná na 30 000 Kč.

V případě zájmu o A/B nebo MVT testování nebo jiné naše analytické služby, prosím nás kontaktujte na telefonu +420 242 425 903, e-mailu [email protected].

Nezapomeňte se přihlásit na naše školení, kde se naučíte sami provádět A/B či MVT testování.

Uvidíte, jak efektivní je A/B testování.