Kde jste: Hlavní stránkaSledování domén, subdomén a adresářů v Google Analytics – 2. část

Sledování domén, subdomén a adresářů v Google Analytics – 2. část

Vydáno v blogu Google Analytics, Digitální analytika, CRO a UX

Když už data sledujeme a zaznamenáváme, budeme je chtít i analyzovat. Probereme tedy i jak data analyzovat, filtrovat a segmentovat v kontextu domén, subdomén a adresářových cest.

Přehled návštěvníků Google Analytics

Proč a za jakým účelem sledujeme?

To, že sledujeme aktivitu na stránkách, má nějaký důvod. Pro kvalitní sledování a následné analyzování potřebujeme mít jasno, proč vlastně chceme aktivitu na stránkách sledovat a jaký to má mít význam. Zajímá nás tedy, jaký výsledek může sledování přinést.

Nad daty zaznamenávanými sledováním máme nejspíše v úmyslu provádět analýzy. Proto je nejlepší dopředu si rozmyslet, jaké analýzy hodláme provádět, a které z nich jsou pro nás nejdůležitější. Také je vhodné si předem vydefinovat KPIs (tzv. klíčové ukazatele výkonnosti).

Navrhuji tedy udělat si na začátku seznam analýz, které jsou pro nás klíčové a ověřit si, zdali budou proveditelné. Pokud nejsme dopředu schopni určit své klíčové analýzy, nebo prověřit jejich proveditelnost, riskujeme, že po měsících sbírání dat nebudeme schopni získat požadované informace. Seznam klíčových analýz můžeme začít formovat na základě důvodů a stanovených cílů, které nás k samotnému sledování vedly.

Cílů a důvodů sledování může být mnoho. Uvedeme si jich tedy pár pro představu:

 • Ověření nějakého předpokladu.
 • Získání kvalitnější představy o tom, co na našich stránkách návštěvníci dělají.
 • Porozumění návštěvníkům, kteří u nás provádějí největší tržby.
 • Pochopení, co je nejčastější příčinou nedokončení objednávky.
 • Mít přehled, jak moc se projevily naše SEO aktivity na výsledcích přirozeného vyhledávání.
 • Které časopisy a které kategorie mají největší návštěvnost.

Jak data získané sledováním domén, subdomén a adresářů analyzovat?

Sledujeme-li domény, subdomény a adresáře, můžeme nad nimi provádět analýzy obvyklým způsobem tak, jak jsme zvyklí. Co ale budeme navíc chtít a nejspíše i potřebovat, je možnost rozlišit data jednotlivých domén, subdomén nebo adresářů. K tomu nám v Google Analytics slouží profilové filtry, pokročilé segmenty a rozšířený filtr.

Profilové filtry

Aplikují se přímo na profily a nastavují se ve Správci -> Profily -> Filtry. V záložce filtry můžeme vytvořit nový nebo upravit již existující filtr.

Hlavní vlastností profilových filtrů je to, že se začnou aplikovat teprve pár hodin po vytvoření. To znamená, že nemají vliv na historická data. Podmínky těchto filtrů mohou obsahovat pouze porovnání textových řetězců, nikoli čísel. Filtrování dat tímto způsobem je nevratné. Proto se nedoporučuje aplikovat filtr na hlavní profil, ale vytvořit si profilů více.

Mezi často používané filtry se řadí odstranění brandových výrazů a odfiltrovaní návštěv správců, vývojářů, analytiků a zaměstnanců firmy, které stránky patří.

Pokročilé segmenty

Aplikují se až na přehledy analýz. Na rozdíl od profilových filtrů je lze použít i na historická data a jejich vliv není trvalý, dají se kdykoliv vypnout nebo změnit. Podmínky pokročilých segmentů mohou obsahovat i numerické porovnání.

Srovnání profilových filtrů a pokročilých segmentů

Obě dvě metody jsou určeny pro segmentaci. Jejich přístup je rozdílný a to hlavně kvůli náročnosti operací, které se musí na serverech Googlu vykonávat.
Profilové filtry se aplikují hned pří ukládání dat, jejich náročnost na výkon tedy není tak velká. Z tohoto důvodu si mohou dovolit filtrovat data po jednotlivých přístupech ke stránkám. Naproti tomu Pokročilé segmenty jsou dynamickou složkou, která může mít složitější podmínky. Ty mohou obsahovat čísla a mnohem delší regulární výrazy. Nejspíše pro svojí větší výpočetní náročnost jsou pokročilé segmenty aplikovány po návštěvách.

To, že pokročilé segmenty filtrují data po celých návštěvách a ne přístupech ke stránkám, může u některých analýz způsobit šum, či na první pohled špatné výsledky. Uveďme si takový příklad:

Máme stránku s dvěma subdoménami sport a cestování. Vytvoříme si segment, který zobrazí jen informace, jež mají v adrese subdoménu sport. Aktivujeme daný segment a podíváme se na standardní přehled Obsah -> Obsah webu -> Všechny stránky. Zde uvidíme vypsané i stránky, jež v adrese neobsahují subdoménu sport. Jak je to možné?

Je to výsledek segmentování po celých návštěvách. Takže pokud někdo během jedné návštěvy procházel obsah subdomény sport a zároveň i obsah subdomény cestování, zobrazí se všechny stránky, které během této návštěvy procházel. Nepěkné chování, co? Tento problém nám naštěstí může pomoci vyřešit rozšířený filtr. O tom jak, si popíšeme níže.

Pro přehlednost zde přepíšu z knížky „Google Analytics Podrobný průvodce webovými statistikami“ od Briana Cliftona tabulku rozdílů profilových filtrů a pokročilých segmentů. Tato tabulka nám může pomoci při rozhodování, na co je vhodné využít profilové filtry a na co pokročilé segmenty. Obecně lze ale říci, že profilové filtry slouží hlavně pro dlouhodobé záležitosti a pokročilé segmenty pro bádání a hledání v datech.

Profilové Filtry x Pokročilé segmenty

 • Mění příchozí data na úrovni zobrazení stránek. x Mění přehledy na úrovni návštěv.
 • Aplikují se pouze na nové data od doby vzniku filtru. x Aplikují se na aktuální i historická data.
 • Zaměřeno na dlouhodobé používání – nepravděpodobná změna. x Zaměřeno na okamžité výsledky – pravděpodobné časté změny.
 • Lze porovnávat jen textové řetězce, žádná čísla. x Povoluje využití i číselných podmínek.
 • Nastavitelné jen administrátory, může dojít k ztrátě dat. x Nastavitelné uživateli, žádná data nemohou být ztracena.
  Zabere 3-4 hodiny, než se změna projeví. x Změna téměř okamžitá.
 • Využití kaskádových filtrů pro kombinované využití. x Kombinování výroků pro dosažení více podmínek.
 • Nastavitelné zvlášť na jednotlivé profily. x Nastavitelné na uživatelské bázi.
 • Regulární výrazy limitované na 255 znaků. x Regulární výrazy bez limitu. Pouze omezení na všechny kombinované výroky do 30 000 znaků.

Rozšířený filtr

Aplikuje se na aktuální přehled. Nelze jej uložit. Jedná se spíše jen o jakési rozšířené vyhledávání. Mění přehled na úrovni zobrazení stránek, takže dosahuje přesnosti profilových filtrů. Rozšířený filtr dovoluje kombinaci více podmínek.

Doporučení na závěr

Abych shrnul to nejdůležitější z obou článků, uvedu zde své doporučení, jak postupovat a na co se zaměřit, chceme-li sledovat a analyzovat provoz na více doménách, subdoménách či adresářích.

Jako první bychom si měli ujasnit, co chceme či potřebujeme sledovat. Pak následuje výběr nejvhodnějšího způsobu provedení sledování. Pokud si uděláme jasno, jaké analýzy budeme nakonec nad získanými daty provádět, uděláme si více jasno i v tom, jakým způsobem je potřeba sledování uskutečnit.

Je také dobré porozumět samotné segmentaci domén, subdomén a adresářů před tím, než celé sledování spustíme. Můžeme se tím hlavně vyvarovat špatně zvoleným, nebo zapomenutým profilovým filtrům. Zároveň nám to možná dodá i představu, co jsme schopni z dat opravdu vydolovat a co nikoli.

Pokud si nevíte se sledováním dat a analýzami rady, neváhejte kontaktovat naši internetovou reklamní agenturu. Rádi vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail
Odebírejte newsletter:

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>