Kde jste: Hlavní stránkaSlevoking: Jak optimalizace investic do marketingu zvýšila ziskovost o 138 % a obrat o 82 %

Slevoking: Jak optimalizace investic do marketingu zvýšila ziskovost o 138 % a obrat o 82 %

V počátku spolupráce mezi naší agenturou a Slevokingem bylo nutné navýšit investice do marketingu. Díky jejich optimalizaci jsme nejen ziskovost zachovali, ale navíc se nám podařilo dosáhnout významného meziročního nárůstu.

Logo Slevoking
Logo Slevoking

O portálu Slevoking

Slevoking vznikl v roce 2014 a za tu dobu se z něj stal druhý největší slevový portál, který se specializuje pouze na cestování a prodej pobytů.

Spolupráce mezi Slevoking a RobertNemec.com

S portálem Slevoking začala naše agentura spolupracovat v dubnu roku 2016. Od této chvíle spadá pod naši správu multikanálový marketing – tedy od analytiky, přes SEO a PPC až po emailing.

Mezi první kroky, které bylo nutno hned na startu spolupráce podniknout, patřil audit marketingových investic.

Jak nastartovat obrat a zachovat či dokonce zvýšit ROMI

ROMI (Return on Marketing Investment) je metrika, která udává ziskovost marketingových investic. Pokud je ROMI metrika v kladných číslech, značí to, že daný byznys roste a je stabilizovaný – tedy tvoří zisk a případné rezervy. Takové výdaje na marketing lze považovat za odůvodněné.

Vzoreček pro vypočítání návratnosti marketingových investic

V červenci 2016 jsme provedli optimalizaci marketingových investic slevového portálu Slevoking a identifikovali jsme potenciální problémová místa.

Nejčastější problém napříč odvětvími

Způsobů, jak dosáhnout vyvážených investic je mnoho. Za všechny vydá příklad, se kterým se potýká mnoho současných podnikatelských projektů nebo start-upů. Zákazníkova nákupní cesta může být příliš dlouhá. Během ní je vhodné zákazníka stále udržovat v kontaktu s brandem a podpořit jeho rozhodování. Často ale právě v takovém případě dochází k tomu, že se setkává s mnoha touch-pointy, z nichž velká část může být placená reklama. Ve výsledku je cena za konverzi mnohem dražší a současně roste i PNO.

Skvěle namíchaný marketingový koktejl

Okamžitě po zjištění potenciálních problémů jsme vypracovali plán optimalizace investic, který jsme aplikovali již v srpnu 2016. Důležitým bodem bylo důkladně rozvrhnout, kolik investic a do kterého kanálu a zdroje návštěvnosti je vhodné umístit a v jakém poměru.

Současně jsme také vybrali určité kanály a zdroje návštěvnosti a u nich jsme zapracovali na optimalizaci PNO a ROMI. Tyto styčné body jsou v každém byznysu velmi proměnné a jedině jejich důkladný výběr může přinést kýžený výsledek.

Zlepšení, stabilizace, nárůst

Po poklesu hodnoty ROMI, který logicky vyplývá ze startu marketingové spolupráce na mnoha frontách, došlo již v srpnu k jeho zlepšení, během září následně ke stabilizaci a v listopadu i k výraznému nárůstu.

 

6–8/2016 9–11/2016 9–11/2015
ROMI 32,83 % 77,45 % 53,06 %
PNO 13,54 % 10,34 % 11,52 %

 

V tabulce výše lze snadno porovnat, jaký vliv na ROMI a PNO měla optimalizace investic. Krátce po úpravě hodnota ROMI poklesla a PNO se naopak zvýšilo, hned v dalším kvartále je možné pozorovat výrazně opačný vliv.

Srovnání těchto hodnot mezi měsíci jednoho roku nemusí být zcela korektní, vzhledem k sezonnosti. Proto je nutné tato čísla porovnat i v rámci dvou po sobě jdoucích roků. V tomto případě je meziroční růstový trend více než patrný.

Meziroční nárůst ziskovosti

Od prosince 2016 pokračujeme v řízení a další optimalizaci investic až do současnosti. Doposud získaná data jasně ukazují, že audit marketingových investic snadno odhalí potenciální problémová místa a po následné implementaci je možné docílit skvělých výsledků.

 

Nárůst investic Nárůst zisku
6–8/2016 vs. 9–11/2016 -34,38 % 54,79 %
9–11/2015 vs. 9–11/2016 63,42 % 138,53 %

 

Při porovnání počátečního tříměsíčního období, ve kterém proběhl audit marketingových investic a následného tříměsíčního období, kdy jsme systematicky pracovali na jejich optimalizaci, došlo k poklesu marketingových investic o 34 % aniž by došlo ke stagnaci ziskovosti, ba naopak projevil se nárůst zisku o 54 %.

V meziročním porovnání jsou tato čísla ještě více zajímavá. Díky optimalizaci investic do marketingových aktivit se nám podařilo navýšit zisk o 138 % a současně v tomto období i navýšit obrat o 82 %.

Propojení všech marketingových kanálů je žádané a udržuje zákazníka i při jeho dlouhé konverzní cestě stále ve střehu. Je však nutné zabránit jejich přílišnému překrývání, které má často za následek příliš vysoké PNO a nízké hodnoty ROMI. Audit marketingových investic tak dokáže nejen ušetřit investované peníze, ale také jednoduše napomůže k ziskovosti, která může překročit i 100% nárůst.

Jak správně vyhodnocovat investice do marketingu

Podívejte se na prezentaci Roberta Němce, ve které najedete jednoduché vzorečky pro výpočty marketingových investic a spoustu dalších doporučení, které vám napomůžou k ideálnímu rozložení investic.

Doporučte tento článek přátelům

Chcete, aby vám Vojtěch Kadlec poradil? Kontaktujte ho na kadlec@robertnemec.com.

Please leave this field empty.

Vojtěch Kadlec

Vojtěch Kadlec
Head of Display Advertising
Telefon +420 776 123 999