Kde jste: Hlavní stránkaGoogle Analytics dashboardy: reportujeme efektivně

Google Analytics dashboardy: reportujeme efektivně

Vydáno v blogu Google Analytics, Digitální analytika, CRO a UX

Vytváříte často reporty v Google Analytics? Chcete mít důležité přehledy stále k dispozici bez dlouhého nastavování? Usnadněte si práci pomocí Google Analytics Dashboardů.

Google Analytics Dashboard

Google Analytics dashboardy (česky také panely)
jsou snadnou možností, jak seskupit několik i nesourodých reportů na jednu
obrazovku. Prostřednictvím tzv. widgetů (česky miniaplikací) lze na dashboard přidávat
jednotlivé sledované KPI a mít tak okamžitý přehled o dění na webu.

U větších firem zajímá každého ze zaměstnanců něco jiného
– například produktového manažera bude nejvíce zajímat prodejnost jednotlivých
produktů, ředitele marketingu zase výkonnost reklamních kampaní a zdrojů
návštěvnosti
, majitele celkový zisk.

Pro každého zainteresovaného člověka lze vytvořit samostatný
dashboard, který mu bude poskytovat pouze ta data, která ho opravdu zajímají. <a
href=“http://webova-analytika.robertnemec.com/“>Webová analytika není pouze
o sběru dat, ale především o jejich vyhodnocování, analýze a následné reakci na
aktuální stav. Nezahlcujte se tedy daty, která pro vás nejsou podstatná a na
první pohled srozumitelná. Dashboardy vám v tom částečně pomohou.

Základní informace o dashboardech

K dashboardům lze přistoupit přes systémové menu „Home“
(česky „Domovská stránka“) v horizontální navigaci Google Analytics.
V levém vertikálním menu poté zvolte „Dashboards“ (česky „Panely“).

Přístup k dashboardům v Google Analytics

Každý profil má nastavený základní dashboard, který však ve
většině případů nebude dostačující. Pro začátečníky je to však dobrá možnost,
jak si práci s dashboardem a widgety vyzkoušet.

Na jednom dashboardu je možné mít maximálně 12 widgetů.
Každý uživatel si může vytvořit v jednom profilu maximálně 20 dashboardů.
Pokud potřebujete více (což je málo pravděpodobné) zduplikujte si daný profil a
vytvořte další dashboardy v něm.

Výhody dashboardů

Dashboardy jsou v nové verzi Google Analytics
již více než rok, přesto je stále používá velmi málo konzultantů a pracovníků
internetovém
marketingu
. Dashboardy jsou přitom silným nástrojem hned z několika
důvodů:

 • dávají nám okamžitý pohled na jednotlivé KPI,
 • je možné je velice snadno nakonfigurovat,
 • lze je sdílet mezi pracovníky,
 • lze se přes ně dostat na standardní reporty (pokud to nastavíme),
 • při změně sledovaného období se přepočítají všechny reporty najednou.

Vytváříme dashboardy

Začneme tím, že si vytvoříme zcela prázdný dashboard:
v Google Analytics přejděte na záložku „Home“, poté zvolte „Dashboards“ a
„+ New Dashboard“. Protože budeme vytvářet dashboard přímo na míru
v zobrazeném boxu vyberte „Blank canvas“ (česky „Prázdné plátno“) a dashboard
si vhodně pojmenujte. Nyní již můžeme přidávat jednotlivé widgety.

Vytvoření nového dashboardu v Google Analytics

Typy zobrazení widgetů

U widgetů máme čtyři možnosti zobrazení:

 • metric (česky „metrika“) – zobrazuje hodnotu a trendovou křivku vzhledem ke zvolené metrice,
 • pie (česky „výseč“) – klasický koláčový graf užitečný například při zobrazení zdrojů návštěvnosti,
 • timeline (česky „časový přehled“) – spojnicový graf zobrazující hodnoty za určitý čas, lze v něm porovnat až dvě metriky,
 • table (česky „tabulka“) – zobrazení ve formě tabulky podobné custom reportům; k jedné dimenzi lze zobrazit dvě metriky a maximálně 10 řádků.

Každý typ zobrazení se hodí na něco jiného. Když
chcete například zobrazit obrat z PPC, zřejmě nepoužijete koláčový graf,
ale „metriku“.

U každého widgetu můžete také vložit přímou URL adresu pro odpovídající
report ve standardním reportingu. Případně ve standardním reportingu můžete
přidat nový widget na dashboard pomocí odkazu „Add to Dashboard“ (česky „Přidat
na panel“).

Přidáváme widgety

Každý web sleduje jiná KPI a potřebuje tedy nastavit něco jiného. Následující
ukázky tedy možná budete muset pro váš web mírně upravit. Jako modelový případ si
připravíme dashboard pro majitele e-shopu, který má spuštěny PPC kampaně,
investuje do SEO, rozesílá e-mailové newslettery a posílá export svých produktů
do zbožových vyhledávačů.

1. Celkové tržby

V rychlém přehledu budeme potřebovat metriku s celkovým
obratem za uplynulé období
. Nastavíme si tedy jeden widget s celkovými
tržbami. Pro tento účel vybereme zobrazení „metric“ a jako metriku zvolíme
„Revenue“ (česky „tržby“). Widget si pojmenujeme například jako Tržby za
sledované období a uložíme. Případně můžete také vyplnit URL adresu pro
standardní report (na obrázku je místo URL adresy použitá textová navigace; je
to z toho důvodu, že widget byl přidán pomocí odkazu ze standardního reportingu).

Google Analytics dashboard s celkovými tržbami

2. Tržby z PPC

U PPC kampaní nás mohou zajímat dvě rozdílné metriky – tržby
z brand výrazů a tržby z non-brand výrazů
. Pojďme si tedy
nastavit dva widgety.

2.1 Tržby z brand výrazů PPC

V tomto widgetu opět použijeme zobrazení „metrika“ a
jako metriku zvolíme tržby. Protože chceme zobrazovat pouze tržby z <a
href=“http://www.robertnemec.com/placene-kampane-ppc/“>PPC reklamy,
použijeme filtr a nastavíme jako dimenzi medium na přesnou shodu s cpc
(cost per click). Nyní nás zajímají pouze brandové přístupy a z nich
plynoucí tržby, proto nastavíme filtr i na keyword (česky klíčové slovo). Zde
je potřeba použít regulární
výraz
, který nám zahrne pouze brand přístupy.

V poli „Link to Report or URL“ si všimněte vyplněné
URL adresy
– jde o adresu standardního reportu. Na něj je možné se
přesunout pomocí odkazu, který se vytvoří z názvu widgetu na dashboardu.

Google Analytics dashboard s tržbami z PPC brandu

2.2 Tržby z non-brand výrazů PPC

Tento widget bude téměř totožný s předcházejícím –
pouze změníme filtr u klíčového slova z „Only show“ (česky „Zobrazit pouze“) na
„Don’t show“ (česky „Nezobrazovat“). Opět nezapomeňte správně uvést
regulární výraz
.

3. Tržby z přímých přístupů

Zobrazení tržeb z přímých přístupů je opět velmi
podobné předcházejícím widgetům. Jako hlavní metriku zvolíme tržby a nastavíme dimenzi
ve filtru „Traffic type“ (česky „Typ návštěvnosti“, stejně však bude fungovat,
pokud místo Traffic type nastavíte dimenzi Medium) na přesnou shodu s direct.

Google Analytics dashboard s tržbami z direct přístupů

4. Tržby z přirozeného vyhledávání

U tržeb z přirozeného vyhledávání nás bude opět
zajímat, jaká část je z brandových výrazů a jaká z non-brandových.

4.1 Brand tržby

Podobně jako u PPC nastavíme hlavní metriku na tržby a ve filtru
zahrneme pouze brandová klíčová slova a jako medium zadáme přesnou shodu s organic.

Google Analytics dashboard s tržbami z organic přístupů

4.1 Non-brand tržby

Rozdíl oproti brandovým tržbám bude v tom, že změníme
„Only show“ na „Don’t show“ u klíčového slova.

5. Návštěvnost z přirozeného vyhledávání

Pro zobrazení počtu návštěv z vyhledávačů zvolíme jako
hlavní metriku „Visits“ (česky „Návštěvy“) na přesnou shodu s organic.
I zde bychom samozřejmě mohli udělat dva přehledy – brand a non-brand – které
by lépe reflektovaly předcházející reporty. Ty by se vytvořily analogicky k přehledům
tržeb z PPC reklamy a přirozeného vyhledávání.

Google Analytics dashboard s návštěvností z přirozeného vyhledávání

6. Tržby z interního e-mailingu

Stejně jako u PPC a přirozeného vyhledávání, potřebujeme
přehled i pro interní e-mailing. Postup je opět podobný: hlavní metriku
nastavíme tržby a vyfiltrujeme e-maily podle média – přesná shoda s email.
Zde si dejte pozor: možná ve vašem e-shopu tagujete pomocí utm_medium (případně
utm_source) jinak, než je uvedeno zde. Proto si raději předem zjistěte,
že to co zadáváte u widgetu je opravdu správně.

Google Analytics dashboard s tržbami z interního e-mailingu

7. Tržby z odkazujících webů

U e-shopů potřebujeme také sledovat příjmy
z odkazujících webů (referralů). Do této skupiny mohou spadat také zbožové
srovnávače/vyhledávače.

Poznámka: Je však docela možné, že si u srovnávačů
označujete médium jako product, proto si to předem raději zkontrolujte.
Samozřejmě není problém udělat report, ve kterém budou pouze srovnávače zboží,
i když jejich médium je referral.

Pro tento report se nám ve widgetu hodí zobrazení pomocí
tabulky. Jako sloupce si necháme zobrazit zdroj (odkazující web), tržby a míru
konverze. Pokud by vás více zajímala návštěvnost než tržby nebo míra konverze,
budete muset nějaký sloupec smazat, protože do tabulky lze přidat maximálně
tři.

Google Analytics dashboard s tržbami z odkazujících webů

8. Výkonnost jednotlivých produktů

Jako poslední report si připravíme widget pro zobrazování
prodejnosti a tržeb produktů. Opět použijeme tabulku, do sloupců dáme postupně
produkt, tržby z produktu a počet nákupů. Tento přehled může použít
například produktový manažer. Na jeho základě je schopen pružně reagovat na
klesající nebo stoupající poptávku daného produktu.

Google Analytics dashboard s výkonností jednotlivých produktů v e-shopu

Dashboard ke stažení

Celý dashboard si můžete stáhnout a aplikovat na svůj profil
v Google analytics. Nezapomeňte si však upravit regulární výrazy u všech
widgetů, které zahrnují/vylučují brandové výrazy.

Ukázkový Google Analytics dashboard

Sdílíme dashboardy

Pokud jste si vytvořili dashboard podobný tomu výše (nebo
klidně zcela jiný), můžete ho sdílet s ostatními spolupracovníky. Pro
tento případ klikněte na tlačítko „Share Dashboard“ (česky „Panel sdílení“)
v horní části dashboardu. Zobrazí se vám URL adresa, kterou stačí poslat
kolegovi nebo klientovi. Ten si poté v Google Analytics vybere, na který
profil chce dashboard aplikovat.

Na co si dát pozor

Je potřeba si uvědomit, že každý dashboard je nezávislý,
nehledě na to, že jste jeho autorem a s někým jste jej sdíleli. Pokud tedy
upravíte svůj dashboard, změna se nepromítne i kolegům a klientům, kteří si jej
od vás stáhli (a naopak). Chcete-li udělat změnu, musíte upravený dashboard
znovu sdílet
.

S dashboardy lze samozřejmě vytvářet i jiné a
detailnější přehledy, než jsme si ukázali v tomto článku. SEO konzultant
by si pravděpodobně udělal samostatný widget s přehledem klíčových slov,
jejich mírou konverze apod.

Používáte dashboardy? Případně jaké reporty a pro jaké
účely? Podělte se v komentářích, nebo se podívejte, jak s dashboardy pracují v SEOMozu nebo Search Engine Watch.

Doporučte tento článek přátelům Nechte si zasílat čtrnáctidenní přehled našich článků na e-mail
Odebírejte newsletter:

Přečtěte si další články k tématu

Komentáře

 1. Řeším následující otázku, jak získat rychlý přehled napříč několika weby, které jsou přidané pod jeden GA účet. Něco ve stylu úvodního dashboardu na starém GA, kde člověk viděl hned návštěnost, konverze, atd. Lze vytvořit dashboard, kde bude několik webů se základními metrikami?

 2. Díky za skvělý článek, Martine, v pokročilejším GA jsem nováček a tento manuál mi hodně pomohl. Tohle je ten obsah, kterému se říká král.

 3. Jakube, na přehledu profilů v GA lze zapnout pomocí tlačíka „Show metrics“ vlevo nahoře základní metriky jako jsou návštěvy, průměrná doba návštěvy, bounce rate a konverzní poměr. Dashboard pro více webů (účtů) se bohužel nastavit nedá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>